TOOTEKIRJELDUS
19.04.2016

Ultra Pro H10 - UUS! Veepõhine ühekomponentne polüakrülaatvärv välisvoodrilaudadele

 
Industry_9L
TÜÜP Veepõhine ühekomponentne polüakrülaatvärv välisvoodrilaudadele.
SOBIVUS Sobib välisvoodrilaudadele, -puitpaneelidele jmt puitpindadele.
Kasutusobjektid Välisvoodrilauad, -puitpaneelid jmt puitpinnad.

TEHNILINE INFO
Omadused Ultra Pro H10 värv kuulub Tikkurila ProHouse kontseptsiooni. Pinnavärv, mis ei vaja eraldi krunti. Sisaldab alküüdi, mis parandab naket puhta puiduga.
Kiiresti kuivav, tööstuslikuks värvimiseks mõeldud toode, mida saab kiiresti virnastada. Kaitseb puitu niiskuse, päikese ja mustuse eest. Väga väikese veeimavusega ning vähendab puidu pragunemist.
Soovitatav märja kihi paksus on 140-180 g/m² iga kiht (kuiva kihi paksus 40–50 µm). Soovitatav kuiva kihi kogupaksus kahes kihis katmisel on 80–100 µm. Võib vajadusel ehitusplatsil üle värvida Ultra Classic värviga.
Testitud vastavalt standardile EN 927-5.
Moodustab kiiresti kuivava ja elastse värvikihi, millel on madal lenduvate orgaaniliste ühendite määr. Kahekordne Ultra Pro H10 värvikiht annab eriti tugeva kaitse vee sissetungmise eest ja seega vähendab puidu pragunemist, kuna kaitseb puidu servi vee kahjustava mõju eest.
Toonid Toode kuulub AVATINT-toonimissüsteemi.
Värvikaardid Toode on toonitav Puiduvärvide värvikaardi järgi.
Läikeaste Matt
Kulu

Soovitatavad kihi paksused (vedeldamata)

Teoreetiline kulu

märg

kuiv

 

140-180 g/m²

40-50 μm  

6-8 m2/l

2 x 140-180 g/ m²

80-100 μm

3-4 m2/l


Värvi kulu mõjutavad värvimisviis ja –tingimused, ka värvitava pinna kuju ning kvaliteet.
Töövahendid

Pihusti, harjasmasin või vaakummeetod.

Kuivamisaeg

Kuivab kiiresti konvektsioonkuivatuse ahjus temperatuuril +40–60 °C.


Kuivamine ja ülevärvimise aeg sõltub puitpinna poorsusest, värvitoonist, värvikihi paksusest, temperatuurist, suhtelisest õhuniiskusest ja ventilatsioonist.

Kuivainesisaldus 36 mahu-%
43 massi-%
Erikaal 1.12kg/l
Tootekood 23V 6303, CP-alusvärv

KASUTAMISJUHEND
Värvimistingimused Värvitav pind peab olema kuiv ja puhas. Puitpinna niiskussisaldus peab olema alla 20%.
Eeltöö Puhasta pind mustusest, tolmust ja lahtistest osakestest.
Kruntimine Ei vaja eraldi krunti.
Vedeldamine Värvi on soovitatav kasutada vedeldamata kujul. Vajadusel võib vedeldada veega kuni 5%.
Värvimine Sega värvi hoolikalt enne kasutamist. Väldi vahu tekkimist. Vajadusel vedelda veega.

Kõrgsurvepihustamisel vedelda värvi 0-2%. Soovitatav düüsi suurus on 0,013–0,015" ja rõhk 140-180 bar-i. Pihustamisnurk valida vastavalt värvitavale objektile.

Lisaõhuga kõrgsurvepihustamisel vedelda värvi 0-2%. Soovitatav düüsi suurus on 0,013–0,015" ja rõhk 40-140 bar-i. Pihustamise rõhk peaks olema u 1-3 bar-i. Pihustamisnurk valida vastavalt värvitavale objektile.

Õhkpihustamisel vedelda värvi 0-2%. Soovitatav düüsi suurus on 1.6–2.0 mm ja rõhk 2-3 bar-i.

Puit sisaldab vaiku, eriti oksakohtades, tänu millele võivad temperatuuri ja niiskuse kõikumised põhjustada värvimuutusi nendes kohtades või läbi imbumist.
Töövahendite puhastamine Vesi või Tikkurila Pensselipesu puhastusvahend.
EL LOÜ (VOC) piirväärtused EÜ LOÜ (VOC) sisalduse piirväärtus (alaliik A/d) 130 g/l. Lenduvate orgaaniliste ühendite hulk Ultra Pro H10 värvis on 30±10 g/l.

TERVISE- JA KESKKONNAALANE MÄRGISTUS vastavalt ohtlike koostisosade klassifikatsioonile (EÜ) 1272/2008
Järgida ohutusetiketi nõudeid. Toote ohutuskaart kirjeldab täpsemalt aine kasutamisega ohte ja vajalikke kaitsevahendeid. Toote ohutuskaarte väljastab AS Tikkurila.
Toote kemikaali ohutuskaartUltra Pro H10 - UUS! Veepõhine ühekomponentne polüakrülaatvärv välisvoodrilaudadele
 
KESKKONNAKAITSEMEETMED ja JÄÄTMEKÄITLUS Käitlejal kahjutustada jäätmed piirkondliku jäätmekäitluse õigusaktide kohaselt. Värvitooteid mitte valada kanalisatsiooni, pinnasesse ega veekogusse. Puhas, kuiv taara suunata ringlusse, vedelad jäägid ohtlike kemikaalide kogumispunkti.
-


Tagasi