TOOTEKIRJELDUS
15.01.2015

Novipur Primer HSB - kahekomponentne polüuretaankruntvärv

 
Tikkurila Industry 9L
TÜÜP Kahekomponentne polüuretaankruntvärv.
SOBIVUS Kõrge kuivainesisaldusega polüuretaankruntvärv. Sobib eriti hästi MDF-plaatide värvimiseks. Heade täiteomadustega, kergelt pinnale kantav ja kiiresti kuivav värv.
Kasutusobjektid Mööbel, uksed jmt puitpinnad sisetingimustes.

TEHNILINE INFO
Toonid Valge.
Läikeaste Matt
Kulu

Soovitatavad kihi paksused (vedeldamata)

Teoreetiline kulu

kuiv

märg

 

26-38 μm

80-120 μm

11-16 m2/l


Toote kulu mõjutavad pinnalekandmise meetod ja tingimused, samuti töödeldava pinna kuju ja kvaliteet.
Segamissuhe Värv - 100 mahuosa 007 1583
Kõvendi - 35 mahuosa 007 1265
Töövahendid Kõrgsurvepihustamine, lisaõhuga kõrgsurvepihustamine ja õhkpihustamine.
Kasutusaeg ( 23 °C) 7 tundi.
Kuivamisaeg

100-120 g/m²

+23 ºC

+50 ºC

Lihvimiskuiv, pärast

1-2 h

30-60 min


Kuivamist mõjutavad kihipaksus, õhuniiskus, temperatuur ja ventilatsioon.
Kuivainesisaldus 47 mahu-%
63 massi-%
Erikaal 1.4 kg/l
Tootekood 007 1583

KASUTAMISJUHEND
Värvimistingimused Värvitav pind peab olema kuiv ja puhas. Värvimise ja värvi kuivamise ajal peab õhu, värvitava pinna ja värvi temperatuur olema üle +18 °C ja suhteline õhuniiskus alla 70%.
Eeltöö Lihvi puitpind lihvimispaberiga karedusega 150-240. Kruntimise ja pinnavärvimise vahel lihvi pind lihvpaberiga karedusega 240-400. Eemalda lihvimistolm enne värvimist.
Vedeldamine Vedeldi 1069.
Värvimine Soovitatavad pinnavärvid: Novipur 30, Novipur 100, Diccoplast 30 ja Diccoplast 80.

Värvimistingimused (+23 °C)

Kõrgsurvepihustamisel vedelda värvi 10-20% viskoossuseni 20-30s (DIN4). Soovitatav düüsi suurus on 0,011–0,015" ja rõhk 80-140 bar-i. Pihustamisnurk valida vastavalt värvitava objekti kujule.

Lisaõhuga kõrgsurvepihustamisel vedelda värvi 10-20% viskoossuseni 20-30s (DIN4). Soovitatav düüsi suurus on 0,011–0,015" ja rõhk 40-120 bar-i. Pihustusõhu rõhk peab olema u 1-3 bar-i. Pihustamisnurk valida vastavalt värvitava objekti kujule.

Õhkpihustamisel vedelda värvi 10-20% viskoossuseni 20-30s (DIN4). Soovitatav düüsi suurus on 1.4-1.8 mm ja rõhk 2-3 bar-i.
Koostisosade segamine Sega värvi hoolikalt enne kasutamist. Lisa 35 mahu-% kõvendit 007 1265 ja sega korralikult läbi. Vedelda värv vajaliku viskoossuseni vedeldiga 1069.
Töövahendite puhastamine Vedeldi 1069.
EL LOÜ (VOC) piirväärtused Lenduvate orgaaniliste ühendite hulk on 520 g/l värvis. Maksimaalne lenduvate orgaaniliste ainete sisaldus kasutusvalmis värvisegus (vedeldatud 20 mahu-%) on 699 g/l.

TERVISE- JA KESKKONNAALANE MÄRGISTUS vastavalt ohtlike koostisosade klassifikatsioonile (EÜ) 1272/2008
Järgida ohutusetiketi nõudeid. Toote ohutuskaart kirjeldab täpsemalt aine kasutamisega ohte ja vajalikke kaitsevahendeid. Toote ohutuskaarte väljastab AS Tikkurila. Toode on mõeldud ainult tööstuslikuks ja professionaalseks kasutamiseks.
Toote kemikaali ohutuskaartNOVIPUR PRIMER HSB ohutuskaart
Vedeldi kemikaali ohutuskaartVEDELDI 006 1069 ohutuskaart
Kõvendi kemikaali ohutuskaartKÕVENDI 007 1265 ohutuskaart
 
-


Tagasi