TOOTEKIRJELDUS
07.01.2013

Temafloor 210 Clear - kahekomponentne lahustivaba epoksüüdlakk

 
Temafloor 210 Clear
TÜÜP Kahekomponentne lahustivaba epoksüüdlakk.
SOBIVUS Kasutatakse TEMAFLOOR 4000 Compact tasandusmassi sideainena. Sobib ka betoonpindade pinnalakiks sisetingimustes. Sobib ka uute ja vanade betoonpindade küllastamiseks ja kruntimiseks enne TEMAFLOOR-sarja epoksüüdpinnakatteid ja –masse; eriti ruumidesse, kus värvimisel ei tohi eralduda lahusteid ja lõhnu. Sobib Mosaic-põrandapindamismeetodi pinnalakiks. Liivaga täidetuna sobib ka betoonpõrandate paikamiseks.
Kasutusobjektid Betoonpõrandad.

TEHNILINE INFO
Omadused Hea vastupidavus mehaanilisele kulutamisele, õlidele ja rasvadele.
Läikeaste Täisläikiv
Kulu

Keskmine kulu betoonpõrandatele:

Kruntimine          5 - 8 m2/l

Pinnalakkimine    6 - 10 m2/l

 

Laki kulu mõjutavad lakkimisviis ja –tingimused, ka lakitava pinna tasasus ning kvaliteet.
Vedeldi/lahusti 1029
Segamissuhe Lakk 3 mahuosa 008 4420
Kõvendi 1 mahuosa 008 4431
Töövahendid Kalla lakisegu põrandale, aja laiali teras- või kummilabidaga ning tasanda rulliga.
Kasutusaeg ( 23 °C) u. 30 min pärast segamist, põrandale kantuna.
Kuivamisaeg 23 °C ja 50%-lise suhtelise õhuniiskuse juures

Tolmukuiv pärast 6 tundi

Ülelakitav pärast 16 - 24 tundi

Kerget liikumist võimaldav pärast 24 tundi

Täielikult kõvenenud pärast 7 päeva
Kuivainesisaldus u. 100 mahu-%
Erikaal 1.1 kg / l (kasutusvalmis töösegu)
Tootekood 008 4420 (lakk), 008 4431 (kõvendi)

KASUTAMISJUHEND
Värvimistingimused Betoonpinna suhteline niiskus peab olema alla 97%. Lakkimise ja laki kuivamise ajal peab õhu, pinna ja laki temperatuur olema üle +15 ºC ja õhu suhteline niiskus alla 80%.

NB! Epoksüüdpinnad võivad välistingimustes kriidistuda ja värvitoon võib muutuda.
Eeltöö Uus betoonpind:
Eemalda tsemendiliimi kiht pinnalihvimisega, haavelpihustusega või soolhappega söövitades. Vali konkreetsetele ruumidele sobivaim puhastusmeetod. Puhastuse järel eemalda tsemenditolm hoolikalt tolmuimejaga. Söövita lahjendatud soolhappelahusega (1 osa kanget soolhapet ja 4 osa vett). Töödeldud põrand loputa rohke veega ja kuivata.

Vana betoonpind:
Eemalda rasv, õli, kemikaalid jmt mustus MAALIPESU pesuvahendiga. Eemalda vana, lahtine värvikiht lihvides või haavelpihustusega. Puhasta põranda praod ja augud kuni terve puhta betoonini. Ava praod nt. nurklihvijaga. Eemalda lahtine mustus ja tolm.

Tsemendipõhine tasandussegu
Kui teete tasandusseguga kihi, siis kontrollige materjalide sobivust.
Kruntimine Krundi u. 30% vedeldatud TEMAFLOOR 210 epoksüüdlakiga. Vala piisav kogus (mis küllastab pinna) segu kohe põrandale ja aja laiali teras- või kummilabidaga ning tasanda rulliga. Vajadusel krundi üks kord veel, et saada poorideta pinda. Järgmise töötluse võib teha 2 tunni pärast, "märg-märjale"-meetodil.
Parandamine Paranda augud ja praod vedeldamata TEMAFLOOR 210 epoksüüdlaki ja kuiva, puhta liiva seguga. Segamissuhe on nt. 1 mahuosa lakisegu ja 1-2 mahuosa 0.1 - 0.6 mm jämedust liiva. Lihvi parandatud kohad üle enne ülelakkimist.
Ülevärvimine Laki 16-24 tundi pärast kruntimist. Kui krunditud pinda ei lakita 24 tunni jooksul, tuleb pinda enne lakkimist lihvida. Pinnalakkimiseks vedeldada TEMAFLOOR 210 epoksüüdlakki kuni 10%. Kalla lakisegu põrandale, aja laiali kummilabidaga ning tasanda rulliga.
Koostisosade segamine Sega elektrilise mikseriga lakk ja kõvendi hoolikalt (u. 2 min.) enne kasutamist. Segu kogust arvutades tuleb arvesse võtta lakitava pinna suurust ja segu kasutusaega. Vähene segamine ja vale segamissuhe võivad põhjustada ebaühtlast pinna kuivamist, pinnaomaduste halvenemist ning ohustab töö õnnestumist.
Töövahendite puhastamine Vedeldi 1029.
EL LOÜ (VOC) piirväärtused LOÜ 2004/42/EC (alalliik A/j) 550 g/l (2007), 500 g/l (2010)
Temafloor 210 sisaldab LOÜ maksimaalselt < 500 g/l.

TERVISE- JA KESKKONNAALANE MÄRGISTUS vastavalt ohtlike koostisosade klassifikatsioonile (EÜ) 1272/2008
Järgida ohutusetiketi nõudeid. Toote ohutuskaart kirjeldab täpsemalt aine kasutamisega ohte ja vajalikke kaitsevahendeid. Toote ohutuskaarte väljastab AS Tikkurila.
Toote kemikaali ohutuskaartTEMAFLOOR 210 CLEAR toote ohutuskaart
Vedeldi kemikaali ohutuskaartVEDELDI 1029 toote ohutuskaart
Kõvendi kemikaali ohutuskaartTEMAFLOOR 210 KÕVENDI
 
-


Tagasi