TOOTEKIRJELDUS
16.11.2010

Luminol 40 N - UV-kiirgusega kõvenev veepõhine uretaanpolüestervärv

 
Industry_9L
TÜÜP UV-kiirgusega kõvenev veepõhine uretaanpolüestervärv.
SOBIVUS Puitpindadele sisetingimustes. Hea vastupidavus kulumisele ja kemikaalidele.
Kasutusobjektid Sobib mööblile, köögikapiustele jmt puitpindadele sisetingimustes.

TEHNILINE INFO
Toonid Ikea valge ja NCS S 0502-Y.
Läikerühm ISO 2813/60º
Kulu

8 - 10 m2/l (100 μm).

Toote kulu mõjutavad pinnalekandmise meetod ja tingimused, samuti töödeldava pinna kuju ja kvaliteet.
Vedeldi/lahusti Vesi
Töövahendid

Pinnalekandmise meetod

Viskoossus DIN4

Madalsurve pihusti

40 - 60 s

Airmix või õhuvaba kõrgsurve pihusti

40 - 60 s

Kuivamisaeg (90 - 110 g/m2)

Virnastamiskuiv kohe pärast UV-kõvenemist.

Flash-off 1 min / 23 ºC + 5 min / 50 ºC enne UV-kõvenemist.

Flash-off`i aeg sõltub õhutemperatuurist ja ventilatsiooni efektiivsusest.

Vajalik UV-energia: 500 mJ/cm2 + 500 mJ/cm2. Paksema värvikihi nõuetekohaseks kõvenemiseks kasuta korraga UV-kuivatis nii gallium- kui elavhõbedalampe.
Kuivainesisaldus u 40±2 mahu-%, 54±2 massi-%.
Erikaal 1.29±0,05 kg/l
Tootekood 960 7158 (Ikea valge), 960 7140 (NCS S 0502-Y)

KASUTAMISJUHEND
Värvimistingimused Töödeldav pind peab olema kuiv ja puhas. Värvimise ja kuivamise ajal peab õhu, töödeldava pinna ja värvi temperatuur olema üle +18 ºC ja suhteline õhuniiskus alla 70%.
Värvimine Sega värvi korralikult enne kasutamist. Vedelda värvi veega vajaliku viskoossuseni.
Töövahendite puhastamine Vesi.
EL LOÜ (VOC) piirväärtused Lenduvate orgaaniliste ühendite (LOÜ) hulk on 7 g/l värvi kohta.

TERVISE- JA KESKKONNAALANE MÄRGISTUS vastavalt ohtlike koostisosade klassifikatsioonile (EÜ) 1272/2008
Järgida ohutusetiketi nõudeid. Toote ohutuskaart kirjeldab täpsemalt aine kasutamisega ohte ja vajalikke kaitsevahendeid. Toote ohutuskaarte väljastab AS Tikkurila. Toode on mõeldud ainult tööstuslikuks ja professionaalseks kasutamiseks.
Toote kemikaali ohutuskaartLuminol 40 N - UV-kiirgusega kõvenev veepõhine uretaanpolüestervärv
 
-


Tagasi