TOOTEKIRJELDUS
07.04.2014

Fontefloor EP Primer - UUS! Kahekomponentne veepõhine epoksüüdkruntvärv.

 
Fontefloor_EP_Primer
M1
TÜÜP Kahekomponentne veepõhine epoksüüdkruntvärv.
SOBIVUS Kasutada töötlemata betoonpõrandate kruntimiseks ja tolmu sidumiseks. Tihendab betoonpinda ning parandab pinna nakkuvust enne Temafloor-sarja pinnakatete ning Fontefloor värvidega katmist. Sobib niiskete betoonpindade (suhteline niiskussisaldus betoonis üle 97%) kruntimiseks enne Fontefloor EP 100 epoksüüdvärviga töötlemist. Sobib ka betoonpinnas olevate aukude ja lõhede paikamiseks.
Kasutusobjektid Betoonpõrandad.

TEHNILINE INFO
Omadused Hea veeauru läbilaskvus.
Toonid Kollakas.
Läikeaste Poolläikiv
Ehitusmaterjalide lenduvuse klass M1
Kulu

Keskmine värvikulu betoonpõrandatel:

Kruntimine                          5 - 7 m2/l

Värvi kulu mõjutavad värvitava pinna poorus, kuju ja värvimisviis.
Vedeldi/lahusti Vesi
Segamissuhe Värv 1,5 mahuosa 008 4570
Kõvendi 1 mahuosa 008 4571
Töövahendid Vala segu põrandale, aja laiali teras- või kummilabidaga ja tasanda rulliga.
Kasutusaeg ( 23 °C) u. 40 min peale segamist (vedeldatud 50%).
Kuivamisaeg 23 °C ja 50%-lise suhtelise õhuniiskuse juures

Tolmukuiv 5 tunni pärast

Ülevärvitav 6 tunni pärast

Täielikult kõvenenud 7 ööpäeva pärast    

 

Kuivamist mõjutavad kihipaksus, õhuniiskus, temperatuur ja ventilatsioon.
Kuivainesisaldus u. 66 mahu-%.
Erikaal 1.1 kg / l kasutusvalmis töösegu.
Tootekood Värv 008 4570, kõvendi 008 4571

KASUTAMISJUHEND
Värvimistingimused Värvimise ja kuivamise ajal ei tohi õhu, pinna ja värvi temperatuur langeda alla +15 ºC ja õhu suhteline niiskus alla 80%.
Eeltöö Uus betoonpind:
Eemalda betoonpinnalt tsemendiliimi kiht haavelpihustusega või soolhappega söövitades. Puhastusmeetod vali konkreetsele põrandale sobivaim. Puhastuse järel eemalda tolm hoolikalt tolmuimejaga. Söövitamine teha lahustatud soolhappelahusega (1 osa kanget soolhapet ja 4 osa vett). Loputa töödeldud põrand rohke veega ja seejärel kuivata.

Vana betoonpind:
Eemalda rasv, õli, kemikaalid jms mustus MAALIPESU puhastusvahendiga. Eemalda vana lahtine värvikiht lihvides. Puhasta põranda praod ja augud kuni terve puhta betoonini. Ava praod näiteks nurklihvijaga. Eemalda tolm ja lahtised osakesed.
Kruntimine Krundi 30-50% vedeldatud Fontefloor EP Primer epoksüüdkruntvärviga. Lisa vesi alati juba valmis värvisegusse hoolikalt segades. Vala segu põrandale, aja kummilabidaga laiali ning tasanda rulliga. Krundi pinda üks või kaks korda sõltuvalt betooni poorsusest.
Parandamine Tasanda augud ja praod vedeldamata Fontefloor EP Primer ja kuiva, puhta liiva seguga. Segamissuhe nt. 1 mahuosa Fontefloor EP Primer segu ja 1-2 mahuosa liiva (terasuurusega 0.1-0.6 mm). Lihvi paigatud kohad enne üle värvimist.
NB! Betoonpõrand tuleb alati kruntida enne pahteldamist.
Viimistlemine Värvi mitte varem kui 16 tundi peale kruntimist. Kui krunditud pinda ei värvita 48 tunni jooksul, tuleb pind eelnevalt lihvida. Vedelda värvi 10-40% veega. Vala värvisegu põrandale, aja kummilabidaga laiali ning tasanda rulliga.

NB! Fontefloor EP Primer nakkub ka märjale betoonpinnale. Kui betoonist eraldub jätkuvalt niiskust ning Fontefloor EP Primer on kaetud mitte-hingava tasanduskihi või kattega, siis see võib põhjustada halba naket kruntvärvi ja pinnavärvi vahel.
Koostisosade segamine Sega värv ja kõvendi eraldi läbi enne kasutamist. Lisa kõvendi värvile õiges segamissuhtes ja sega hoolikalt elektrilise mikseriga (3-5 min). Vähene segamine ja ebaõige segamissuhe võivad põhjustada värvi ebaühtlast kõvenemist ja pinnaomaduste halvenemist. Valmis töösegu võib vedeldada veega vajaliku viskoossuseni.
Töövahendite puhastamine Vesi. Töövahendid tuleb pesta koheselt peale kasutamist, enne kui värv on kuivanud.
EL LOÜ (VOC) piirväärtused Lenduvate orgaaniliste ühendite (LOÜ) sisalduse piirväärtus 2004/42/EC (alaliik A/j) 140 g/l (2010).
Maksimaalne LOÜ sisaldus kasutusvalmis Fontefloor EP Primer värvis on < 140 g/l.

TERVISE- JA KESKKONNAALANE MÄRGISTUS vastavalt ohtlike koostisosade klassifikatsioonile (EÜ) 1272/2008
Järgida ohutusetiketi nõudeid. Toote ohutuskaart kirjeldab täpsemalt aine kasutamisega kaasnevaid ohte ja vajalikke kaitsevahendeid. Toote ohutuskaarte väljastab AS Tikkurila.
Toote kemikaali ohutuskaartFONTEFLOOR EP PRIMER ohutuskaart
Kõvendi kemikaali ohutuskaartFONTEFLOOR EP KÕVENDI ohutuskaart
 
-


Tagasi