TOOTEKIRJELDUS
11.09.2013

Temadur SC-F 20 - kahekomponentne roostevastane poolmatt akrüülpolüuretaanvärv

 
Temadur_SC_F_20
TÜÜP Kahekomponentne kiiresti kuivav roostevastaseid pigmente sisaldav poolmatt akrüülpolüuretaanvärv, mille kõvendi on alifaatne isotsüanaat.
SOBIVUS Sobib eriti hästi ühekihivärviks põllumajandusmasinatele ning muudele masinatele ja seadmetele.
Kasutusobjektid Põllumajandusmasinad ja ekskavaatorid ning muud masinad ja seadmed.

TEHNILINE INFO
Omadused Väga hea vastupidavus ilmastikule ja kulumisele. Kergesti puhastatav ja talgistumatu pinnavärv hea läike ja värvitooni säilimisega.
Värvikaardid RAL, NCS, SSG, BS, MONICOLOR NOVA ja SYMPHONY värvikaardid. TEMASPEED-toonimine.
Läikeaste Poolmatt
Kulu

Soovitatavad kihipaksused ühe kihi puhul

Teoreetiline kulu

kuiv

märg

 

80 µm

135 µm

7.4 m2/l

120 µm

200 µm

5.0 m2/l


Värvi kulu mõjutavad värvimisviis ja –tingimused, ka värvitava pinna kuju ning kvaliteet.
Vedeldi/lahusti 1048 ja 1067
Segamissuhe Värv 4 mahuosa 642-sari
Kõvendi 1 mahuosa 008 7640
Töövahendid Õhuta kõrgsurve või lisaõhuga pihustamine.
Kasutusaeg ( 23 °C) u 1 tund
Kuivamisaeg

Kuiva värvikihi paksus 60 µm

+ 5 ºC

+ 10 ºC

+ 23 ºC

+ 35 ºC

Tolmukuiv, pärast

2 h

1½ h

30 min

20 min

Puutekuiv, pärast

8 h

4 h

2 h

1 h

Ülevärvitav, pärast

Ajalimiit puudub.


Kuivamist mõjutavad kihipaksus, õhuniiskus, temperatuur ja ventilatsioon. Kui kasutada kõrgemat temperatuuri +50 kuni +100 ºC, toimub aurustumine 5-30 minutiga, sõltuvalt märja värvikihi paksusest ja kasutatavast temperatuurist.
Kuivainesisaldus 60 ± 2 mahu-% (ISO 3233)
72 ± 2 massi-%
Erikaal 1.4 ± 0.1 kg / l (kasutusvalmis töösegu)
Tootekood Värv 642-sari, kõvendi 008 7640

KASUTAMISJUHEND
Värvimistingimused Pind peab olema kuiv. Värvimise ja värvi kuivamise ajal peab olema õhu, pinna ja värvi temperatuur vähemalt +5 ºC ja õhu suhteline niiskus peab olema alla 80%. Pinna temperatuur peab olema vähemalt 3 ºC võrra kõrgem õhu kastepunkti temperatuurist.
Eeltöö Õli, rasvad ja soolad eemalda sobival viisil. (SFS-EN ISO 12944-4)

Teraspinnad: Pritspuhastus astmeni Sa2½ (ISO 8501-1). Juhul, kui see ei ole võimalik, teostada fosfaatimine külmvaltsitud pindadele parema nakkuvuse saavutamiseks.

Krunditud pinnad: Eemalda õlid, rasvad ja soolad kasutades sobivat meetodit. Paranda kruntvärvi vigastused. Arvesta kruntvärvi kuivamisaega. (SFS-EN ISO 12944-4)
Kruntimine TEMADUR 20, TEMACOAT GPL-S PRIMER, TEMACOAT GPL-S MIO, TEMACOAT RM 40, TEMABOND, TEMACOAT PRIMER ja TEMANYL PVB.
Viimistlemine TEMADUR ja TEMATHANE.
Värvimine Õhuta kõrgsurve või lisaõhuga pihustamine.
Õhuta kõrgsurve pihustamine: sõltuvalt koostisosade (värv, kõvendi ja lahusti) temperatuurist ja kujust võib värvi vedeldada 0-15%. Kõrgsurve püstoli düüs 0,011"- 0,015", düüsirõhk 160-200 bar. Värvilehviku nurk vali vastavalt värvitavale konstruktsioonile. Paksu kihi (üle 100 µm kuiva värvi kiht) peale kandmisel kasuta ”märg-märjale”-meetodit.
Lisaõhuga pihustamisel vedelda värvi 10-15% viskoossuseni 20-25 s/DIN4.
Koostisosade segamine Sega värv ja kõvendi eraldi hoolikalt enne kasutamist. Lisa kõvendi värvile õiges segamissuhtes ja sega hoolikalt. Kasuta segamiseks Temaspeed Squirrel Mixer`it.
Töövahendite puhastamine Vedeldi 1067 või 1048.
EL LOÜ (VOC) piirväärtused Lenduvate orgaaniliste ühendite (LOÜ) hulk on 380 g/l värvi (segu) kohta. Lenduvate orgaaniliste ühendite hulk valmis töösegus (vedeldatud 15 mahu-%) on 450 g/l.

TERVISE- JA KESKKONNAALANE MÄRGISTUS vastavalt ohtlike koostisosade klassifikatsioonile (EÜ) 1272/2008
Järgida ohutusetiketi nõudeid. Toote ohutuskaart kirjeldab täpsemalt aine kasutamisega ohte ja vajalikke kaitsevahendeid. Toote ohutuskaarte väljastab AS Tikkurila.
Toote kemikaali ohutuskaartTemadur SC-F 20 - kahekomponentne roostevastane poolmatt akrüülpolüuretaanvärv
Vedeldi kemikaali ohutuskaartTemadur SC-F 20 - kahekomponentne roostevastane poolmatt akrüülpolüuretaanvärv
Temadur SC-F 20 - kahekomponentne roostevastane poolmatt akrüülpolüuretaanvärv
Kõvendi kemikaali ohutuskaartTemadur SC-F 20 - kahekomponentne roostevastane poolmatt akrüülpolüuretaanvärv
 
-


Tagasi