TOOTEKIRJELDUS
03.02.2016

Pinja Flex Combi 25 - UUS! Polüakrülaat-pinnavärv

 
Pinja_Flex_Combi_25
M1
TÜÜP Ühekomponentne veepõhine polüakrülaatpinnavärv.
SOBIVUS Värvi võib kasutada nii krunt- kui pinnavärvina.
Kasutusobjektid Sobib puidust aknaraamidele ja välisustele.

TEHNILINE INFO
Omadused Kiiresti kuivav värv, mis moodustab elastse värvikihi, millel on madal vee läbilaske võime. Kaitseb pinda niiskuse ja päikesekiirguse mõjude eest.
Toonid AVATINT toonimissüsteem. Tikkurila Puiduvärvide värvikaardi toonid.
Läikeaste Poolmatt
Ehitusmaterjalide lenduvuse klass M1
Kulu

Soovituslikud pihustuskogused (vedeldamata)

Teoreetiline kulu

märg

kuiv

 

 155 g/m2

50 µm

8-9 m2/l


Värvi kulu mõjutavad värvimisviis ja –tingimused, ka värvitava pinna kuju ning kvaliteet.
Töövahendid Kõrgsurvepihustamine ja lisaõhuga kõrgsurvepihustamine.
Kuivamisaeg

(100-120 g/m2)

+20 ºC

+50 ºC

Lihvimiskuiv, pärast

1 h

½ h

Käsitlemiskuiv, pärast

2 h

1 h


Virnastamistemperatuur alla +30 ºC.
Kuivamist mõjutavad värvitoon, kihipaksus, õhuniiskus, temperatuur ja ventilatsioon.
Kuivainesisaldus 39 mahu-% (A-alusvärv)
50 massi-% (A-alusvärv)
Erikaal 1.2 kg/l (A-alusvärv)
Tootekood 38V 6001 (A-alusvärv)

KASUTAMISJUHEND
Värvimistingimused Värvitav pind peab olema kuiv ja puhas. Värvimise kui kuivamise ajal peab õhu, värvitava pinna ja värvi temperatuur olema üle +18 °C ja suhteline õhuniiskus alla 70%.
Eeltöö Puhasta pind mustusest, tolmust ja lahtistest osakestest.
Kruntimine Sobivad kruntvärvid on Pinjadur Primer, Pinja Flex Combi 25, Pinja Flex Isolator ja Pinja Flex Primer.
Värvimine Kõrgsurvepihustamisel on soovitatav düüsi suurus 0.011"–0.015" ja rõhk 80-160 bar`i. Pihustusnurk valida sõltuvalt värvitava objekti kujust.

Lisaõhuga kõrgsurvepihustamisel on soovitatav düüsi suurus 0.011"–0.015" ja rõhk 40-120 bar`i. Pihustusnurk valida sõltuvalt värvitava objekti kujust.
Koostisosade segamine Sega värvi ettevaatlikult enne kasutamist. Väldi vahu tekkimist. Toode tarnitakse pihustamiseks sobivas viskoossuses.
Töövahendite puhastamine Vesi või Tikkurila Pensselipesu puhastusvahend.
EL LOÜ (VOC) piirväärtused Vastavalt LOÜ (VOC) direktiivile 2004/42/EU (alaliik A/d) maksimum LOÜ on 130g/l. Pinja Flex Combi 25 sisaldab LOÜ 30±10 g/l.

TERVISE- JA KESKKONNAALANE MÄRGISTUS vastavalt ohtlike koostisosade klassifikatsioonile (EÜ) 1272/2008
Järgida ohutusetiketi nõudeid. Toote ohutuskaart kirjeldab täpsemalt aine kasutamisega ohte ja vajalikke kaitsevahendeid. Toote ohutuskaarte väljastab AS Tikkurila. Toode on mõeldud ainult professionaalseks ja tööstuslikuks kasutamiseks.
Toote kemikaali ohutuskaartPinja Flex Combi 25
 
-


Tagasi