TOOTEKIRJELDUS
23.03.2018

Temadur HS Clear - kahekomponentne läikiv polüuretaanlakk

 
Industry_9L
TÜÜP Kahekomponentne, läikiv polüuretaanlakk, mille kõvendi on alifaatne isotsüanaat.
SOBIVUS Moodustab hästi läiget ja värvitooni säilitava ning kergesti puhastatava, kriidistumatu ja vastupidava pinna.
Kasutusobjektid -

TEHNILINE INFO
Omadused Ilmastiku- ja kulumiskindel läikiv polüuretaansüsteemide pinnalakk.
Toonid Läbipaistev
Läikeaste Läikiv
Kulu

Soovituslik pihustuskogus (vedeldamata)

Teoreetiline kulu

kuiv

märg

 

40 µm

75 µm

13,7 m2/l

60 µm

110 µm

9,2 m2/l


Toote kulu mõjutavad lakkimisviis ja –tingimused, ka töödeldava pinna kuju ning kvaliteet.
Vedeldi/lahusti 1048, 1067 ja 1061
Segamissuhe Lakki 2 mahuosa Temadur HS Clear
Kõvendi 1 mahuosa 930 5045

Lakki 2 mahuosa Temadur HS Clear
Kõvendi 1 mahuosa 008 7640
Töövahendid Õhkpihustamine, lisaõhuga kõrgsurvepihustamine või kõrgsurvepihustamine.
Kasutusaeg ( 23 °C) 1 tund
Kuivamisaeg

Kuiva lakikihi paksus 40 µm

+ 5 ºC

+ 10 ºC

+ 23 ºC

+ 35 ºC

Tolmukuiv, pärast

1 h

50 min

40 min

20 min

Puutekuiv, pärast

13 h

10 h

5 h

2,5 h

Üleviimistletav ilma vahelihvita, pärast

4 h - 10 öp

2 h - 6 öp

½ h - 72 h

15 min - 36 h


Kuivamist mõjutavad kihipaksus, õhuniiskus, temperatuur ja ventilatsioon.
Kuivainesisaldus 54±2 mahu-%
59±2 massi-%
Erikaal 1.0 kg / l (kasutusvalmis töösegu)

KASUTAMISJUHEND
Värvimistingimused Lakitav pind peab olema kuiv ja puhas. Lakkimise ja laki kuivamise ajal peab olema õhu, pinna ja laki temperatuur vähemalt +5 ºC ja suhteline õhuniiskus peab olema alla 80%. Terase pinna temperatuur peab olema vähemalt 3 ºC võrra kõrgem õhu kastepunkti temperatuurist. Kinnistes ruumides lakkimise ja kuivamise ajal peab olema tagatud korralik ventilatsioon ja piisav õhuliikumine.
Eeltöö Krunditud pinnad:
Eemalda õlid, rasvad, soolad ja mustus kasutades sobivat meetodit. Paranda kruntvärvi vigastused. Arvesta kruntvärvi kuivamisaega. (ISO 12944-4)
Kruntimine Temadur 10, Temadur 20, Temadur 50, Temadur 90, Temathane 50, Temathane PC 80, Temadur SC-F 20, Temadur SC-F 50 ja Temadur SC-F 80.
Ülevärvimine Temadur HS Clear.
Lakkimine Ühtlase poorideta pinna saamiseks kasuta ”märg-märjale”- meetodit. Esimese õhukese lakikihi järel lase lahustitel aurustuda 2–15 min, seejärel soorita lõplik viimistlus.

Komponentide kokku segamine ja viskoossuse määramine teha vahetult enne töö algust, et saada parim tulemus.

Temadur värviga värvitud pinna lakkimisel pihusta lakki poolkuivale (10–30 min kuivanud) värvipinnale, vältimaks valgumist.

Õhuta kõrgsurvepihustamine. Komponentide (laki, kõvendi ja lahusti) temperatuurist sõltuvalt vedelda lakki 10% viskoossuseni 15-17 s (DIN4). Düüsi suurus 0.009"–0.011" ja rõhk 120-160 bar-i. Pihustusnurk vali vastavalt lakitavale konstruktsioonile.

NB! Kõvendiga 008 7640 on soovitav toodet vedeldada 15-20%.

Lisaõhuga kõrgsurvepihustamisel vedelda toodet 10-15% viskoossuseni 15-17s (DIN4). Soovitatav düüsi suurus düüs 0.009"-0.011" ja rõhk 120-140 bar-i. Värvilehviku nurk vali vastavalt lakitavale konstruktsioonile.

Koostisosade segamine Lakk ja kõvendi sega eraldi hoolikalt enne kasutamist. Kõvendi lisa lakile õiges segamissuhtes ja sega hoolikalt. Segamiseks kasuta Temaspeed Squarrel Mixer’it.
Töövahendite puhastamine Vedeldi 1048, 1067 või 1061.
EL LOÜ (VOC) piirväärtused Lenduvate orgaaniliste ühendite hulk on 420 g/l laki kohta. Lenduvate orgaaniliste ühendite hulk valmis töösegus (vedeldatud 10 mahu-%) on 470 g/l.

TERVISE- JA KESKKONNAALANE MÄRGISTUS vastavalt ohtlike koostisosade klassifikatsioonile (EÜ) 1272/2008
Järgida ohutusetiketi nõudeid. Toote ohutuskaart kirjeldab täpsemalt aine kasutamisega kaasnevaid ohte ja vajalikke kaitsevahendeid. Toote ohutuskaarte väljastab AS Tikkurila.
Toote kemikaali ohutuskaartTemadur HS Clear - kahekomponentne läikiv polüuretaanlakk
Vedeldi kemikaali ohutuskaartTemadur HS Clear - kahekomponentne läikiv polüuretaanlakk
Kõvendi kemikaali ohutuskaartTemadur HS Clear - kahekomponentne läikiv polüuretaanlakk
 
-


Tagasi