Tutvustus
Süsteemid
Kasutusjuhendid
Tootekirjeldus
Värvitoonid
Värvikalkulaator
Safety Data Sheets
 

Ultra Pro

Väga heade katvusomadustega veepõhine ühekomponentne polüakrülaat-pinnavärv välistingimustesse.

Töövahend pihustiTöövahend pintsel
Värvi katvus karedal pinnal
8
m2/l
Värvi katvus siledal pinnal
10
m2/l

Äärmiselt väike veeimavus, vastavus standardile EN 927

Ultra Pro annab suurepärase kaitse veeimavuse eest ning vähendab puitpinna lõhenemist.

Lühike liini läbimisaeg

Ultra Pro sobib kiiretele tootmisliinidele ja on väga heade virnastamisomadustega.

Tänu suurepärasele nakkele puhta puiduga, saab toodet kasutada ilma krundita.

Suurepärane kaitse ilmastikumõjude eest

Ultra Pro annab värvitud pinnale kaitse ilmastikumõjude, niiskuse, päikesekiirguse ja mustuse eest. Värv on tõestanud oma usaldusväärsust nõudlikes oludes ja on seega suurepärane valik välisvoodrilaudadele.


Leia lisainformatsiooni brošüürist


Ultra Pro sari - kaasaegne lahendus puitfassaadidele
Ultra Pro sari ph

Ultra Pro tooted on ühekomponentsed veepõhised polüakrülaat-välisvärvid, mis sisaldavad biotsiide ja tagavad puidu tõhusa kaitse. Nende toodete põhiline eelis on see, et nad ei vaja eraldi krunti. Ultra Pro tooted sisaldavad alküüdi, mis parandab naket puhta puiduga. Need värvid on väga väikese veeimavusega. Neid saab kliendi soovide kohaselt toonida tuhandetes erinevates toonides.

Ultra_Pro_sari_ET_web
 

Peamised kasutuskohad:Stain, lacquer and paint systems for wood industries


TOOTEKIRJELDUS
18.08.2018

Ultra Pro - UUS! Polüakrülaat-välisvärv

 
Ultra Pro
TÜÜP Veepõhine ühekomponentne polüakrülaat-välisvärv, millel on head katvusomadused.
SOBIVUS Sobib välisvoodrilaudadele, -puitpaneelidele jmt puitpindadele.
Kasutusobjektid Välisvoodrilauad, -puitpaneelid jmt puitpinnad.

TEHNILINE INFO
Omadused • Väga väikese veeimavusega. • Suurepärane kaitse ilmastikumõjude, niiskuse, päikese ja mustuse eest. • Lühike liini läbimisaeg, kiiresti kuivav toode, mida saab kiiresti virnastada. • Ultra Pro on Tikkurila ProHouse kontseptsiooni kuuluv värv. • Pinnavärv, mis ei vaja eraldi krunti. • Sisaldab alküüdi, mis parandab naket puhta puiduga. • Testitud vastavalt standardile EN 927-5. • Kahekordne Ultra Pro värvikiht tagab suurepärase kaitse niiskuse eest ja seega vähendab ka puitpinna lõhenemist. Võib ehitusplatsil üle katta Ultra sarja toodetega. • Ultra Pro on lisatud ehitusmaterjalide andmebaasi, mida võib kasutada Põhjamaade ökomärgisega ehitistel. • Sobib välisvoodrilaudadele ja -puitpaneelidele.
Toonid Toode kuulub AVATINT-toonimissüsteemi.
Värvikaardid Toode on toonitav Puiduvärvide värvikaardi järgi. Samuti RAL- ja NCS-värvikaardi järgi.
Läikeaste Matt
Kulu

Soovitatavad kihi paksused (vedeldamata)

Teoreetiline kulu

märg

kuiv

 

115-150 g/m²

40-50 μm  

8-10 m2/l

2 x 115-150 g/ m²

80-100 μm

4-5 m2/l


Värvi kulu mõjutavad värvimisviis ja –tingimused, ka värvitava pinna kuju ning kvaliteet.
Töövahendid

Pihusti, harjasmasin või vaakummeetod.

