TOOTEKIRJELDUS
06.10.2014

Dicco Lasyr - läbipaistev puidupeits

 
Dicco Lasyr
TÜÜP Lahustipõhine läbipaistev puidupeits.
SOBIVUS Kiiresti kuivav poolläbipaistev pastelsetes toonides peits puitpindadele sisetingimustesse.
Kasutusobjektid Sobib mööblile, köögimööbli ustele jmt puitpindadele sisetingimustes.

TEHNILINE INFO
Värvikaardid Toode kuulub Temaspeed Premium-toonimissüteemi. Tikkurila Laki ja peitsi värvikaardi toonid. Muud toonid tellimisel.
Kulu

Soovituslik pihustuskogus (vedeldamata)

Teoreetiline kulu

kuiv

märg

 

6-14 µm 

40-100 g/m2

10-22 m2/l


Toote kulu mõjutavad pinnalekandmise meetod ja tingimused, samuti töödeldava pinna kuju ja kvaliteet.
Vedeldi/lahusti 1033 ja 1027
Töövahendid Lisaõhuga pihustamine.
Kuivamisaeg

(60-80 g/m2)

+20 ºC

+50 ºC

Lakkimiskuiv, pärast

30 min

10 min


Kuivamist ja ülevärvimise aega mõjutavad kihipaksus, temperatuur, suhteline õhuniiskus ja ventilatsioon.
Kuivainesisaldus 8-13 mahu-%
u 10-15 massi-%
Erikaal 0.85 - 0.95 kg/l.
Tootekood 313-sari

KASUTAMISJUHEND
Värvimistingimused Peitsitav pind peab olema kuiv ja puhas. Peitsimise ja peitsi kuivamise ajal peab õhu, töödeldava pinna ja peitsi temperatuur olema üle +18 °C ja suhteline õhuniiskus alla 70%.
Eeltöö Lihvi puitpind lihvimispaberiga (karedusega 150-240). Vahelihv teha lihvimispaberiga (karedusega 240-400). Eemalda lihvimistolm enne peitsimist.
Peitsimine Lisaõhuga pihustamisel toodet ei vedeldata. Soovitatav düüsi suurus on 1,0-1,6 mm ja pihustusrõhk 1-3 bar-i.

Pinnatöötlus Soovitatavad pinnalakid: Marit ja Akva lakid.
Koostisosade segamine Sega peitsi korralikult enne kasutamist. Sega ka peitsi korduvalt ka töö tegemise ajal. Peits on kohe kasutusvalmis. Vajadusel võib peitsi vedeldada vedeldiga 1033 või 1027.

Erinevate peitsimismeetodite korral võib peitsitoonis esineda erinevusi. Enne suurte pindade töötlemist tuleks teha proovipeitsimine.
Töövahendite puhastamine Vedeldi 1033 või 1027.
EL LOÜ (VOC) piirväärtused Lenduvate orgaaniliste ühendite (LOÜ) hulk peitsis on 800 g/l. Maksimaalne LOÜ sisaldus kasutusvalmis peitsis (vedeldatud 10 mahu-%) on 800 g/l.

TERVISE- JA KESKKONNAALANE MÄRGISTUS vastavalt ohtlike koostisosade klassifikatsioonile (EÜ) 1272/2008
Järgida ohutusetiketi nõudeid. Toote ohutuskaart kirjeldab täpsemalt aine kasutamisega ohte ja vajalikke kaitsevahendeid. Toote ohutuskaarte väljastab AS Tikkurila.
Toote kemikaali ohutuskaartDicco Lasyr
Vedeldi kemikaali ohutuskaartDicco Lasyr
 
-


Tagasi