TOOTEKIRJELDUS
28.02.2016

Temacoat EP Primer - kahekomponentne tsinkfosfaati sisaldav epoksüüdkruntvärv

 
Industry_9L
TÜÜP Kahekomponentne epoksüüdkruntvärv, mis sisaldab tsinkfosfaati.
SOBIVUS Kasutatakse epoksüüd- ja polüuretaansüsteemide krunt- ja vahekihivärvina.
Kasutusobjektid -

TEHNILINE INFO
Omadused Väga hea nakkuvus teras- ja tsingitud pindadega. Kuivab kiiresti ülevärvitavaks.
Toonid RAL 7035
Läikeaste Matt
Kulu

Soovitatavad kihipaksused

Teoreetiline kulu

kuiv

märg

 

80 µm

150 µm

7.8 m2/l

140 µm

260 µm

5.7 m2/l


Värvi kulu mõjutavad värvimisviis ja –tingimused, samuti ka värvitava pinna kuju ning kvaliteet.
Vedeldi/lahusti 1031
Segamissuhe Värv 4 mahuosa 82VR735
Kõvendi 1 mahuosa 008 5600
Töövahendid

Kõrgsurvepihusti või pintsel.

Kasutusaeg ( 23 °C) 4 tundi
Kuivamisaeg

Kuiva värvikihi paksus 80 µm

0 °C

+5 °C

+10 °C

+23 °C

+35 °

Tolmukuiv, pärast

4 h

2 h

1 h

½ h

15 min

Puutekuiv, pärast

16 h

8 h

4 h

2½ h

1 h

Ülevärvitav epoksüüdvärvidega, min. pärast

16 h

6 h

4 h

2 h

45 min

Ülevärvitav polüuretaanvärvidega,

min. pärast

14 h

8 h

5 h

2 h

1 h

Maksimaalne ülevärvimisaeg ilma karestamata 6 kuud.


Kuivamist mõjutavad kihipaksus, õhuniiskus, temperatuur ja ventilatsioon.

Kuivainesisaldus 53±2 mahu-% (ISO 3233)
71±2 massi-%.
Erikaal 1.4 - 1.5 kg / l (kasutusvalmis värvi töösegu)

KASUTAMISJUHEND
Värvimistingimused Pind peab olema puhas ja kuiv. Värvimistöö ja värvi kuivamise ajal peab olema õhu, pinna ja värvi temperatuur üle 0 ºC ja suhteline õhuniiskus ei tohi olla üle 80%. Terase pinna temperatuur peab olema vähemalt 3 ºC võrra kõrgem õhu kastepunkti temperatuurist.

Mitte värvida kui temperatuur on alla 0 °C ja on oht pinna jäätumiseks. Värvi temperatuur peab värvimise ajal olema üle 15 ºC. Kinnistes ruumides peab värvimise ja värvi kuivamise ajal olema tagatud korralik ventilatsioon.

NB! Epoksüüdpinnakatted võivad välistingimustes aja jooksul kriidistuda ja värvitoon võib muutuda.
Eeltöö Eemalda õlid, rasvad ja soolad sobival viisil. (ISO 12944-4)

Teraspinnad: Pritspuhastus astmeni Sa2½ (SFS-ISO 8501-1). Juhul, kui pritspuhastus ei ole võimalik, siis teostada fosfaatimine parema nakkuvuse saavutamiseks.

Tsingitud pinnad: Pinna ühtlaseks karestamiseks teha pühkepuhastus kasutades mittemetallilisi materjale, nt kvartsliiva. (SaS, SFS 5873) Juhul, kui see ei ole võimalik, karesta pinnad lihvides või pese PANSSARIPESU puhastusvahendiga.

Krunditud pinnad: Õlid, rasvad ja soolad eemalda sobival viisil. Paranda kruntvärvi vigastused. Arvesta kruntvärvi kuivamisaega. (ISO 12944-4)
Kruntimine TEMACOAT GPL-S PRIMER, TEMABOND, TEMAZINC 77, TEMAZINC 99 ja TEMASIL 90.
Viimistlemine TEMACOAT GPL, TEMACOAT GS 50, TEMACOAT RM 40, TEMACOAT SPA 50, TEMADUR, TEMATHANE, FONTECOAT EP 50 ja FONTECOAT EP 80.
Värvimine Kõrgsurvepihustamine või pintsliga värvimine. Kõrgsurvega pihustamisel võib värvi vedeldada 0-10%. Kõrgsurvepüstoli düüsi soovitav läbimõõt 0,011”–0,017” ja rõhk 120–160 bar-i. Pihustusnurk vali värvitava detaili kujust lähtuvalt.

Pintslit kasuta ainult hooldusvärvimisel.
Koostisosade segamine Sega värv ja kõvendi eraldi enne kasutamist. Lisa kõvendi värvile õiges segamissuhtes ja sega hoolikalt. Segamiseks kasuta elektrilist mikserit.
Töövahendite puhastamine Vedeldi 006 1031.
EL LOÜ (VOC) piirväärtused Lenduvate orgaaniliste ühendite hulk on 430 g/l värvisegu kohta. Lenduvate orgaaniliste ühendite hulk valmis töösegus (vedeldatud 10 mahu-%) on 470 g/l.

TERVISE- JA KESKKONNAALANE MÄRGISTUS vastavalt ohtlike koostisosade klassifikatsioonile (EÜ) 1272/2008
Järgida ohutusetiketi nõudeid. Toote ohutuskaart kirjeldab täpsemalt aine kasutamisega kaasnevaid ohte ja vajalikke kaitsevahendeid. Toote ohutuskaarte väljastab AS Tikkurila.
Toote kemikaali ohutuskaartTEMACOAT EP PRIMER ohutuskaart
Vedeldi kemikaali ohutuskaartVEDELDI 1031 ohutuskaart
Kõvendi kemikaali ohutuskaartKÕVENDI 008 5600 ohutuskaart
 
-


Tagasi