TOOTEKIRJELDUS
22.10.2018

Akvilac WF 10 - veepõhine ühekomponentne lakk

 
Akvilac_WF_10
TÜÜP Veepõhine ühekomponentne lakk sisetingimustesse. Tootega Fontefire WF Clear koos kasutamisel vastab klassifikatsioonile B-s1, d0.
SOBIVUS Kuivab kiiresti ja sobib seetõttu kiirete tootmisliinide jaoks. Ühekomponentse lakina on seda väga lihtne kasutada.
Kasutusobjektid Kasutamiseks laki Fontefire WF Clear peal sisepuitpindadel tööstusliku pinnalekandmise protsessides.

TEHNILINE INFO
Omadused • Kemikaalikindel viimistluslakk tulekindla lakisüsteemi jaoks sisetöödel. Laiendab tulekindla laki kasutusvaldkonda, tagades vastupidavuse enamikule kasutatavatele majapidamiskemikaalidele.
• Tasandab tulekindla laki Fontefire WF Clear pealispinna ühtlaselt ja sujuvalt. Head tasanduvusomadused tagavad suurepärase lõpptulemuse.
• Toode vastab alljärgnevatele tulekindlusnõuetele: Tuletundlikkus. Ehitustoodete süttivus, klass B-s1, d0 vastavalt standardile EN 13501 - 1:2007+A1:2009.
Toonid Läbipaistev.
Läikeaste Matt
Kulu

Soovituslik pihustuskogus (vedeldamata)

Teoreetiline kulu

märg

kuiv


60-70 g/m2

16-20  µm

15-18 m2/l


Laki kulu mõjutavad lakkimisviis ja –tingimused, ka töödeldava pinna kuju ning kvaliteet.
Vedeldi/lahusti Vesi ja Akvi lahusti
Töövahendid
Kõrgsurvepihustamine, lisaõhuga kõrgsurvepihustamine, käsipihustamine ja valumasinaga pinnale kandmine.
Kuivamisaeg

60-70 g/m²

+23 ºC

+50 ºC

Tolmukuiv, pärast

10 min

5 min

Puutekuiv, pärast

10-15 min

10 min

Lihvimiskuiv, pärast

20 min

15 min


Kuivamist mõjutavad kihipaksus, temperatuur, suhteline õhuniiskus ja ventilatsioon.
Kuivainesisaldus 30±2 mahu-%
32±2 massi-%
Erikaal 1.1 kg/l

KASUTAMISJUHEND
Värvimistingimused Töödeldav pind peab olema kuiv ja puhas. Puidu suhteline niiskustase peab olema alla 18%. Lakkimise ja laki kuivamise ajal peab olema õhu, pinna ja laki temperatuur üle +18 ºC ja suhteline õhuniiskus peab olema alla 70%. Parima tulemuse saamiseks on nõutav hea ventilatsioon. Lakitud pinda võib kuivatada ahjus või toatemperatuuril.
Eeltöö Eemalda tolm, mustus jm lahtised osakesed. Lihvi puitpind lihvpaberiga P150-320. Enne järgmise kihi pinnalekandmist lihvi lihvpaberiga P240-400. Eemalda kogu lihvimistolm enne lakkimist.
Lakkimine Soovitatavad kruntlakid:
Fontefire WF Clear.
Pinnatöötlus Kõrgsurvepihustamisel vedelda lakki kuni 0-5% viskoossuseni 45-65s (DIN4). Soovitatav pihustusdüüsi suurus on 0,011"-0,015" ja rõhk 80-160 bar-i. Pihustamisnurk vali vastavalt töödeldava objekti kujule.

Lisaõhuga kõrgsurvepihustamisel vedelda lakki kuni 0-5% viskoossuseni 45-65s (DIN4). Soovitatav pihustusdüüsi suurus on 0,011"–0,015" ja rõhk 40-120 bar-i. Pihustusõhu rõhk peab olema umbes 1-3 bar-i. Pihustamisnurk vali vastavalt lakitavale objektile.

Käsipihustamisel vedelda lakki 0-5% viskoossuseni 45-60s (DIN4). Soovitatav pihustusdüüsi suurus on 1.4-1.8 mm ja rõhk 2-3 bar-i.

Valumasinaga pinnakatmisel (ingl. curtain coating) vedelda lakki umbes 0-5% viskoossuseni 50-60s (DIN4). Väldi liiga suurt pumpamisrõhku ja voolamiskiirust.
Koostisosade segamine Sega lakki hoolikalt enne kasutamist. Väldi vahu tekkimist. Vedelda veega vajaliku viskoossuseni.
Töövahendite puhastamine Vesi.
EL LOÜ (VOC) piirväärtused Maksimaalne LOÜ sisaldus on 129 g/l. Maksimaalne LOÜ sisaldus kasutusvalmis lakis (vedeldatud 5 mahu-%) on 123 g/l. EÜ LOÜ (VOC) sisalduse piirväärtus (alaliik A/e) 130 g/l (2010).

TERVISE- JA KESKKONNAALANE MÄRGISTUS vastavalt ohtlike koostisosade klassifikatsioonile (EÜ) 1272/2008
Järgida ohutusetiketi nõudeid. Toote ohutuskaart kirjeldab täpsemalt aine kasutamisega ohte ja vajalikke kaitsevahendeid. Toote ohutuskaarte väljastab AS Tikkurila. Toode on mõeldud ainult tööstuslikuks ja professionaalseks kasutamiseks.
Toote kemikaali ohutuskaartAKVILAC WF 10
Vedeldi kemikaali ohutuskaartAKVI THINNER
 
-


Tagasi