TOOTEKIRJELDUS
21.10.2016

Fontefloor EP 100 - veepõhine epoksüüdvärv

 
Fontefloor_EP_100
M1
TÜÜP Kahekomponentne veepõhine epoksüüdvärv.
SOBIVUS Uute, vanade ja eelnevalt värvitud betoonpindade värvimiseks. Sobib ka betoonseinte värvimiseks.
Kasutusobjektid Soovitatakse mõõduka mehaanilise ja keemilise koormuse tingimustes olevatele betoonpõrandatele tööstusruumides, ladudes, töökodades jm.

TEHNILINE INFO
Omadused Fontefloor EP 100 kuulub ehitusmaterjalide emissiooniklassi M1.
Täidab testnõuded (FRP < 15 000) vastavalt standardile ISO 8690:1988 (STUK-YTO-TR-210).
Toonid RAL, NCS, SSG, BS, MONICOLOR NOVA ja SYMPHONY värvikaardid. AVATINT-toonimine.
Läikeaste Läikiv
Ehitusmaterjalide lenduvuse klass M1
Kulu

Keskmine värvikulu betoonpõrandatel:

Kruntimine                          5-7 m2/l

Viimistlus                            7-10 m2/l

 

Värvi kulu mõjutavad värvitava pinna poorus, kuju ja värvimisviis.
Vedeldi/lahusti Vesi
Segamissuhe Värv 3 mahuosa 35V-sari
Kõvendi 1 mahuosa 008 4571
Töövahendid Vala segu põrandale, aja laiali teras- või kummilabidaga ja tasanda rulliga.
Kasutusaeg ( 23 °C) u 50 min peale segamist.
Kuivamisaeg 23 °C ja 50%-lise suhtelise õhuniiskuse juures

Tolmukuiv 6 tunni pärast

Ülevärvitav 16 tunni pärast

Täielikult kõvenenud 7 ööpäeva pärast    

 

Kuivamist mõjutavad kihipaksus, õhuniiskus, temperatuur ja ventilatsioon.
Kuivainesisaldus u 58 mahu-%.
Erikaal 1.3 kg / l kasutusvalmis töösegu.
Tootekood Värv 35V-sari, kõvendi 008 4571

KASUTAMISJUHEND
Värvimistingimused Betooni pinna suhteline niiskus peab olema alla 97%. Värvimise ja kuivamise ajal peab õhu, pinna ja värvi temperatuur olema üle +15 ºC ja suhteline õhuniiskus alla 80%.
Eeltöö Uus betoonpind:
Eemalda betoonpinnalt tsemendiliimi kiht haavelpihustusega või soolhappega söövitades. Puhastusmeetod vali konkreetsele põrandale sobivaim. Puhastuse järel eemalda tolm hoolikalt tolmuimejaga. Söövitamine teha lahustatud soolhappelahusega (1 osa kanget soolhapet ja 4 osa vett). Loputa töödeldud põrand rohke veega ja seejärel kuivata.

Vana betoonpind:
Eemalda rasv, õli, kemikaalid jms mustus MAALIPESU puhastusvahendiga. Eemalda vana lahtine värvikiht lihvides. Puhasta põranda praod ja augud kuni terve puhta betoonini. Ava praod näiteks nurklihvijaga. Eemalda tolm ja lahtised osakesed.
Kruntimine Krundi 25% vedeldatud Fontefloor EP 100 epoksüüdvärviga või Fontefloor EP Primer epoksüüdkruntvärviga. Lisa vesi alati valmis värvisegusse hoolikalt segades. Vala segu põrandale, aja kummilabidaga laiali ning tasanda rulliga.

Vajadusel korda kruntimist, et saada poorideta pind. Poorne krundipind võib põhjustada augukesi ja õhumulle viimistluskihis.
Parandamine Tasanda augud ja praod vedeldamata Fontefloor EP Primer ja kuiva, puhta liiva seguga. Segamissuhe nt 1 mahuosa Primer segu ja 1-2 mahuosa liiva (terasuurusega 0.1-0.6 mm). Vajadusel lihvi paigatud kohad enne üle värvimist.

NB! Betoonpinnad tuleb alati kruntida enne paranduste tegemist.
NB! Betoonpõrand tuleb alati kruntida enne pahteldamist.
Viimistlemine Värvi mitte varem kui 16 tundi peale kruntimist. Kui krunditud pinda ei värvita 48 tunni jooksul, tuleb pind eelnevalt lihvida. Vedelda värvi 25% veega. Vala värvisegu põrandale, aja kummilabidaga laiali ning tasanda rulliga.

Kuiva värvikihi paksus peab olema u 100µm, mis on pinnale kantud kahes kihis.

NB! Allesjäänud segu lisa alati järgmisele partiile, mitte ära kraabi nõust välja põrandale.

Betoonseinte värvimiseks vedelda Fontefloor EP 100 epoksüüdvärvi 5-10% veega. Värvipihusti düüsi suurus 0.013" –0.017" ja rõhk 160–180 bar-i.

NB! Epoksüüdpinnakatetel on kalduvus välistingimustes kriidistuda ning muutuda võib ka värvitoon.
Koostisosade segamine Esmalt sega värv ja kõvendi eraldi läbi. Lisa kõvendi värvile õiges segamissuhtes ja sega hoolikalt elektrilise mikseriga (u 3 min). Vähene segamine ja ebaõige segamissuhe võivad põhjustada värvi ebaühtlast kõvenemist ja pinnaomaduste halvenemist.
Töövahendite puhastamine Töövahendid tuleb pesta koheselt peale kasutamist, enne kui värv on kuivanud.
EL LOÜ (VOC) piirväärtused Lenduvate orgaaniliste ühendite (LOÜ) sisalduse piirväärtus 2004/42/EC (alaliik A/j) 140 g/l (2010).

TERVISE- JA KESKKONNAALANE MÄRGISTUS vastavalt ohtlike koostisosade klassifikatsioonile (EÜ) 1272/2008
Järgida ohutusetiketi nõudeid. Toote ohutuskaart kirjeldab täpsemalt aine kasutamisega kaasnevaid ohte ja vajalikke kaitsevahendeid. Toote ohutuskaarte väljastab AS Tikkurila.
Toote kemikaali ohutuskaartFontefloor EP 100
Kõvendi kemikaali ohutuskaartFontefloor EP 100

DECLARATION OF PERFORMANCE DoP_Fontefloor_EP_100_EN
 
-


Tagasi