TOOTEKIRJELDUS
15.06.2018

Temacoat HS-F Primer - kõrge kuivainega epoksüüdkruntvärv

 
Temacoat_HS-F_Primer
TÜÜP Kahekomponentne kõrge kuivaine sisaldusega kiiresti kuivav roostevastane epoksüüdkruntvärv.
SOBIVUS Kasutatakse krunt- ja vahevärvina pindadel, mis nõuavad kulumiskindlust ilmastiku-, mehaanilise ja keemilise koormuse tingimustes.
Kasutusobjektid Sobib hoonete karkasside, sildade, konveierite jmt teraskonstruktsioonide ja -seadmete värvimiseks.

TEHNILINE INFO
Omadused * Lühike ülevärvimise aeg polüuretaan pinnavärvidega.
* Värvikihi paksust on lihtne kontrollida: ühe kihiga on võimalik saada nii õhuke kui paks kiht.
* Hea nakkuvus teras-, tsingitud ja alumiiniumpindadega.
* Kuivab kiiresti isegi madalatel temperatuuridel.
* Tsinkfosfaadiga pigmenteeritud.
Toonid Hall (TVT 4001).
Läikeaste Poolmatt
Kulu

Soovitatavad kihipaksused

Teoreetiline kulu

kuiv

märg

 

100 µm

125 µm

8.0 m2/l

200 µm

250 µm

4.0 m2/l


Toote kulu mõjutavad pinnalekandmise meetod ja tingimused, samuti töödeldava pinna kuju ja kvaliteet.
Vedeldi/lahusti 1031
Segamissuhe Värv 5 mahuosa Temacoat HS-F Primer
Kõvendi 1 mahuosa 008 5615
Töövahendid Kõrgsurvepihusti, pintsel.
Kasutusaeg ( 23 °C) 2 tundi (+23 ºC)
Kuivamisaeg

Kuiva värvikihi paksus 100µm

-10 ºC

-5 ºC

0 ºC

+10 ºC

+23 ºC

+35 ºC

Tolmukuiv, pärast

16 h

10 h

6 h

4½ h

1 h

½ h

Puutekuiv, pärast

29 h

15 h

10 h

6 h

2 h

1½ h

Ülevärvitav, min. pärast

23 h

11 h

7 h

4 h

2 h

1 h

Ülevärvitav polüuretaanvärviga, min. pärast

23 h

11 h

7 h

4 h

2 h

1 h

Maksimaalne ülevärvimisaeg ilma karestamata 3 kuud.


Kuivamist mõjutavad kihipaksus, temperatuur, suhteline õhuniiskus ja ventilatsioon.
Kuivainesisaldus 80±2 mahu-% (ISO 3233)
90±2 massi-%
Erikaal u 1.6 kg / l (kasutusvalmis värvi töösegu)

KASUTAMISJUHEND
Värvimistingimused Värvitav pind peab olema puhas ja kuiv. Värvimistöö ja värvi kuivamise ajal peab pinna temperatuur olema üle -10 ºC. Terase pinnatemperatuur peab olema vähemalt 3 ºC võrra kõrgem õhu kastepunkti temperatuurist. Jälgida aluspinnal ei oleks jääd. Komponentide segamisel ja värvimistöö ajal peab värvi temperatuur olema üle +15 ºC. Kinnistes ruumides peab värvimise ja värvi kuivamise ajal olema tagatud korralik ventilatsioon ja piisav õhu liikumine.

NB! Epoksüüdpindadel on kalduvus aja jooksul välistingimustes kriidistuda ja värvitoon võib muutuda ja kollastuda. Soovitav on kasutada pinnal polüuretaanlakki, kui on oluline, et säiliks värvitooni esteetiline välimus.
Eeltöö Õli, rasvad, soolad ja mustus eemalda sobival viisil. (ISO 12944-4)

Teraspinnad: Pritspuhastus eeltöötlusastmeni Sa2½. (ISO 8501-1) Juhul, kui see ei ole võimalik, teha fosfaatimine külmvaltsitud pindadele parema nakkuvuse saamiseks.

Tsingitud pinnad: Tee pühkepuhastus (SaS) pinna ühtlaseks karestamiseks. Puhastusmaterjalina kasuta näiteks kuiva kvartsliiva. (SFS 5873) Juhul, kui see ei ole võimalik, karesta pinnad lihvides või pese Panssaripesu puhastusvahendiga. Kuumvaltsitud pindade puhul pöörduda Tikkurila tehnilise eksperdi poole.

Alumiiniumpinnad: Tee pühkepuhastus (SaS) pinna ühtlaseks karestamiseks, kasutades mittemetallilisi materjale. (SFS 5873) Kui pühkepuhastus ei ole võimalik, karesta pind lihvides või pese Maalipesu pesuvahendiga.

Krunditud pinnad: Eemalda õlid, rasvad, soolad ja mustus kasutades sobivat meetodit. Paranda kruntvärvi vigastused. Arvesta kruntvärvi kuivamisaega. (ISO 12944-4)
Kruntimine Temacoat HS-F Primer, Temazinc 77, Temazinc 99.
Viimistlemine Temacoat GPL, Temacoat GS 50, Temacoat GPL-S MIO, Temacoat 50, Temadur 50, Temadur 90, Temathane 50, Temathane PC 50, Temathane PC 80.
Värvimine Kõrgsurvepihustiga värvides vedelda vajadusel värvi 0-10%. Kõrgsurvepüstoli düüsi soovitav läbimõõt 0,015”–0,021” ja rõhk 120–180 bar-i. Pihustusnurk vali detaili kujust lähtuvalt.

Pintsliga värvimisel vedelda värvi vastavalt vajadusele.
Koostisosade segamine Sega värv ja kõvendi eraldi hoolikalt enne kasutamist. Lisa kõvendi värvile õiges segamissuhtes ja sega hoolikalt. Kasuta segamiseks mehaanilist mikserit.
Töövahendite puhastamine Vedeldi 1031.
EL LOÜ (VOC) piirväärtused Lenduvate orgaaniliste ühendite (LOÜ) hulk (ISO 11890) on 200 g/l värvi (segu) kohta. Lenduvate orgaaniliste ühendite hulk valmis töösegus (vedeldatud 10 mahu-%) on 270 g/l.

TERVISE- JA KESKKONNAALANE MÄRGISTUS vastavalt ohtlike koostisosade klassifikatsioonile (EÜ) 1272/2008
Järgida ohutusetiketi nõudeid. Toote ohutuskaart kirjeldab täpsemalt aine kasutamisega ohte ja vajalikke kaitsevahendeid. Toote ohutuskaarte väljastab AS Tikkurila. Toode on mõeldud ainult tööstuslikuks ja professionaalseks kasutamiseks.
Toote kemikaali ohutuskaartTemacoat HS-F Primer - kõrge kuivainega epoksüüdkruntvärv
Vedeldi kemikaali ohutuskaartTemacoat HS-F Primer - kõrge kuivainega epoksüüdkruntvärv
Kõvendi kemikaali ohutuskaartTemacoat HS-F Primer - kõrge kuivainega epoksüüdkruntvärv
 
-


Tagasi