TOOTEKIRJELDUS
02.01.2006

Temadur SC 50 - kahekomponentne roostevastane poolläikiv akrüülpolüuretaanvärv

 
Industry_9L
TÜÜP Kahekomponentne roostevastaseid pigmente sisaldav poolläikiv akrüülpolüuretaanvärv, mille kõvendi on alifaatne isotsüanaat.
SOBIVUS Sobib eriti hästi ühekihivärviks põllumajandusmasinatele ning muudele masinatele ja seadmetele. Sobib ka pinnavärviks epoksüüd/polüuretaansüsteemides, mis peavad vastu ilmastiku ja kemikaalide mõjule.
Kasutusobjektid Hoiumahutite välispinnad, armatuurid jm teraskonstruktsioonid.

TEHNILINE INFO
Omadused Väga hea vastupidavus ilmastikule ja kulumisele. Elastne, kergesti puhastatav ja talgistumatu krunt hea läike ja värvitooni säilimisega.
Värvikaardid RAL, NCS, SSG, BS, MONICOLOR NOVA ja SYMPHONY värvikaardid. TEMASPEED-toonimine.
Läikeaste Poolläikiv
Kulu

Soovitatavad kihipaksused ühe kihi puhul

Teoreetiline kulu

kuiv

märg

 

80 µm

125 µm

8.1 m2/l

120 µm

185 µm

5.4 m2/l

Soovitatavad kihipaksused

Teoreetiline kulu

kuiv

märg

 

40 µm

65 µm

16.2 m2/l

60 µm

95 µm

10.8 m2/l


Värvi kulu mõjutavad värvimisviis ja –tingimused, ka värvitava pinna kuju ning kvaliteet.
Vedeldi/lahusti 1048 ja 1067
Segamissuhe Värv 5 mahuosa 528-sari
Kõvendi 1 mahuosa 008 7640
Töövahendid Kõrgsurvepihusti või pintsel.
Kasutusaeg ( 23 °C) 4 tundi
Kuivamisaeg

Kuiva värvikihi paksus 60 µm

+ 5 ºC

+ 10 ºC

+ 23 ºC

+ 35 ºC

Tolmukuiv, pärast

2 h

1½ h

50 min

30 min

Puutekuiv, pärast

10 h

8 h

6 h

2 h

Ülevärvitav, pärast

Ajalimiit puudub.


Kuivamist mõjutavad kihipaksus, õhuniiskus, temperatuur ja ventilatsioon.
Kuivainesisaldus 65 ± 2 mahu-% ISO 3233)
78 ± 2 massi-%
Erikaal 1.4 ± 0.1 kg / l (kasutusvalmis töösegu)
Tootekood 528-sari

KASUTAMISJUHEND
Värvimistingimused Pind peab olema kuiv. Värvimise ja värvi kuivamise ajal peab olema õhu, pinna ja värvi temperatuur vähemalt +5 ºC ja õhu suhteline niiskus peab olema alla 80%. Pinna temperatuur peab olema vähemalt 3 ºC võrra kõrgem õhu kastepunkti temperatuurist.
Eeltöö Õli, rasvad ja soolad eemalda sobival viisil. (SFS-EN ISO 12944-4)

Teraspinnad: Pritspuhastus astmeni Sa2½. (SFS-ISO 8501-1) Juhul, kui see ei ole võimalik, teostada fosfaatimine külmvaltsitud pindadele parema nakkuvuse saavutamiseks.

Tsingitud pinnad: Pinna ühtlaseks karestamiseks soovitatakse kerget liivapesu (SaS). Puhastusmaterjalina kasuta näiteks kuiva kvartsliiva. (SFS 5873) Juhul, kui see ei ole võimalik, karesta pinnad lihvides või pese pesuvahendiga FONTECLEAN ZN.

Kuumtsingitud pindu soovitatakse värvida vedeldatud värviga (25 – 30%) enne lõplikku kruntimist.

Alumiiniumpinnad: Tee pühkepuhastus (SaS) pinna ühtlaseks karestamiseks, kasutades mittemetallilisi materjale. (SFS 5873) Kui pühkepuhastus ei ole võimalik, karesta pind lihvides või pese pesuvahendiga FONTECLEAN AL.

NB! Värvitud tsink- ja alumiiniumpindasid ei soovitata pikemaajalistesse kondenseerumistingimustesse.

Krunditud pinnad: Eemalda õlid, rasvad ja soolad kasutades sobivat meetodit. Paranda kruntvärvi vigastused. Arvesta kruntvärvi kuivamisaega. (SFS-EN ISO 12944-4)
Kruntimine TEMADUR PRIMER, TEMADUR 20, TEMACOAT GPL-S PRIMER, TEMACOAT GF PRIMER, TEMACOAT HB PRIMER, TEMACOAT PM PRIMER, TEMACOAT GPL-S MIO, TEMACOAT RM 40, TEMACOAT SPA MIO, TEMABOND, TEMAPRIME GF, FONTECRYL 10, FONTECRYL AP ja FONTECOAT EP PRIMER.
Viimistlemine TEMADUR ja TEMATHANE.
Värvimine Õhuta kõrgsurve või lisaõhuga pihustamine ja pintsliga värvimine. Komponentide (värv, kõvendi ja lahusti) temperatuurist ja värvitava objekti kujust sõltuvalt vedelda värvi 5– 25%. Kõrgsurve püstoli düüs 0,011"- 0,015", düüsirõhk 120-180 bar. Värvilehviku nurk vali vastavalt värvitavale konstruktsioonile. Paksu kihi (üle 120 µm) peale kandmisel kasuta ”märg-märjale”-meetodit.
Koostisosade segamine Sega värv ja kõvendi eraldi hoolikalt enne kasutamist. Lisa kõvendi värvile õiges segamissuhtes ja sega hoolikalt. Kasuta segamiseks Temaspeed Squirrel Mixer`it.
Töövahendite puhastamine Vedeldi 1067 või 1048.
EL LOÜ (VOC) piirväärtused Lenduvate orgaaniliste ühendite (LOÜ) hulk on 320 g/l värvi (segu) kohta. Lenduvate orgaaniliste ühendite hulk valmis töösegus (vedeldatud 25 mahu-%) on 440 g/l.

TERVISE- JA KESKKONNAALANE MÄRGISTUS vastavalt ohtlike koostisosade klassifikatsioonile (EÜ) 1272/2008
Järgida ohutusetiketi nõudeid. Toote ohutuskaart kirjeldab täpsemalt aine kasutamisega ohte ja vajalikke kaitsevahendeid. Toote ohutuskaarte väljastab AS Tikkurila.
Toote kemikaali ohutuskaartTemadur SC 50 - kahekomponentne roostevastane poolläikiv akrüülpolüuretaanvärv
Vedeldi kemikaali ohutuskaartTemadur SC 50 - kahekomponentne roostevastane poolläikiv akrüülpolüuretaanvärv
Temadur SC 50 - kahekomponentne roostevastane poolläikiv akrüülpolüuretaanvärv
Kõvendi kemikaali ohutuskaartTemadur SC 50 - kahekomponentne roostevastane poolläikiv akrüülpolüuretaanvärv
 
-


Tagasi