TOOTEKIRJELDUS
13.01.2014

Temafloor 200 Primer - kahekomponentne lahustivaba epoksüüdlakk

 
Temafloor 200 Primer
TÜÜP Kahekomponentne lahustivaba epoksüüdlakk.
SOBIVUS Vanade ja uute betoonpõrandate immutamiseks ja kruntimiseks enne TEMAFLOOR pinna- ja tasandussegude pealekandmist.  Vedeldatud TEMAFLOOR 200 imbub hästi betooni pooridesse ja moodustab hea nakkuvusega pinna pinna- ja tasandussegude jaoks. Liivaga segatuna sobib ka betoonpõrandate paikamiseks.
Kasutusobjektid Betoonpõrandad.

TEHNILINE INFO
Läikeaste Täisläikiv
Kulu

Keskmine kulu betoonpõrandatel:

Esmasel kruntimisel             4 - 8 m2/l

Teistkordsel kruntimisel       6 - 10 m2/l

 

Laki kulu mõjutavad lakkimisviis ja -tingimused, lakitava pinna kuju ning kvaliteet.
Vedeldi/lahusti 1029 ja 1031
Segamissuhe Lakk 2 mahuosa 008 4400
Kõvendi 1 mahuosa 008 4406
Töövahendid Rull, teras- või kummilabidas.
Kasutusaeg ( 23 °C) u. 15 min. pärast segamist põrandale kantuna.
Kuivamisaeg 23 °C ja 50%-lise suhtelise õhuniiskuse juures

Tolmukuiv pärast 3 tundi

Puutekuiv pärast 5 tundi

Ülelakitav pärast  6 - 12 tundi

Kerget liikumist võimaldab pärast 16 tundi

Täielikult kõvenenud pärast 7 ööpäeva

 

Kuivamisajad on saadud tööseguga, kus TEMAFLOOR 200 on vedeldatud 30 % vedeldiga 1029.
Kuivainesisaldus u. 100 mahu-%.
Erikaal 1.1 kg/l (kasutusvalmis töösegu)
Tootekood 008 4400

KASUTAMISJUHEND
Värvimistingimused Betoonpinna suhteline niiskus ei tohiks ületada 97%. Lakkimise ja laki kuivamise ajal ei tohi õhu, pinna ja laki temperatuur langeda alla +15 ºC ja õhu suhteline niiskus alla 80%.

NB! Epoksüüdpinnad võivad välistingimustes kriidistuda ja värvitoon võib muutuda.
Eeltöö Uus betoonpind:
Eemalda tsemendiliimi kiht pinnalihvimisega, haavelpihustusega või soolhappega söövitades. Vali konkreetsetele ruumidele sobivaim puhastusmeetod. Puhastuse järel eemalda tsemenditolm hoolikalt tolmuimejaga. Söövita lahjendatud soolhappelahusega (1 osa kanget soolhapet ja 4 osa vett). Töödeldud põrand loputa rohke veega ja kuivata.

Vana betoonpind:
Eemalda rasv, õli, kemikaalid jmt mustus Maalipesu pesuvahendiga. Eemalda vana, lahtine värvikiht lihvides või haavelpihustusega. Puhasta põranda praod ja augud kuni terve puhta betoonini. Ava praod nt. nurklihvijaga. Eemalda lahtine mustus ja tolm.

Kui teete tasandusseguga kihi, siis kontrollige materjalide sobivust.
Kruntimine Krundi 30 - 50% vedeldatud Temafloor 200 Primer epoksüüdlakiga. Vala segu kohe põrandale ja aja laiali teras- või kummilabidaga ning tasanda rulliga. Vajadusel krundi üks kord veel, et saada poorideta pinda. Järgmise töötluse võib teha 2 tunni pärast, "märg-märjale"-meetodil.
Parandamine Paranda augud ja praod vedeldamata Temafloor 200 Primer epoksüüdlaki ja kuiva, puhta liiva seguga. Segamissuhe on nt. 1 mahuosa lakisegu ja 1-2 mahuosa 0.1 - 0.6 mm jämedust liiva. Lihvi parandatud kohad üle enne ülelakkimist.
Katmine Laki 6 - 12 tundi pärast kruntimist. Kui krunditud pinda ei lakita 24 tunni jooksul, tuleb pinda enne lakkimist lihvida. Pooriline krundipind võib jätta auke ja õhumulle pealispinnale.
Koostisosade segamine Sega elektrilise mikseriga lakk ja kõvendi hoolikalt (u. 2 min.) enne kasutamist. Segu kogust arvutades tuleb arvesse võtta lakitava pinna suurust ja segu kasutusaega. Vähene segamine ja vale segamissuhe võivad põhjustada ebaühtlast pinna kuivamist, pinnaomaduste halvenemist ning ohustab töö õnnestumist.
Töövahendite puhastamine Vedeldi 1029 (või vedeldi 1031).
EL LOÜ (VOC) piirväärtused (Alaliik A/j) 500 g/l (2010). Temafloor 200 sisaldab LOÜ maksimaalselt < 500 g/l.

TERVISE- JA KESKKONNAALANE MÄRGISTUS vastavalt ohtlike koostisosade klassifikatsioonile (EÜ) 1272/2008
Järgida ohutusetiketi nõudeid. Toote ohutuskaart kirjeldab täpsemalt aine kasutamisega ohte ja vajalikke kaitsevahendeid. Toote ohutuskaarte väljastab AS Tikkurila.
Toote kemikaali ohutuskaartTemafloor 200 toote ohutuskaart
Vedeldi kemikaali ohutuskaartVEDELDI 1029 toote ohutuskaart
Kõvendi kemikaali ohutuskaartKõvendi 008 4406 toote ohutuskaart
 
-


Tagasi