TOOTEKIRJELDUS
31.07.2018

Fontecryl AP - veepõhine kiirestikuivav ühekomponentne akrüülkruntvärv

 
Fontecryl_AP
TÜÜP Veepõhine kiirestikuivav ühekomponentne akrüülkruntvärv, mis sisaldab aktiivseid roostevastaseid pigmente.
SOBIVUS Kasutatakse roostevastase kruntvärvina teras-, alumiinium- ja tsinkpindadel. Sobib ka kastmismeetodil kasutamiseks. Kuivamist on võimalik kiirendada temperatuuri tõstmisega. Võib üle värvida ka lahustipõhiste värvidega.
Kasutusobjektid Teras-, alumiinium- ja tsinkpinnad.

TEHNILINE INFO
Omadused Moodustab tugeva poolläikiva pinna.
Toonid Must, punane, TVT 4004.
Läikeaste Matt
Kulu

Soovitatavad kihipaksused

Teoreetiline kulu

kuiv

märg

 

40 µm

125 µm

8.3 m2/l

Soovitatavad kihipaksused Duasolid 50-ne alla

Teoreetiline kulu

kuiv

märg

 

20 µm

60 µm

16.5 m2/l


Värvi kulu mõjutavad värvimisviis ja -tingimused ning värvitava pinna kuju ja kvaliteet.
Vedeldi/lahusti Vesi
Töövahendid Pihustamine või kastmine.
Kuivamisaeg

Kuiva kihi paksus 40 µm

+15 ºC

+23 ºC

+60 ºC

Tolmukuiv, pärast

2 tundi

30 min

5 min

Puutekuiv, pärast

2 ½ tundi

1 tundi

15 min

Ülevärvitav , min. pärast

24 tundi

1 - 2 tundi

30 min


Kuivamist mõjutavad kihipaksus, suhteline õhuniiskus, temperatuur ja ventilatsioon.
Kuivainesisaldus 33±2 mahu-%
45±2 kaalu-%
Erikaal 1.2 kg/l

KASUTAMISJUHEND
Värvimistingimused Värvitav pind peab olema kuiv. Värvimise ja värvi kuivamise ajal peab olema õhu, pinna ja värvi temperatuur üle +15 ºC ja suhteline õhuniiskus 20-70 %. Terase pinnatemperatuur peab olema vähemalt 3 ºC võrra kõrgem õhu kastepunkti temperatuurist. Kinnistes ruumides peab värvimise ja kuivamise ajal olema tagatud korralik ventilatsioon ja piisav õhu liikumine.
Eeltöö Õlid, rasvad ja soolad eemaldada sobival viisil. (ISO 12944-4).

Teraspinnad: Pritspuhastus astmeni Sa2½ (ISO 8501-1). Juhul, kui see ei ole võimalik, teostada parema nakke saamiseks fosfaatimine.

Tsingitud pinnad: Pinna ühtlaseks karestamiseks teha puhastus mineraalsete abrasiivmaterjalidega, nt kuiva kvartsliivaga (SaS, SFS 5873). Juhul, kui see ei ole võimalik, karestada pinnad lihvides või pesta Panssaripesu pesuvahendiga. Kuumtsingitud pindade puhul pöörduda Tikkurila tehnilise toe poole.

Alumiiniumpinnad: Teostada pühkepuhastus (SaS, SFS 5873) pinna ühtlaseks karestamiseks, kasutades mittemetallilisi materjale. Kui pühkepuhastus ei ole võimalik, karestada pind lihvides või pesta Maalipesu pesuvahendiga.
Kruntimine Fontecryl AP.
Värvimine Soovitatavad pinnavärvid: Duasolid 50, Fontedur HB 80, Fontelac QD 80, Temadur SC-F 20, Temadur SC-F 50, Temadur SC-F 80.
Pinnatöötlus Sega toodet hoolikalt enne kasutamist.

Õhkpihustamisel vedelda värvi 0-5%. Soovitatav düüsi suurus on 1,6–2,0 mm ja rõhk 2-4 bar-i.

Lisaõhuga kõrgsurvepihustamisel vedelda värvi 0-5%. Soovitatav düüsi suurus on 0,011–0,015" mm ja rõhk 120-140 bar-i. Pihustamise rõhk peaks olema 2-3 bar-i. Pihustamisnurk valida vastavalt töödeldavale objektile.

Sissekastmise puhul vedelda värvi 7-15% viskoossuseni 20-25s (DIN4).

Sega värvi hoolikalt juhul kui värv settib või viskoossus suureneb.

NB! Vedeldades langeb värvi viskoossus kiiresti.
Töövahendite puhastamine Puhasta töövahendid koheselt peale kasutamist järgmiselt:
1. Pese veega, et eemaldada liigne värv.
2. Pese vedeldi 1109 (20%) ja vee seguga vähemalt kaks korda.
3. Lõpuks pese lahjendamata vedeldiga 1109.

Pese töövahendid veega enne, kui alustad uuesti värvimist. Puhastamata töövahendid võivad põhjustada tõsiseid pinnavigu.
EL LOÜ (VOC) piirväärtused Lenduvate orgaaniliste ühendite (LOÜ) hulk on 120 g/l värvi kohta. LOÜ hulk valmis töösegus (vedeldatud 15 mahu-%) on 100 g/l.

TERVISE- JA KESKKONNAALANE MÄRGISTUS vastavalt ohtlike koostisosade klassifikatsioonile (EÜ) 1272/2008
Järgida ohutusetiketi nõudeid. Toote ohutuskaart kirjeldab täpsemalt aine kasutamisega ohte ja vajalikke kaitsevahendeid. Toote ohutuskaarte väljastab AS Tikkurila. Toode on mõeldud ainult tööstuslikuks ja professionaalseks kasutamiseks.
Toote kemikaali ohutuskaartFontecryl AP - veepõhine kiirestikuivav ühekomponentne akrüülkruntvärv
 
-


Tagasi