TOOTEKIRJELDUS
23.08.2017

Fontefloor EP Clear - kahekomponentne veepõhine epoksüüdlakk

 
Fontefloor_EP_Clear
M1
TÜÜP Kahekomponentne veepõhine epoksüüdlakk.
SOBIVUS Uute, vanade ja eelnevalt värvitud betoonpindade lakkimiseks. Sobib kasutamiseks Fontefloor 100 EP epoksüüdvärviga ja teiste Temafloor toodetega kaetud pindade lakkimiseks.

Sobib ka betoonseintele tolmu sidumiseks ja lakkimiseks.
Kasutusobjektid Soovitatakse mõõduka mehaanilise ja keemilise koormuse tingimustes olevatele betoonpõrandatele tööstusruumides, ladudes, töökodades jm.

TEHNILINE INFO
Omadused Fontefloor EP Clear kuulub ehitusmaterjalide emissiooniklassi M1.
Toonid Läbipaistev.
Läikeaste Läikiv
Ehitusmaterjalide lenduvuse klass M1
Kulu

Keskmine lakikulu betoonpõrandatel:

Kruntimine                          5-8 m2/l

Viimistlus                            6-10 m2/l

 

Laki kulu mõjutavad värvitava pinna poorus, kuju ja värvimisviis.
Vedeldi/lahusti Vesi
Segamissuhe Lakk 3 mahuosa 008 4572
Kõvendi 1 mahuosa 008 4571
Töövahendid Kummilabidas ja rull.
Kasutusaeg ( 23 °C) u 1 tund peale segamist.
Kuivamisaeg 23 °C ja 50%-lise suhtelise õhuniiskuse juures

Tolmukuiv 6 tunni pärast

Ülelakitav 16 tunni pärast

Täielikult kõvenenud 7 ööpäeva pärast    

 

Kuivamist mõjutavad kihipaksus, õhuniiskus, temperatuur ja ventilatsioon.
Kuivainesisaldus 23 mahu-%.
Erikaal 1.1 kg / l kasutusvalmis töösegu.
Tootekood Lakk 008 4572, kõvendi 008 4571

KASUTAMISJUHEND
Värvimistingimused Betooni pinna suhteline niiskus peab olema alla 97%. Lakkimise ja kuivamise ajal peab õhu, pinna ja laki temperatuur olema üle +15 ºC ja suhteline õhuniiskus alla 80%.
Eeltöö Uus betoonpind:
Eemalda betoonpinnalt tsemendiliimi kiht haavelpihustusega või soolhappega söövitades. Puhastusmeetod vali konkreetsele põrandale sobivaim. Puhastuse järel eemalda tolm hoolikalt tolmuimejaga. Söövitamine teha soolhappelahusega (1 osa kanget soolhapet ja 4 osa vett). Loputa töödeldud pind rohke veega ja seejärel kuivata.

Vana betoonpind:
Eemalda rasv, õli, kemikaalid jmt mustus MAALIPESU puhastusvahendiga. Eemalda vana lahtine värvikiht lihvides. Puhasta põranda praod ja augud kuni terve puhta betoonini. Ava praod näiteks nurklihvijaga. Eemalda tolm ja lahtised osakesed.
Kruntimine Krundi 20-30% vedeldatud Fontefloor EP Clear epoksüüdlakiga. Lisa vesi alati valmis lakisegusse hoolikalt segades. Vala segu põrandale, aja kummilabidaga laiali ning tasanda rulliga.
Parandamine Tasanda augud ja praod vedeldamata Fontefloor EP Clear ja kuiva, puhta liiva seguga. Segamissuhe nt. 1 mahuosa laksegu ja 1-2 mahuosa liiva (terasuurusega 0.1-0.6 mm). Lihvi paigatud kohad enne lakkimist.
NB! Betoonpõrand tuleb alati kruntida enne pahteldamist.
Ülevärvimine Laki mitte varem kui 16 tundi peale kruntimist. Kui krunditud pinda ei lakita 48 tunni jooksul, tuleb pind eelnevalt lihvida. Vedelda lakki 20-30% veega. Vala lakisegu põrandale, aja kummilabidaga laiali ning tasanda rulliga. Kanna pinnale võimalikult õhuke kiht.

NB! Epoksüüdpinnakatetega töödeldud pinnad võivad välistingimustes aja jooksul kriidistuda ja nende värvitoon võib muutuda.
Koostisosade segamine Esmalt sega lakk ja kõvendi eraldi läbi. Lisa kõvendi lakile õiges segamissuhtes ja sega hoolikalt elektrilise mikseriga (3-5 min). Vähene segamine ja ebaõige segamissuhe võivad põhjustada laki ebaühtlast kõvenemist ja pinnaomaduste halvenemist.
Töövahendite puhastamine Veega. Töövahendid tuleb pesta koheselt peale kasutamist, enne kui lakk on kuivanud.
EL LOÜ (VOC) piirväärtused Lenduvate orgaaniliste ühendite (LOÜ) sisalduse piirväärtus 2004/42/EC (alaliik A/j) on 140 g/l (2010). Fontefloor EP Clear sisaldab maskimaalselt < 140 g/l.

TERVISE- JA KESKKONNAALANE MÄRGISTUS vastavalt ohtlike koostisosade klassifikatsioonile (EÜ) 1272/2008
Järgida ohutusetiketi nõudeid. Toote ohutuskaart kirjeldab täpsemalt aine kasutamisega kaasnevaid ohte ja vajalikke kaitsevahendeid. Toote ohutuskaarte väljastab AS Tikkurila.
Toote kemikaali ohutuskaartFontefloor EP Clear
Kõvendi kemikaali ohutuskaartFontefloor EP Clear
 
-


Tagasi