TOOTEKIRJELDUS
05.12.2018

Fontedur FL Matt - kahekomponentne veepõhine polüuretaan-pinnalakk

 
Fontedur_FL_Matt
M1
TÜÜP Kahekomponentne veepõhine polüuretaan-pinnalakk.
SOBIVUS Sobib kasutamiseks pinnalakina Temafloor ja Fontefloor epoksüüd- ja polüuretaanvärviga värvitud põrandatel. Võib kasutada ka tolmusidumislakina. Lakk ei muuda betoonpinda tumedamaks. Toonitav läbikumavatesse hallidesse toonidess Pro Grey värvikaardi järgi.
Kasutusobjektid Põrandad.

TEHNILINE INFO
Toonid Värvitu.
Värvikaardid Toonitav Pro Grey värvikaardi läbikumavatesse hallidesse värvitoonidesse (TVT 5140-5154) Avatint toonimissüsteemis.
Läikeaste Matt
Ehitusmaterjalide lenduvuse klass M1
Kulu Töötlemata betoonpinnal 7–12 m²/l
Pinnalakina 10–20 m²/l
Tegelik kulu sõltub töödeldava pinna poorsusest ja tasasusest.
Vedeldi/lahusti Vesi
Segamissuhe Lakk 10 mahuosa Fontedur FL Matt
Kõvendi 1 mahuosa 008 4911
Töövahendid Kanna pinnale teraslabidaga ning tasanda rulliga.
Kasutusaeg ( 23 °C) 2 tundi.
Kuivamisaeg 23 °C ja 50%-lise suhtelise õhuniiskuse juures

Tolmukuiv 40 min pärast

Täielikult kõvenenud 1  ööpäeva pärast.

Madalamatel temperatuuridel toote kõvenemine aeglustub.
Tulekindel Tuleohutusklass Bfl-s1 vastavalt standardile EN 13501-1.
Kuivainesisaldus 40±2 mahu-%
Erikaal 1,1 kg / l

KASUTAMISJUHEND
Värvimistingimused Betoonpinna suhteline niiskus ei tohi olla üle 97%. Lakkimise ja laki kuivamise ajal peab õhu, pinna ja laki temperatuur olema üle +10 ºC ja suhteline õhuniiskus peab olema alla 90%.
Eeltöö Eemalda põrandapinnalt tolm ja lahtised osakesed. Eemalda ka rasv, õli ja muu mustus pesuvahendiga.
Ülevärvimine Lakkida saab mitte varem kui 16 tundi pärast kruntimist. Kui pinda ei lakita 7 ööpäeva jooksul peale kruntimist, tuleb see eelnevalt lihvida.

Pinnalakkimiseks vedelda toodet 10-20%. Vala lakisegu põrandale ja aja laiali teraslabidaga. Kanna pinnale võimalikult õhuke kiht.

Põranda töötlemine toonitud lakiga:

Aluspinna värv ja kvaliteet mõjutavad lõplikku tooni ning välimust. Samuti mõjutab lõplikku tulemust pinnale kandmise meetod. Toonitud laki puhul ei ole soovitav kasutada rulliga pinnale kandmist. Betoonpinna iseloomulikku välimust ja karedust saab esile tõsta toonitud Fontedur FL Matt laki kandmisel pinnale teraslabidaga võimalikult õhukese kihina. Värvitoon jääb rohkem näha, kui töödelda põrand esmalt toonimata lakiga.

NB! Ära kraabi järele jäänud lakisegu purgiseintelt põrandale, vaid vala järgmisele partiile.
Koostisosade segamine Sega lakk ja kõvendi eraldi läbi enne kasutamist. Lisa kõvendi lakile õiges segamissuhtes ja sega hoolikalt elektrilise mikseriga (3-5 min). Vähene segamine ja vale segamissuhe võivad põhjustada laki ebaühtlast kõvenemist ja pinnaomaduste halvenemist.
Töövahendite puhastamine Vesi.
EL LOÜ (VOC) piirväärtused VOC 2004/42/EC (cat A/j) 140 g/l (2010)
Fontedur FL Matt: maks. VOC < 140 g/l

TERVISE- JA KESKKONNAALANE MÄRGISTUS vastavalt ohtlike koostisosade klassifikatsioonile (EÜ) 1272/2008
Järgi ohutusetiketi nõudeid. Toote ohutuskaart kirjeldab täpsemalt aine kasutamisega kaasnevaid ohte ja vajalikke kaitsevahendeid. Toote ohutuskaarte väljastab AS Tikkurila. Toode on mõeldud ainult tööstuslikuks ja professionaalseks kasutamiseks.
Toote kemikaali ohutuskaartFontedur FL Matt - kahekomponentne veepõhine polüuretaan-pinnalakk
Kõvendi kemikaali ohutuskaartFontedur FL Matt - kahekomponentne veepõhine polüuretaan-pinnalakk
 
-


CE
CE logo
Adhesion after thermal compatibilityTagasi