Kuivamisaeg

115-150 g/m²

+50 ºC

Ülevärvitav, pärast

5-10 min


Värvi tuleb kuivatada konvektsioonkuivatuse ahjus temperatuuril +40–60 °C.


CP-alusvärist tehtud toonid võivad vajada pikemat kuivamisaega kui AP-alusvärvist tehtud toonid.


Kuivamine ja ülevärvimise aeg sõltub puitpinna poorsusest, värvitoonist, värvikihi paksusest, temperatuurist, suhtelisest õhuniiskusest ja ventilatsioonist.

Kuivainesisaldus AP-alusvärv: 39 mahu-%
CP-alusvärv: 40 mahu-%
AP-alusvärv: 48 massi-%
CP-alusvärv: 47 massi-%
Erikaal AP-alusvärv: 1.20 kg/l, CP-alusvärv: 1.14 kg/l

KASUTAMISJUHEND
Värvimistingimused Värvitav pind peab olema kuiv ja puhas. Puitpinna niiskussisaldus peab olema alla 20%. Värvimise kui kuivamise ajal peab õhu, värvitava pinna ja värvi temperatuur olema üle +10 °C ja suhteline õhuniiskus alla 70%. Parima tulemuse saavutamiseks peab olema tagatud korralik ventilatsioon. Soovitatav on kuivatada ahjus.
Eeltöö Puhasta pind mustusest, tolmust ja lahtistest osakestest. Puidul ei tohi olla sinet ega hallitust.
Kruntimine Ei vaja eraldi krunti.
Vedeldamine Värvi on soovitatav kasutada vedeldamata kujul. Vajadusel võib vedeldada veega kuni 5%.
Värvimine Sega värvi hoolikalt enne kasutamist. Väldi vahu tekkimist. Vedelda vajadusel veega.

Kõrgsurvepihustamisel vedelda värvi 0-2%. Soovitatav düüsi suurus on 0,013–0,015" ja rõhk 140-180 bar-i. Pihustamisnurk valida vastavalt värvitavale objektile.

Lisaõhuga kõrgsurvepihustamisel vedelda värvi 0-2%. Soovitatav düüsi suurus on 0,013–0,015" ja rõhk 40-140 bar-i. Pihustamise rõhk peaks olema u 1-3 bar-i. Pihustamisnurk valida vastavalt värvitavale objektile.

Õhkpihustamisel vedelda värvi 0-2%. Soovitatav düüsi suurus on 1.6–2.0 mm ja rõhk 2-3 bar-i.

Puit sisaldab vaiku jt ekstraktiivaineid, eriti oksakohtades. Temperatuuri ja niiskuse kõikumised võivad põhjustada värvimuutusi nendes kohtades.
Ülevärvimine Värvida üle Ultra Matt värviga ehitusobjektil.
Töövahendite puhastamine Vesi või Tikkurila Pensselipesu puhastusvahend.
EL LOÜ (VOC) piirväärtused EÜ LOÜ (VOC) sisalduse piirväärtus (alaliik A/d) 130 g/l. Lenduvate orgaaniliste ühendite hulk Ultra Pro värvis on 20±10 g/l.

Ainult tööstuslikuks kasutamiseks.

TERVISE- JA KESKKONNAALANE MÄRGISTUS vastavalt ohtlike koostisosade klassifikatsioonile (EÜ) 1272/2008
Järgida ohutusetiketi nõudeid. Toote ohutuskaart kirjeldab täpsemalt aine kasutamisega ohte ja vajalikke kaitsevahendeid. Toote ohutuskaarte väljastab AS Tikkurila.
Toote kemikaali ohutuskaartUltra Pro
 
KESKKONNAKAITSEMEETMED ja JÄÄTMEKÄITLUS Käitlejal kahjutustada jäätmed piirkondliku jäätmekäitluse õigusaktide kohaselt. Värvitooteid mitte valada kanalisatsiooni, pinnasesse ega veekogusse. Puhas, kuiv taara suunata ringlusse, vedelad jäägid ohtlike kemikaalide kogumispunkti.
-


Tagasi

Värvikalkulaator

Töödeldav pind
m
m
Toote katvus, kui töödeldav pind on…
1L =
1L =
Pinna töötlus
Töötlemiskordi
korda
Toote kulu, kui töödeldav pind on…
liitrid
liitrid
Error!