TOOTEKIRJELDUS
02.01.2018

Temabond ST 200 - kahekomponentne epoksüüdvärv

 
Temabond ST200
TÜÜP Kahekomponentne suure kuivainesisaldusega, alumiiniumpigmenti sisaldav modifitseeritud epoksüüdvärv.
SOBIVUS Sobib kruntvärviks eriti raskesti puhastatavatele teraspindadele, mehaanilise ja keemilise koormuse ja veealuse uputuse tingimustesse. Võib kanda ka varem alküüdvärviga värvitud pindadele. Sobib ühekihivärviks. Kasutatakse raskesti puhastatave teraspindade nagu sillad, mahutid ning metsa- ja keemiatööstuse teraskonstruktsioonide ja seadmete parandusvärvimiste süsteemides. Sobib väga hästi hooldusvärvimiseks tänu väga heale nakkuvusele isegi terasharjaga puhastatud teraspindadel.
Soovitatakse ka teraskonstruktsioonide transportimisel ja paigaldamisel tekkinud defektide parandamiseks.
Kasutusobjektid Soovitatakse sildade, mahutite, ka metsa- ja keemiatööstuse teraskonstruktsioonide ja seadmete – nagu torusillad, konteinerid, paberimasinad jms – värvimiseks ja parandusvärvimiseks.

TEHNILINE INFO
Omadused * Alumiiniumpigmendi sisalduse tõttu moodustab eriti tiheda, kulumis- ja kemikaalikindla värvikihi.
* Tänu kõrgele kuivaine sisaldusele on Temabond ST 200 värvil madalam LOÜ sisaldus kui traditsioonilistel epoksüüdvärvidel.
* Sobib veealustele pindadele.
* Võib kanda pinnale paksu kihina, sobib ka pintsliga värvimiseks.
* Võib värvida ka vana alküüdvärvikihi peale.
* Sobib ühekihivärviks.
Toonid Alumiinium (punakas alumiinium TEMASPEED- toonimisel). Värvitoon muutub välistingimustes.
Läikeaste Poolläikiv
Kulu

Soovitatavad kihipaksused

Teoreetiline kulu

kuiv

märg

 

100 µm

125 µm

8.0 m2/l

200 µm

250 µm

4.0 m2/l


Värvi kulu mõjutavad värvimisviis ja –tingimused, ka värvitava pinna kuju ning kvaliteet.

Vedeldi/lahusti 1031
Segamissuhe Värv 1 mahuosa Temabond ST 200
Kõvendi 1 mahuosa 008 7501
Töövahendid Kõrgsurvega pihustamine või pintsliga värvimine.
Kasutusaeg ( 23 °C) 1½ tundi
Kuivamisaeg

Kuiva kihi paksus 150 µm

+10 ºC

+23 ºC

+35 ºC

Tolmukuiv, pärast

6 h

3 h

1½ h

Puutekuiv, pärast

14 h

5½ h

3½ h

Ülevärvitav polüuretaan- ja epoksüüdvärviga, pärast

30 h

8 h

5 h

Ülevärvitav ilma vahelihvita, maksim. pärast

2 kuud

1 kuu

7 ööpäeva


Kuivamist mõjutavad kihipaksus, õhuniiskus, temperatuur ja ventilatsioon.
Kuivainesisaldus 80±2 mahu-% (ISO 3233)
87±2 massi-%
Erikaal 1.4 kg/l (kasutusvalmis segu)
Tootekood 008 7298

KASUTAMISJUHEND
Värvimistingimused Pind peab olema kuiv ja puhas. Värvimise ja värvi kuivamise ajal peab olema õhu, pinna ja värvi temperatuur vähemalt +10 ºC ja suhteline õhuniiskus alla 80%. Pinna temperatuur peab olema vähemalt 3 ºC võrra kõrgem õhu kastepunkti temperatuurist.
Eeltöö Õli, rasvad ja soolad eemalda sobival viisil. (ISO 12944-4)

Teraspinnad: Puhasta pind roostest vähemalt eeltöötlusastmeni St2 või pritspuhastus astmeni Sa2 või Sa2½. Uputustingimustes olevatele teraskonstruktsioonidele teha pritspuhastus astmeni Sa2½. (ISO 8501-1)

Varem värvitud pinnad: Vana värvipind karestada abrasiivketta, liivapaberi või liivapritsiga.
Kruntimine Temabond ST 200, Temazinc 77 ja Temazinc 99.
Viimistlemine Temacoat GPL, Temacoat GPL-S MIO, Temacoat GPL-S Primer, Temacoat GS 50, Temacoat RM 40, Temabond ST 300, Temadur, Temathane ja Temacryl EA.
Värvimine Kõrgsurvega pihustamisel vedelda värvi 0-10%. Kõrgsurvepüstoli düüsi soovitav suurus on 0,013”–0,019” ja rõhk 140–180 bar-i. Pihustusnurk vali detaili kujust lähtuvalt.

Pintsliga värvimisel vedelda värv vastavalt vajadusele.
Koostisosade segamine Sega värv ja kõvendi eraldi hoolikalt enne kasutamist. Lisa kõvendi värvile õiges segamissuhtes ja sega hoolikalt. Kasuta segamiseks Temaspeed Squirrel Mixer`it. Vähene segamine või vale komponentide vahekord põhjustab ebaühtlast pinna kuivamist ja nõrgestab värvi omadusi.
Töövahendite puhastamine Vedeldi 006 1031.
EL LOÜ (VOC) piirväärtused Lenduvate orgaaniliste ühendite (LOÜ) hulk on 200 g/l värvi (segu) kohta. Lenduvate orgaaniliste ühendite hulk valmis töösegus (vedeldatud 10 mahu-%) on 260 g/l.

Toode on mõeldud ainult tööstuslikuks ja professionaalseks kasutamiseks.

TERVISE- JA KESKKONNAALANE MÄRGISTUS vastavalt ohtlike koostisosade klassifikatsioonile (EÜ) 1272/2008
Järgida ohutusetiketi nõudeid. Toote ohutuskaart kirjeldab täpsemalt aine kasutamisega ohte ja vajalikke kaitsevahendeid. Toote ohutuskaarte väljastab AS Tikkurila.
Toote kemikaali ohutuskaartTEMABOND ST 200
Vedeldi kemikaali ohutuskaartVEDELDI 006 1031
Kõvendi kemikaali ohutuskaartKÕVENDI 008 7501
 
-


Tagasi