Tutvustus
Süsteemid
Kasutusjuhendid
Tootekirjeldus
Värvitoonid
Värvikalkulaator
Safety Data Sheets
 

Ultra Pro Plus 30

Veepõhine ühekomponentne polüakrülaat-välisvärv, mis on kõrgeima kvaliteediga turul.

Töövahend pihusti
Värvi katvus karedal pinnal
4
m2/l
Värvi katvus siledal pinnal
10
m2/l

Suurepärane kaitse ilmastiku eest, standard EN 927

Ultra Pro Plus 30 esindab kõrgeimat kvaliteeti turul. Selle vastupidavus ja ilmastikukindlus on klass omaette. Värv pikendab märkimisväärselt välisvoodrilaudade eluiga.

Äärmiselt väike veeimavus, standard EN 927

Ultra Pro 30 tagab suurepärase kaitse veeimavuse eest ja takistab puidu lõhenemist. Värvi võib kasutada nii krunt- kui pinnavärvina.

Võib kasutada Põhjamaade ökomärgisega ehitistel

Ultra Pro Plus 30 on lisatud ehitusmaterjalide andmebaasi, mida võib kasutada Põhjamaade ökomärgisega ehitistel.


Leia lisainformatsiooni brošüürist


Ultra Pro sari - kaasaegne lahendus puitfassaadidele
Ultra Pro sari ph

Ultra Pro tooted on ühekomponentsed veepõhised polüakrülaat-välisvärvid, mis sisaldavad biotsiide ja tagavad puidu tõhusa kaitse. Nende toodete põhiline eelis on see, et nad ei vaja eraldi krunti. Ultra Pro tooted sisaldavad alküüdi, mis parandab naket puhta puiduga. Need värvid on väga väikese veeimavusega. Neid saab kliendi soovide kohaselt toonida tuhandetes erinevates toonides.

Ultra_Pro_sari_ET_web
 

Peamised kasutuskohad:TOOTEKIRJELDUS
06.04.2017

Ultra Pro Plus 30 - UUS! Veepõhine ühekomponentne kõrge kvaliteediga polüakrülaat-välisvärv

 
Ultra_Pro_Plus_30
TÜÜP Veepõhine ühekomponentne kõrge kvaliteediga polüakrülaat-välisvärv.
SOBIVUS Sobib välisvoodrilaudadele, -puitpaneelidele jmt puitpindadele.
Kasutusobjektid Välisvoodrilauad, -puitpaneelid jmt puitpinnad.

TEHNILINE INFO
Omadused Sisaldab alküüdi, mis parandab naket puhta puiduga. Värvi võib kasutada nii krunt- kui pinnavärvina.
Vähendab tanniinide läbiimbumist oksakohtadest, mis võib põhjustada värvimuutusi.
Sobib kiiretele tootmisliinidele ja kuivab nii kõrgetel temperatuuridel kui ka toatemperatuuril.
Kahekordne Ultra Pro Plus 30 värvikiht annab eriti tugeva kaitse vee sissetungmise eest ja seega vähendab puidu pragunemist, kuna kaitseb puidu servi vee kahjutava mõju eest.
Toonid Toode kuulub AVATINT-toonimissüsteemi.
Värvikaardid Toode on toonitav Puiduvärvide värvikaardi järgi. Samuti RAL- ja NCS-värvikaardi järgi.
Läikeaste Poolmatt
Kulu

Soovitatavad kihi paksused (vedeldamata)

Teoreetiline kulu

märg

kuiv

 

120-160 g/m²

40-50 μm  

8-10 m2/l

2 x 120-160 g/ m²

80-100 μm

4-5 m2/l


Värvi kulu mõjutavad värvimisviis ja –tingimused, ka värvitava pinna kuju ning kvaliteet.
Töövahendid

Kõrgsurvepihusti, lisaõhuga kõrgsurvepihusti, õhkpihusti, harjasmasin või vaakummeetod.

Kuivamisaeg

100 g/m²

+23 ºC

+50 ºC

Ülevärvitav, pärast

2-4 h

5-20 min


Värvi võib kuivatada konvektsioonkuivatuse ahjus temperatuuril +40–60 °C.


