TOOTEKIRJELDUS
13.09.2013

Pinja Color Oil - veepõhine puiduõli

 
Pinja Color Oil
TÜÜP Veepõhine toonitav poolläbipaistev puiduõli.
SOBIVUS

Sobib puitpindadele välistingimustes nagu terrassid, aiamööbel.

Kasutusobjektid Puitpinnad välistingimustes nagu terrassid ja aiamööbel.

TEHNILINE INFO
Omadused • Kaitseb puitpinda niiskuse, päikesekiirguse ja mustuse eest.
• Pikendab niiskuse puitu tungimise aega ja seetõttu vähendab niiskusest tingitud puitpinna pragunemist.
Toonid Läbipaistev ja kõik Valtti värvikaardi toonid.
Värvikaardid Avatint toonimissüsteem.
Kulu

8–12m2/l

Toote kulu mõjutavad pinnalekandmise meetod ja tingimused, samuti töödeldava pinna kuju ja kvaliteet.

Töövahendid Kõrgsurvepihustamine, lisaõhuga kõrgsurvepihustamine ja vaakum-meetod.
Kuivamisaeg

 

+23 ºC

Käsitlemiskuiv, pärast

30 min

Ülevärvitav, pärast

24 tundi


Kuivamist mõjutavad kihipaksus, õhuniiskus, temperatuur ja ventilatsioon.

Toonitud Pinja Color Oil puiduõli kuivab kauem kui toonimata.
Kuivainesisaldus u 15 mahu-%
15 massi-%
Erikaal 1.0 kg/l (läbipaistev).
Tootekood 439-sari

KASUTAMISJUHEND
Värvimistingimused Töödeldav pind peab olema puhas ja kuiv. Puidu niiskussisaldus peab olema alla 19%. Töötlemise ja toote kuivamise ajal peab olema õhu, pinna ja toote temperatuur üle +5 ºC ja suhteline õhuniiskus alla 80%.
Eeltöö Uued pinnad:
Puhasta pind mustuses, tolmust jm lahtistest osakestest.
Kasutamisjuhend Kõrgsurvepihustamisel on soovitatav düüsi suurus 0,009 – 0,011" ja rõhk 80-160 bar-i. Pihustusnurk vali detaili kujust lähtuvalt.

Lisaõhuga kõrgsurvepihustamisel on soovitatav düüsi suurus 0,009–0,011" ja rõhk 40-120 bar-i. Pihustamise rõhk peaks olema u 1-3 bar-i. Pihustusnurk vali detaili kujust lähtuvalt.
Koostisosade segamine Sega Pinja Color Oil hoolikalt enne kasutamist. Toode on kasutamisvalmis.
Terrasside töötlemisel piisab ühe kihi peale kandmisest.
Töövahendite puhastamine Vesi.
EL LOÜ (VOC) piirväärtused LOÜ sisaldus tootes on 6 g/l.

TERVISE- JA KESKKONNAALANE MÄRGISTUS vastavalt ohtlike koostisosade klassifikatsioonile (EÜ) 1272/2008
Järgida ohutusetiketi nõudeid. Toote ohutuskaart kirjeldab täpsemalt aine kasutamisega ohte ja vajalikke kaitsevahendeid. Toote ohutuskaarte väljastab AS Tikkurila. Toode on mõeldud ainult tööstuslikuks ja professionaalseks kasutamiseks.
Toote kemikaali ohutuskaartPinja Color Oil
 
-


Tagasi