TOOTEKIRJELDUS
22.10.2018

Fontefire WF Clear - UUS! Tuletõkkelakk

 
Fontefire_WF_Clear
TÜÜP Veepõhine puidu tuletõkkelakk parimate võimalike tulevastastekaitseomadustega. Kuumusega kokkupuutumisel Fontefire WF Clear paisub ja moodustab isoleeriva vahukihi.
SOBIVUS Kasutamiseks sisetingimusteks ettenähtud puitpindadel tööstuslikes värvimisprotsessides pealekantava tuletõkkelakina.


Kasutusobjektid Puitpinnad sisetingimustes.

TEHNILINE INFO
Omadused • Fontefire WF Clear omab tuletõkkeklassi B-s1, d0, mis on standardi EN 13501-1:2007+A1:2009 kohaselt kõrgeim võimalik klass puitmaterjalile.
• Võimalus Fontefire WF Clear kuivatada nii ahjus kui ruumitemperatuuril, muudab toote sobivaks erinevatele kasutajatele.
• Fontefire WF Clear toob esile puidu ilu. Läbipaistev valge värvitoon toob puidusüü kaunilt esile.
Toonid Läbipaistev valge.
Läikeaste Matt
Kulu

Soovitatavad pihustuskogused

Teoreetiline kulu

märg

kuiv

 

200 g/m²

74 μm

5,9 m2/l


Laki kulu mõjutavad lakkimisviis ja -tingimused ning töödeldava pinna kuju ja kvaliteet.

Märja kihi kulunorm on 200 g/m². Soovitatav kihi paksus on 100 g/m² kihi kohta.
Vedeldi/lahusti Vesi
Töövahendid Vaakummeetod, kõrgsurvepihustamine, lisaõhuga kõrgsurvepihustamine, harjasmasin ja jugaviimistlusmeetod (ingl. flow coating).
Kuivamisaeg

100 g/m²

+23 ºC

+50 ºC

Tolmukuiv, pärast

20-25 min

5-10 min

Puutekuiv, pärast

25-30 min

10 min

Ülelakitav, pärast

12 h

1 h


Soovitame eelistada kuivatamist ahjus.
Kuivamist mõjutavad kihipaksus, suhteline õhuniiskus, temperatuur ja ventilatsioon.
Kuivainesisaldus 44 mahu-%
51 massi-%
Erikaal 1,2 kg/l.

KASUTAMISJUHEND
Värvimistingimused Töödeldav pind peab olema kuiv. Puidu suhteline niiskustase peab olema alla 15%. Pinnalekandmise ajal peab õhu, aluspinna ja toote temperatuur olema üle +15 °C ja suhteline õhuniiskus vahemikus 20-60%.
Eeltöö Eemalda pinnalt tolm ja muu mustus.

NB! Toode on mõeldud kasutamiseks uutel kuivadel puitpindadel.
Pinnatöötlus Soovitatavad viimistlustooted: Akvilac WF 10 (60-70 g/m2).

Viimistluskihi pinnalekandmine ja montaaž kasutuskohas: palun pöörduge Tikkurila müügimeeskonna poole.

Sega lakk hoolikalt läbi enne kasutamist. Väldi suurel kiirusel segamist. Väldi vahu tekkimist.

Vaakum pealekandmismeetod vastavalt tootja juhistele.

Kõrgsurvepihustamisel toodet ei vedeldata. Soovitatav pihustusdüüsi suurus on 0,015"-0,026" ja rõhk minimaalselt 60-80 bar-i. Pihustamisnurk vali vastavalt objekti kujule.

Lisaõhuga kõrgsurvepihustamisel toodet ei vedeldata. Soovitatav pihustusdüüsi suurus on 0,013"-0,015" ja rõhk 40-80 bar-i. Pihustusõhu rõhk peab olema 1-3 bar-i. Pihustamisnurk vali vastavalt objekti kujule.

Harjasmasinaga peale kandmisel toodet ei vedeldata.

Puit sisaldab vaiku ja muid värviandvaid ekstraktiivaineid, eelkõige oksakohtades. Temperatuuri ja niiskuse kõikumised võivad põhjustada nendes piirkondades värvimuutusi.
Töövahendite puhastamine Vesi.
EL LOÜ (VOC) piirväärtused Lenduvate orgaaniliste ühendite (LOÜ) hulk on 13 g/l laki kohta.

TERVISE- JA KESKKONNAALANE MÄRGISTUS vastavalt ohtlike koostisosade klassifikatsioonile (EÜ) 1272/2008
Järgida ohutusetiketi nõudeid. Toote ohutuskaart kirjeldab täpsemalt aine kasutamisega ohte ja vajalikke kaitsevahendeid. Toote ohutuskaarte väljastab AS Tikkurila. Toode on mõeldud ainult tööstuslikuks kasutamiseks.
Toote kemikaali ohutuskaartFONTEFIRE WF CLEAR
 
-


Tagasi