TOOTEKIRJELDUS
11.09.2007

Temablast EV 110 - kahekomponentne epoksüüdkrunt

 
Tikkurila Industry 9L
TÜÜP Kahekomponentne raudoksiididega pigmenteeritud epoksüüd töökojakrunt.
SOBIVUS Kaitseb haaveldamisega puhastatud terast hoidmise, töötlemise ja paigalduse käigus. Ei tekita probleeme keevitamise, lõikamise, põletamise ja teiste metallitöötluste käigus.
Kasutusobjektid Teraspinnad.

TEHNILINE INFO
Omadused Toode on leidnud heakskiidu: Det Norske Veritas´elt Offshore Standards, Det Norske Veritas´ Rules for Classification of Ships ja Det Norske Veritas´ Type Approval Programme 1-602.2, 1999, Shop Primers for Corrosion Protection of Steel Plates and Sections. Töökoja krunt on heaks kiidetud haaveldusega puhastatud metall-lehtedele ja sektsiooni jaoks. Tööstuslikuks kasutamiseks kooskõlas Direktiiviga 1999/13/EC.
Toonid Punane
Läikeaste Matt
Kulu

Soovitatavad kihipaksused

Teoreetiline kulu

kuiv

märg

 

20 µm

75 µm

13.5 m2/l


Värvi kulu mõjutavad värvimisviis ja -tingimused, värvitava pinna kuju ning kvaliteet.
Vedeldi/lahusti 1031
Segamissuhe Värv 2 mahuosa 008 7920
Kõvendi 1 mahuosa 008 7929
Töövahendid Pihustamine.
Kasutusaeg ( 23 °C) 24 tundi
Kuivamisaeg

Kuiva kihi paksus 20 µm

+ 10 ºC

+ 23 ºC

+ 35 ºC

Puudutuskuiv, pärast

6 min

3 - 5 min

1 min

Ülevärvitav, pärast

36 tundi

24 tundi

12 tundi


Kuivamist mõjutavad kihipaksus, õhuniiskus, temperatuur ja ventilatsioon.
Kuivainesisaldus 27 ± 2 mahu-% (ISO 3233)
48 ± 2 massi-%
Erikaal 1.2 kg / l (kasutusvalmis värvi töösegu)
Tootekood 008 7920

KASUTAMISJUHEND
Värvimistingimused Pind peab olema kuiv. Värvimise ja värvi kuivamise ajal peab olema õhu, pinna ja värvi temperatuur vähemalt + 10 ºC ja õhu suhteline niiskus olema alla 80 %. Pinna temperatuur peab olema vähemalt 3 ºC võrra kõrgem õhu kastepunkti temperatuurist.
Eeltöö Õli, rasvad ja soolad eemaldatakse sobival viisil. (ISO 12944-4)

Teraspinnad: Pritspuhastus astmeni Sa2½. (ISO 8501-1) Juhul, kui see ei ole võimalik, teostada fosfaatimine parema nakkuvuse saavutamiseks.
Viimistlemine Sobivad kõik värvitüübid välja arvatud tsingiga rikastatud värvid. Krundile pinnavärvi valides tuleb arvestada pinnale mõjuvate erinevate koormustega. (SFS 8145)
Värvimine Pihustamine. Vajadusel võib värvi vedeldada 0 - 5 % viskoossuseni 16 - 18 s DIN 4/20 ºC juures. Kõrgsurvepüstoli düüsi soovitav läbimõõt 0,011” – 0,018” ja rõhk 120 – 180 bar-i. Pihustusnurk valitakse detaili kujust lähtuvalt.
Koostisosade segamine Sega värv ja kõvendi eraldi hoolikalt enne kasutamist. Kõvendi lisa värvile õiges segamissuhtes ja sega hoolikalt. Kasuta segamiseks Temaspeed Squirrel Mixer`it.
Töövahendite puhastamine Vedeldi 1031.
EL LOÜ (VOC) piirväärtused Lenduvate orgaaniliste ühendite (LOÜ) hulk on 610 g/l värvi kohta. Lenduvate orgaaniliste ühendite hulk valmis töösegus (vedeldatud 5 mahu-%) on 625 g/l.

TERVISE- JA KESKKONNAALANE MÄRGISTUS vastavalt ohtlike koostisosade klassifikatsioonile (EÜ) 1272/2008
Järgida ohutusetiketi nõudeid. Toote ohutuskaart kirjeldab täpsemalt aine kasutamisega kaasnevaid ohte ja vajalikke kaitsevahendeid. Toote ohutuskaarte väljastab AS Tikkurila.
Toote kemikaali ohutuskaartTEMABLAST EV 110 ohutuskaart
Vedeldi kemikaali ohutuskaartTemablast EV 110
Kõvendi kemikaali ohutuskaartTemablast EV 110
 
-


Tagasi