TOOTEKIRJELDUS
22.02.2010

Temal 600 - silikoonalumiiniumvärv

 
Tikkurila Industry 9L
TÜÜP Silikoonalumiiniumvärv.
SOBIVUS Kuumuskindel värv metallpindadele sise- ja välistingimustes.
Kasutusobjektid Sobib ahjuuste, korstnate, summutite, saunakeriste jmt kuumade pindade värvimiseks.

TEHNILINE INFO
Omadused Kruntimata teraspindadel peab vastu kuiva kuumust +650 ºC ja tsinksilikaatvärviga krunditud pinnal +400 ºC.
Toonid Aluminium, metalliläikega.
Kulu

Soovitatavad kihipaksused

Teoreetiline kulu

kuiv

märg

 

15 µm

70 µm

14.7 m2/l


Värvi kulu mõjutavad värvimisviis ja -tingimused ning värvitava pinna kuju ja kvaliteet.
Vedeldi/lahusti 1006
Töövahendid Lisaõhuga pihustamine või pintsel.
Kuivamisaeg

Kuiva värvikihi paksus 15 µm

+ 10 ºC

+ 23 ºC

+ 35 ºC

Tolmukuiv, pärast

30 min

15 min

10 min

Puutekuiv, pärast

2 h

1 h

30 min

Ülevärvitav, pärast

3 h

2 h

1 h

Täielikuks kuivamiseks peab temperatuur olema vähemalt +230 °C, 1 tund.


Kuivamist mõjutavad kihipaksus, suhteline õhuniiskus, temperatuur ja ventilatsioon.
Kuivainesisaldus 22 ± 2 mahu-% (ISO 3233)
34 ± 2 kaalu-%
Erikaal 1.0 kg / l
Tootekood 006 7679

KASUTAMISJUHEND
Värvimistingimused Värvitav pind peab olema kuiv. Värvimise ja värvi kuivamise ajal peab õhu, pinna ja värvi temperatuur olema üle +5 ºC ja suhteline õhuniiskus peab olema alla 80%. Terase pinna temperatuur peab olema vähemalt 3 ºC võrra kõrgem õhu kastepunkti temperatuurist.
Eeltöö Õlid, rasvad ja soolad eemalda sobival viisil. (ISO 12944-4)

Teraspinnad: Pritspuhastus astmeni Sa2½ (SFS-ISO 8501-1). Juhul, kui see ei ole võimalik, teostada külmvaltsitud pindadele fosfaatimine parema nakkuvuse saamiseks.

Tsinksilikaatpinnad: Õlid, rasvad ja soolad eemalda sobival viisil. Paranda vigastused kruntvärviga. NB! Jälgi kruntvärvi kuivamisaega, enne ülevärvimist. (SFS-ISO 12944-4)
Kruntimine Temasil 90.
Viimistlemine Temal.
Värvimine Lisaõhuga pihustamine ja pintsliga värvimine. Sega värvi hoolikalt enne kasutamist. Sõltuvalt värvimise meetodist vedelda värvi 0-10%.
Töövahendite puhastamine Vedeldi 1006.
EL LOÜ (VOC) piirväärtused Lenduvate orgaaniliste ühendite (LOÜ) hulk on 660 g/l värvi kohta. LOÜ hulk värvisegus (vedeldatud 10 mahu-%) on 680 g/l.TERVISE- JA KESKKONNAALANE MÄRGISTUS vastavalt ohtlike koostisosade klassifikatsioonile (EÜ) 1272/2008
Järgida ohutusetiketi nõudeid. Toote ohutuskaart kirjeldab täpsemalt aine kasutamisega ohte ja vajalikke kaitsevahendeid. Toote ohutuskaarte väljastab AS Tikkurila. Toode on mõeldud ainult professionaalseks kasutamiseks.
Toote kemikaali ohutuskaartTEMAL 600 ALUMINIUM ohutuskaart
Vedeldi kemikaali ohutuskaartVEDELDI 1006 ohutuskaart
 
-


Tagasi