TOOTEKIRJELDUS
05.03.2018

Akvi Top DS 25 - ühekomponentne veepõhine akrülaatvärv

 
Tikkurila Industry 9L
TÜÜP Ühekomponentne veepõhine akrülaatpinnavärv.
SOBIVUS

Sobib ustele, paneelidele, liistudele jmt puit- ja puitkiudplaatpindadele.

Kasutusobjektid Uksed, paneelid, liistud jmt puit- ja puitkiudplaatpindadele.

TEHNILINE INFO
Omadused Kiiresti kuivav ja hästi täitev pinnavärv sisetingimustesse. Värv tasandub pinnal hästi. Moodustab väga tugeva värvikihi, mis on vastupidav kriimustustele ja blokeerib niiskuse. Saab kiiresti virnastada peale värvimist ja on seetõttu suurepärane valik tulekindlate värvide pinnavärviks. Akvi Top DS 25 on heaks kiidetud pinnavärvina tulekaitsevärvide süsteemides sisetingimustes.
Toonid AVATINT-toonimine.
Värvikaardid RAL, NCS, SSG, BS ja SYMPHONY värvikaardid.
Läikeaste Poolmatt
Kulu

Soovituslik pihutuskogus (vedeldamata)

Teoreetiline kulu

märg

kuiv

 

 100-120 g/m2

31-38 µm

10-13 m2/l

 

Värvi kulu mõjutavad värvimisviis ja –tingimused, ka värvitava pinna kuju ning kvaliteet.
Vedeldi/lahusti Vesi
Töövahendid Kõrgsurvepihustamine, lisaõhuga kõrgsurvepihustamine ja õhkpihustamine.
Kuivamisaeg

120 g/m2

+23ºC

+50ºC

Tolmukuiv, pärast

20–25min

5–10min

Puutekuiv, pärast

20–25min

5–10min

Lihvimiskuiv, pärast

25–30 min

5–10min

 

Kuivamist mõjutavad kihipaksus, temperatuur, suhteline õhuniiskus ja ventilatsioon.
Kuivainesisaldus 36±2 mahu-%
48±2 massi-%
Erikaal 1,23±0,1 kg/l
Tootekood 56V-sari

KASUTAMISJUHEND
Värvimistingimused Värvitav pind peab olema kuiv ja puhas. Puidu suhteline niiskustase peab olema alla 20%. Värvimistöö ja värvi kuivamise ajal peab olema õhu, värvitava pinna ja värvi temperatuur üle +18 ºC ning suhteline õhuniiskus alla 70%. Parima tulemuse saamiseks peab olema tagatud korralik ventilatsioon. Värvitud pinda võib kuivatada ka ahjus.
Eeltöö Eemalda pinnalt tolm, lahtised osakesed jm mustus. Lihvi puitpind lihvimispaberiga (karedusega 150-320). Krunditud pinnad lihvi lihvimispaberiga (karedusega 240-400). Eemalda lihvimistolm enne värvimist.
Kruntimine Soovitatavad kruntvärvid:
Akvi Primer Pro, Akvi Primer, Diccoplast Primer ja Dicco Surf Primer.
Värvimine Sega värvi hoolikalt enne kasutamist.

Kõrgsurvepihustamisel vedelda värvi 0-5%. Soovitatav düüsi suurus on 0,011"–0,015" ja rõhk 120-160 bar-i. Pihustamisnurk vali vastavalt värvitavale objektile.

Lisaõhuga kõrgsurvepihustamisel vedelda värvi 0-5%. Soovitatav düüsi suurus on 0,011"–0,015" ja rõhk 40-120 bar-i. Pihustusõhu rõhk 1-3 bar. Pihustamisnurk vali vastavalt värvitavale objektile.

Õhkpihustamisel vedelda värvi 0-5%. Soovitatav düüsi suurus on 1,6-2,2 mm ja rõhk 2-3 bar-i.
Koostisosade segamine Sega värvi hoolikalt enne kasutamist. Vedelda värvi vajadusel veega.
Töövahendite puhastamine Vesi.
EL LOÜ (VOC) piirväärtused Lenduvate orgaaniliste ühendite hulk on 20 g/l värvi kohta. Maksimaalne lenduvate orgaaniliste ühendite sisaldus värvis (vedeldatud 5 mahu-%) on 19 g/l. EÜ LOÜ (VOC) sisalduse piirväärtus (alaliik A/d) 130 g/l (2010).TERVISE- JA KESKKONNAALANE MÄRGISTUS vastavalt ohtlike koostisosade klassifikatsioonile (EÜ) 1272/2008
Järgida ohutusetiketi nõudeid. Toote ohutuskaart kirjeldab täpsemalt aine kasutamisega ohte ja vajalikke kaitsevahendeid. Toote ohutuskaarte väljastab AS Tikkurila. Toode on mõeldud ainult tööstuslikuks ja professionaalseks kasutamiseks.
Toote kemikaali ohutuskaartAkvi Top DS 25
 
-


Tagasi