TOOTEKIRJELDUS
13.01.2014

Temafloor 400 - kahekomponentne lahustivaba epoksüüdlakk

 
Temafloor_400
TÜÜP Kahekomponentne lahustivaba epoksüüdlakk.
SOBIVUS Kasutatakse TEMAFLOOR 4000 tasandusmassi ja epoksüüdbetooni sideainena. Sobib kasutamiseks uutel ja vanadel betoonpõrandatel kruntvärvina enne TEMAFLOOR-sarja epoksüüdkatteid. Hoiab ära pindade tolmamise. Liivaga täidetult sobib ka betoonpõrandate paikamiseks.
Kasutusobjektid Betoonpõrandad.

TEHNILINE INFO
Omadused Tuleohutusklass BFL-s1 vastavalt standardile EN 13501-1.
Toonid Laki värvitoon ja läige muutuvad aja jooksul päikesevalguse toimel.
Läikeaste Täisläikiv
Kulu

Keskmine kulu betoonpõrandatel:

Kruntimine                         5 - 8 m2/l

Pinna lakkimine                  6 - 10 m2/l

 

Laki kulu mõjutavad lakitava pinna poorsus, tasasus ja lakkimisviis.
Vedeldi/lahusti 1029
Segamissuhe Lakk 3 mahuosa 008 4403
Kõvendi 1 mahuosa 008 4408
Töövahendid Vala lakisegu põrandale, aja kummilabidaga laiali ning tasanda rulliga.
Kasutusaeg ( 23 °C) u. 30 min. pärast segamist, põrandale kantuna.
Kuivamisaeg 23 °C ja 50%-lise suhtelise õhuniiskuse juures

Tolmukuiv 6 tunni pärast

Ülelakitav 16 - 24 tunni pärast

Täiesti kõvenenud 7 ööpäeva pärast
Kuivainesisaldus u. 100 mahu-%
Erikaal 1.1 kg/l (kasutusvalmis töösegu)
Tootekood 008 4403

KASUTAMISJUHEND
Värvimistingimused Betoonpinna suhteline niiskus ei tohiks ületada 97%. Lakkimise ja laki kuivamise ajal ei tohi õhu, pinna ja laki temperatuur langeda alla +15 ºC ja õhu suhteline niiskus alla 80%.

NB! Epoksüüdpinnad võivad välistingimustes kriidistuda ja värvitoon võib muutuda!
Eeltöö Uus betoonpind:
Eemalda tsemendiliimi kiht pinnalihvimise, haavelpihustusega või soolhappega söövitades. Vali konkreetsetele ruumidele sobivaim puhastusmeetod. Puhastuse järel eemalda tsemenditolm hoolikalt tolmuimejaga. Söövita lahjendatud soolhappelahusega (1 osa kanget soolhapet ja 4 osa vett). Töödeldud põrand loputa rohke veega ja kuivata.

Vana betoonpind:
Eemalda rasv, õli, kemikaalid jmt mustus Maalipesu pesuvahendiga. Eemalda vana, lahtine värvikiht lihvides või haavelpihustusega. Vali konkreetsetele ruumidele sobivaim puhastusmeetod. Puhasta põranda praod ja augud kuni terve puhta betoonini. Ava praod nt. nurklihvijaga. Eemalda lahtine mustus ja tolm.

Kui teed tasandusseguga kihi, siis kontrolli materjalide sobivust.
Kruntimine Krundi pinda u. 30% vedeldatud Temafloor 400 epoksüüdlakiga. Vala lakisegu põrandale ja aja laiali nii ohtralt, et betoonipind küllastub. Vajadusel krundi üks kord veel, et saada poorideta pinda. Järgmise töötluse võib teha 2 tunni pärast, "märg-märjale"-meetodil.
Parandamine Paranda augud ja praod vedeldamata TEMAFLOOR 400 epoksüüdlaki ja kuiva, puhta liiva seguga. Segamissuhe on nt. 1 mahuosa lakisegu ja 1-2 mahuosa 0.5 - 1.2 mm jämedust liiva.
Ülevärvimine Pinnalakkimine tee 16 - 24 tunni jooksul pärast kruntimist. Kui krunditud pinda ei lakita 24 tunni jooksul, tuleb pinda enne lakkimist lihvida. Kasuta lakkimiseks vedeldamata Temafloor 400 epoksüüdlakki. Vala lakisegu põrandale, aja laiali kummilabidaga ning tasanda rulliga.
Koostisosade segamine Sega elektrilise mikseriga õiges segamissuhtes lakk ja kõvendi hoolikalt (u. 2 min.) enne kasutamist. Segu kogust arvutades tuleb arvesse võtta lakitava pinna suurust ja segu kasutusaega. Vähene segamine ja vale segamissuhe võivad põhjustada ebaühtlast pinna kuivamist, pinnaomaduste halvenemist ning ohustab töö õnnestumist.
Töövahendite puhastamine Vedeldi 1029.
EL LOÜ (VOC) piirväärtused (Alaliik A/j) 500 g/l (2010). Temafloor 400 sisaldab LOÜ maksimaalselt 500 g/l.

TERVISE- JA KESKKONNAALANE MÄRGISTUS vastavalt ohtlike koostisosade klassifikatsioonile (EÜ) 1272/2008
Järgida ohutusetiketi nõudeid. Toote ohutuskaart kirjeldab täpsemalt aine kasutamisega ohte ja vajalikke kaitsevahendeid. Toote ohutuskaarte väljastab AS Tikkurila.
Toote kemikaali ohutuskaartTemafloor 400 ja 4000 toote ohutuskaart
Vedeldi kemikaali ohutuskaartVEDELDI 1029 toote ohutuskaart
Kõvendi kemikaali ohutuskaartKõvendi 008 4408 toote ohutuskaart
 
-


Tagasi