TOOTEKIRJELDUS
04.07.2018

Temathane PC 80 - kahekomponentne, läikiv polüuretaanvärv

 
Temathane_PC80
TÜÜP Kõrge kuivainesisaldusega, kahekomponentne, läikiv polüuretaanvärv, mille kõvendi on alifaatne isotsüanaat.
SOBIVUS Sobib pinnavärviks epoksüüdvärvimissüsteemides välistingimustesse.
Kasutusobjektid Sobib mahutite välispindade, terasmastide jm teraskonstruktsioonide värvimiseks.

TEHNILINE INFO
Omadused Suurepärane vastupidavus ilmastikule ja kulutamisele. Moodustab värvitooni ja läiget hästi säilitava ning kergelt puhastatava kriidistumatu pinna.
Värvikaardid RAL, NCS, SSG, BS, MONICOLOR NOVA ja SYMPHONY värvikaardid. TEMASPEED Premium toonimine.
Läikeaste Läikiv
Kulu

Soovitatavad värvikihi paksused

Teoreetiline kulu

kuiv

märg

 

80 µm

120 µm

8.3 m2/l


Värvi kulu mõjutavad värvimisviis ja –tingimused, samuti värvitava pinna kuju ning kvaliteet.
Vedeldi/lahusti 1048, 1067 ja 1061
Segamissuhe Värv 5 mahuosa Temathane PC 80
Kõvendi 1 mahuosa 008 7690 või 008 7590
Töövahendid
Kõrgsurvepihustamine ja käsipihustus.
Kasutusaeg ( 23 °C) 1½ tundi
Kuivamisaeg

Kuiva kihi paksus 80 µm

+ 5 ºC

+ 10 ºC

+ 23 ºC

+ 35 ºC

Tolmukuiv, pärast

2 h

1 h 15 min

1 h

20 min

Puutekuiv, pärast

10 h

8 h

6 h

3½ h

Ülevärvitav, pärast

Piiranguid ei ole.


Kuivamist mõjutavad värvikihi paksus, temperatuur, suhteline õhuniiskus ja ventilatsioon.
Kuivainesisaldus 66 ± 2 mahu-% (ISO 3233)
77 ± 2 massi-%
Erikaal 1.3 ± 0.1 kg / l (kasutusvalmis töösegu)

KASUTAMISJUHEND
Värvimistingimused Värvitav pind peab olema puhas ja kuiv. Värvimise ja värvi kuivamise ajal peab olema õhu, pinna ja värvi temperatuur vähemalt +5 ºC ja suhteline õhuniiskus alla 80%. Terase pinna temperatuur peab olema vähemalt 3 ºC võrra kõrgem õhu kastepunkti temperatuurist. Kinnistes ruumides peab värvimise ja kuivamise ajal olema tagatud korralik ventilatsioon ja piisav õhu liikumine.
Eeltöö Krunditud pinnad: Eemalda õlid, rasvad, soolad ja mustus kasutades sobivat meetodit. Paranda kruntvärvi vigastused. Arvesta kruntvärvi kuivamisaega. (SFS-EN ISO 12944-4)
Kruntimine Temacoat GPL-S Primer, Temacoat GPL-S MIO, Temacoat GF Primer, Temacoat MIO, Temacoat Primer, Temacoat RM 40, Temacoat SPA MIO,Temacoat SPA Primer, Temabond ST 200, Temabond ST 300, Temadur 20, Temadur Primer, Temaprime GF, Fontecryl 10.
Viimistlemine Temathane PC 80, Temadur Clear.
Värvimine Ühtlase poorideta pinna saamiseks kasuta ”märg-märjale”- meetodit: esimese õhukese kihi järel lase lahustitel aurustuda 5-30 minutit, seejärel kanna pinnale ülejäänud kiht.

Kõrgsurvepihustamisel vedelda värvi sõltuvalt komponentide (värv, kõvendi, vedeldi) temperatuurist 5-15%. Soovitatav düüsi suurus on 0,011"-0,013" ja rõhk 120-160 bar-i. Pihustusnurk vali sõltuvalt värvitava objekti kujust.

Käsipihustamisel vedelda värvi sõltuvalt komponentide (värv, kõvendi, vedeldi) temperatuurist u 5-15%. Soovitatav düüsi suurus on 1,6-1,8 mm ja rõhk 3-4 bar-i.
Koostisosade segamine Sega värv ja kõvendi eraldi hoolikalt enne kasutamist. Lisa kõvendi värvile õiges segamissuhtes ja sega hoolikalt. Segamiseks kasuta elektrilist mikserit. Ebapiisav segamine võib põhjustada pinna ebaühtlast kuivamist ja värvi omaduste nõrgenemist.
Töövahendite puhastamine Vedeldi 1048, 1067 või 1061.
EL LOÜ (VOC) piirväärtused Lenduvate orgaaniliste ühendite (LOÜ) sisaldus on 320 g/l värvi kohta. Maksimaalne LOÜ sisaldus valmis töösegus (vedeldatud 15 mahu-%) on 400 g/l.

TERVISE- JA KESKKONNAALANE MÄRGISTUS vastavalt ohtlike koostisosade klassifikatsioonile (EÜ) 1272/2008
Järgida ohutusetiketi nõudeid. Toote ohutuskaart kirjeldab täpsemalt aine kasutamisega ohte ja vajalikke kaitsevahendeid. Toote ohutuskaarte väljastab AS Tikkurila. Toode on mõeldud ainult tööstuslikuks ja professionaalseks kasutamiseks.
Toote kemikaali ohutuskaartTemathane PC 80 - kahekomponentne, läikiv polüuretaanvärv
Vedeldi kemikaali ohutuskaartTemathane PC 80 - kahekomponentne, läikiv polüuretaanvärv
Temathane PC 80 - kahekomponentne, läikiv polüuretaanvärv
Kõvendi kemikaali ohutuskaartTemathane PC 80 - kahekomponentne, läikiv polüuretaanvärv
Temathane PC 80 - kahekomponentne, läikiv polüuretaanvärv
 
-


Tagasi