TOOTEKIRJELDUS
18.06.2013

Ensi - uretaanõli

 
Ensi
TÜÜP Uretaanõli betoonpinna kaitseks ja tolmu sidumiseks.
SOBIVUS Betoonpinna õlitamiseks. Imendub betoonpinda, jätmata sellele nähtavat kilet.
Kasutusobjektid Sobib betoonpõrandatele ja -seintele tööstusruumides, ladudes ja keldrites.

TEHNILINE INFO
Omadused Väga hea pesemis- ja kulumiskindlus (SFS 3755). Talub bensiini, tärpentiini ja lakibensiini, samuti määrdeõli ja -rasvasid. Talub taimseid ja loomseid rasvasid ning happeid ja aluseid nõrkade lahustena.
Toonid Läbipaistev.
Läikeaste Läikiv
Kulu

Keskmine kulu betoonpõrandatele:

Poorsed betoonpinnad:     3 - 6 m2/l

Tihedad betoonpinnad:    10 - 15 m2/l

 

Tegelik kulu sõltub pinna kvaliteedist ja vahendi pealekandmise meetodist.
Vedeldi/lahusti 1050
Töövahendid Pintsel või rull.
Kuivamisaeg 23 °C ja 50%-lise suhtelise õhuniiskuse juures

Tolmukuiv pärast 2 tundi

Puutekuiv pärast 6 tundi

 

Kuivab ka madalatel temperatuuridel, üle + 5 ºC.
Kuivainesisaldus 30 ± 2 mahu-%
Erikaal 0.8 kg / l
Tootekood 005 0433

KASUTAMISJUHEND
Värvimistingimused Betoonpinna suhteline niiskus ei tohiks ületada 97%. Õlitamise ja õli kuivamise ajal peab õhu, pinna ja õli temperatuur olema üle +1 ºC ja õhu suhteline niiskus alla 80%.
Eeltöö Uus betoonpind: Eemalda tsemendiliimi kiht pinnalihvimisega või soolhappega söövitades. Vali konkreetsetele ruumidele sobivaim puhastusmeetod. Puhastuse järel eemalda tsemenditolm hoolikalt tolmuimejaga. Söövita lahjendatud soolhappelahusega (1 osa kanget soolhapet ja 4 osa vett). Töödeldud põrand loputa rohke veega ja kuivata.

Vana betoonpind: Eemalda rasv, õli, kemikaalid jmt mustus Maalipesu pesuvahendiga. Puhasta põranda praod ja augud kuni terve puhta betoonini. Ava praod nt. nurklihvijaga. Eemalda lahtine mustus ja tolm.
Kruntimine Krundi 10 - 20% vedeldatud ENSI uretaanõliga. Vala ENSI põrandale ja aja ühtlaselt laiali.
Töötlemine Kanna pinnale pintsli või rulliga.

Vajadusel töötle pinda teist korda 12 - 24 tunni pärast peale kruntimist. NB! Kanna ENSI pinnale nii õhukeselt, et see imenduks täielikult betoonpinda.
Töövahendite puhastamine Lakibensiin 1050.
EL LOÜ (VOC) piirväärtused LOÜ 2004/42/EC (alaliik A/h) 750 g/l (2007), 750 g/l (2010)
Ensi sisaldab maksimaalselt LOÜ < 750 g/l.

TERVISE- JA KESKKONNAALANE MÄRGISTUS vastavalt ohtlike koostisosade klassifikatsioonile (EÜ) 1272/2008
Järgida ohutusetiketi nõudeid. Toote ohutuskaart kirjeldab täpsemalt aine kasutamisega ohte ja vajalikke kaitsevahendeid. Toote ohutuskaarte väljastab AS Tikkurila.
Toote kemikaali ohutuskaartENSI URETAANÕLI toote ohutuskaart
 
-


Tagasi