Kuivamine ja ülevärvimise aeg sõltub puitpinna poorsusest, värvitoonist, värvikihi paksusest, temperatuurist, suhtelisest õhuniiskusest ja ventilatsioonist.

Kuivainesisaldus A-alusvärv: 40 mahu-%
C-alusvärv: 36 mahu-%
A-alusvärv: 50 massi-%
C-alusvärv: 40 massi-%
Erikaal A-alusvärv: 1.20 kg/l, C-alusvärv: 1.07 kg/l
Tootekood 61V-seeria

KASUTAMISJUHEND
Värvimistingimused Värvitav pind peab olema kuiv ja puhas. Puitpinna niiskussisaldus peab olema alla 20%. Värvimise ja kuivamise ajal peab õhu, värvitava pinna ja värvi temperatuur olema üle +10 °C ja suhteline õhuniiskus alla 70%. Parima tulemuse saavutamiseks peab olema tagatud korralik ventilatsioon.
Eeltöö Puhasta pind mustusest, tolmust ja lahtistest osakestest. Puidul ei või olla sinet ega hallitust.
Kruntimine Ultra Pro Plus 30 võib kasutada nii krunt- kui pinnavärvina.
Vedeldamine Värvi on soovitatav kasutada vedeldamata kujul. Vajadusel võib vedeldada veega kuni 5%.
Värvimine Sega värvi hoolikalt enne kasutamist. Väldi vahu tekkimist.

Kõrgsurvepihustamisel vedelda värvi 0-5%. Soovitatav düüsi suurus on 0,013–0,015" ja rõhk 140-180 bar-i. Pihustamisnurk valida vastavalt värvitavale objektile.

Lisaõhuga kõrgsurvepihustamisel vedelda värvi 0-5%. Soovitatav düüsi suurus on 0,013–0,015" ja rõhk 40-140 bar-i. Pihustamise rõhk peaks olema u 1-3 bar-i. Pihustamisnurk valida vastavalt värvitavale objektile.

Õhkpihustamisel vedelda värvi 0-5%. Soovitatav düüsi suurus on 1.6–2.0 mm ja rõhk 2-3 bar-i.

Puit sisaldab ekstraktiivaineid, eriti oksakohtades. Temperatuuri ja niiskuse kõikumised võivad põhjustada värvimuutusi nendes kohtades.
Ülevärvimine Värvida üle ehitusobjektil Ultra Matt värviga.
Töövahendite puhastamine Vesi või Tikkurila Pensselipesu puhastusvahend.
EL LOÜ (VOC) piirväärtused EÜ LOÜ (VOC) sisalduse piirväärtus (alaliik A/d) 130 g/l. Lenduvate orgaaniliste ühendite hulk Ultra Pro Plus 30 värvis on 35±10 g/l.

TERVISE- JA KESKKONNAALANE MÄRGISTUS vastavalt ohtlike koostisosade klassifikatsioonile (EÜ) 1272/2008
Järgida ohutusetiketi nõudeid. Toote ohutuskaart kirjeldab täpsemalt aine kasutamisega ohte ja vajalikke kaitsevahendeid. Toote ohutuskaarte väljastab AS Tikkurila.
Toote kemikaali ohutuskaartUltra Pro Plus 30 - UUS! Veepõhine ühekomponentne kõrge kvaliteediga polüakrülaat-välisvärv
 
KESKKONNAKAITSEMEETMED ja JÄÄTMEKÄITLUS Käitlejal kahjutustada jäätmed piirkondliku jäätmekäitluse õigusaktide kohaselt. Värvitooteid mitte valada kanalisatsiooni, pinnasesse ega veekogusse. Puhas, kuiv taara suunata ringlusse, vedelad jäägid ohtlike kemikaalide kogumispunkti.
-


Tagasi

Värvikalkulaator

Töödeldav pind
m
m
Toote katvus, kui töödeldav pind on…
1L =
1L =
Pinna töötlus
Töötlemiskordi
korda
Toote kulu, kui töödeldav pind on…
liitrid
liitrid
Error!