NORSOK-tunnustusega Tikkurila värvimissüsteemid


NORSOKi standard M-501 sisaldab nõudeid nn avamererajatiste pindade ettevalmistamise, pinnakatete pinnalekandmise protseduuride ja kaitsvate pinnakatete omaduste kohta. NORSOKi standardid on välja töötanud Norra naftatööstus ja tänu nende standardite väljatöötamisele on objektide remondikulud oluliselt vähenenud. Tikkurila testmeetodid on turul kõige nõudlikumad: katseplaate testitakse soolalahuse pihustamise ja UV-kiirguse tingimustes kokku 4200 tundi standardi ISO 20340 kohaselt. Nõuetele vastavate värvimissüsteemide eeldatav vastupidavus on 20–25 aastat.

Värvimissüsteemid tagavad kõige raskemates avamere-atmosfääritingimustes asuvate konstruktsioonide pikaajalise kaitse.

Alljärgnevad Tikkurila värvimissüsteemid vastavad NORSOKi standardi M-501 nõuetele:


NORSOKi tunnustus


Põhitooted

Tootekirjeldus
Kemikaali ohutuskaart
Temazinc 99 Temazinc 99 - kahekomponentne polüamiidkõvendiga tsinkepoksüüdvärv
Tootekirjeldus
Toote kemikaali ohutuskaart
Temacoat Primer Temacoat Primer - kahekomponentne roostevastane epoksüüdvärv
Tootekirjeldus
Toote kemikaali ohutuskaart
Temadur_50 Temadur 50 - kahekomponentne poolläikiv akrüülpolüuretaanvärv
Tootekirjeldus KTT
Temathane_PC50 Temathane PC 50 - kahekomponentne, poolläikiv polüuretaanvärv
Tootekirjeldus
Toote kemikaali ohutuskaart