TOOTEKIRJELDUS
19.11.2013

Temadur Primer - kahekomponentne roostevastane polüuretaanvärv

 
Tikkurila Industry 9L
TÜÜP Kahekomponentne roostevastaseid pigmente sisaldav matt polüuretaanvärv, mille kõvendi on alifaatne isotsüanaat.
SOBIVUS Soovitatakse polüuretaanvärvide krundiks ilmastikutingimusi ja/või keemilist koormust taluvatele pindadele.
Kasutusobjektid Sobib transpordivahendite, mahutite välispindade jm teraskonstruktsioonide, masinate ja seadmete värvimiseks.

TEHNILINE INFO
Omadused Väga hea vastupidavus ilmastikutingimustele ja kulumiskoormusele.
Toonid Hall, TVT 4004.
Läikeaste Matt
Kulu

Soovitatavad kihipaksused

Teoreetiline kulu

kuiv

märg

 

40 µm

80 µm

12.5 m2/l

100 µm

200 µm

5.0 m2/l


Värvi kulu mõjutavad värvimisviis ja –tingimused, ka värvitava pinna kuju ning kvaliteet.
Vedeldi/lahusti 1048 ja 1061
Segamissuhe Värv 7 mahuosa 007 1590
Kõvendi 1 mahuosa 008 7590
Töövahendid Kõrgsurvepihustamine, õhkpihustamine või pintsel.
Kasutusaeg ( 23 °C) 4 tundi.
Kuivamisaeg

Kuiva värvikihi paksus 50 µm

+ 5 ºC

+ 10 ºC

+ 23 ºC

+ 35 ºC

Tolmukuiv, pärast

30 min

30 min

15 min

10 min

Puutekuiv, pärast

6 h

5 h

3 h

1½ h

Ülevärvitav, min. pärast

4 h

2 h

30 min

20 min


Kuivamist mõjutavad kihipaksus, õhuniiskus, temperatuur ja ventilatsioon.
Kuivainesisaldus 50 ± 2 mahu-% (ISO 3233)
67 ± 2 massi-%
Erikaal 1.3 ± 0.1 kg / l (kasutusvalmis töösegu)
Tootekood 007 1590

KASUTAMISJUHEND
Värvimistingimused Värvitav pind peab olema kuiv. Värvimistöö ja värvi kuivamise ajal peab õhu, pinna ja värvi temperatuur olema üle + 5 ºC ja õhu suhteline niiskus alla 80%. Terase pinna temperatuur peab olema vähemalt 3 °C võrra kõrgem õhu kastepunkti temperatuurist.
Eeltöö Õlid, rasvad ja soolad eemaldatakse kasutades sobivat meetodit. (ISO 12944-4)

Teraspinnad: Pritspuhastus astmeni Sa2½. (ISO 8501-1). Juhul, kui see ei ole võimalik, teostada fosfaatimine parema nakkuvuse saavutamiseks.

Tsingitud pinnad: Pinna ühtlaseks karestamiseks soovitatakse kerget liivapesu. Puhastus-materjalina kasutatakse näiteks kuiva kvartsliiva. (SaS, SFS 5873). Juhul, kui liivapesu ei ole võimalik, karestatakse pinnad lihvides või pestakse PANSSARIPESU-pesuvahendiga.

Kuumtsingitud pindu soovitatakse värvida vedeldatud värviga õhukese kihina enne lõplikku kruntimist.

Alumiiniumpinnad: Tee pühkepuhastus (SaS, SFS 5873) pinna ühtlaseks karestamiseks, kasutades mittemetallilisi materjale. Kui pühkepuhastus ei ole võimalik, karesta pind lihvides või pese MAALIPESU pesuvahendiga.

Roostevaba teras: Karesta pinnad lihvides või pritspuhastuse teel. Kasuta mineraalseid abrasiivmaterjale.

Krunditud pinnad: Eemalda õlid, rasvad ja soolad kasutades sobivat meetodit. Paranda kruntvärvi vigastused. Arvesta kruntvärvi kuivamisaega. (ISO 12944-4)
Kruntimine Temadur Primer.
Viimistlemine Temadur ja Temathane.
Värvimine Kõrgsurve, lisaõhuga pihustamine või pintsliga värvimine. Komponentide (värv, kõvendi ja lahusti) temperatuurist ja vajalikust viskoossusest sõltuvalt vedelda värvi 0 – 15 mahu-%. Nii komponentide segamine kui viskoossuse määramine tuleks sooritada just enne pihustustööde algust, sest ainult nii tagatakse optimaalsed tulemused. Kõrgsurve püstoli düüs 0,011"- 0,015", düüsirõhk 120-160 bar-i. Pihustusnurk vali vastavalt värvitavale konstruktsioonile.

Pintsliga värvimisel vedelda värvi vastavalt vajadusele.
Koostisosade segamine Värv ja kõvendi sega eraldi hoolikalt enne kasutamist. Kõvendi lisa värvile õiges segamissuhtes ja sega hoolikalt. Segamiseks kasuta Temaspeed Squarrel Mixer’it.
Hooldusjuhised Vedeldi 1048 või 1061.
EL LOÜ (VOC) piirväärtused Lenduvate orgaaniliste ühendite (LOÜ) hulk on 430 g/l värvi kohta. LOÜ hulk valmis töösegus (vedeldatud 15 mahu-%) on 490 g/l.
Ainult professionaalseks kasutamiseks.

TERVISE- JA KESKKONNAALANE MÄRGISTUS vastavalt ohtlike koostisosade klassifikatsioonile (EÜ) 1272/2008
Järgida ohutusetiketi nõudeid. Toote ohutuskaart kirjeldab täpsemalt aine kasutamisega kaasnevaid ohte ja vajalikke kaitsevahendeid. Toote ohutuskaarte väljastab AS Tikkurila.
Toote kemikaali ohutuskaartTemadur Primer - kahekomponentne roostevastane polüuretaanvärv
Vedeldi kemikaali ohutuskaartTemadur Primer - kahekomponentne roostevastane polüuretaanvärv
Temadur Primer - kahekomponentne roostevastane polüuretaanvärv
Kõvendi kemikaali ohutuskaartTemadur Primer - kahekomponentne roostevastane polüuretaanvärv
 
-


Tagasi