TOOTEKIRJELDUS
05.03.2018

Akvi Primer Tix - veepõhine akrülaatkruntvärv

 
Akvi_Primer_TIX
TÜÜP Veepõhine akrülaatkruntvärv.
SOBIVUS Puitpindadele sisetingimustes.
Kasutusobjektid Sobib mööblile, liistudele, ustele jmt puitpindadele sisetingimustes.

TEHNILINE INFO
Omadused Kiiresti kuivav tiksotroopne kruntvärv sisetingimustesse. Spetsiaalselt loodud vertikaalsete ja keeruliste pindade värvimiseks. Väga kergesti lihvitav pind, et tagada pinnavärvi hea nakkuvus. Kruntvärvi virnastatavus on samuti hea. Heade täiteomadustega, mis tagab, et pinna lõplik välimus jääb ühtlane ja ilus.
Toonid Valge.
Läikeaste Matt
Kulu

Soovitatav pihustuskogus (vedeldamata)

Teoreetiline kulu

kuiv

märg

 

35–50 µm

80–120 g/m²

10–11 m2/l


Värvi kulu mõjutavad värvimisviis ja –tingimused, ka värvitava pinna kuju ning kvaliteet.
Vedeldi/lahusti Vesi ja Akvi lahusti
Töövahendid Kõrgsurvepihustamine, lisaõhuga kõrgsurvepihustamine ja õhkpihustamine.
Kuivamisaeg

100–120 g/m2 märg kiht

+23 ºC

+50 ºC

IRM

Tolmukuiv, pärast

10–15 min

5–10 min

 

Puutekuiv, pärast

15–20 min

5–10 min

 

Lihvimiskuiv, pärast

20–25 min

5–10 min

1–2 min


Kuivamist mõjutavad kihipaksus, temperatuur, suhteline õhuniiskus ja ventilatsioon.
Kuivainesisaldus 41±2 mahu-%
59±2 massi-%
Erikaal 1,4 kg/l.
Tootekood 006 5029

KASUTAMISJUHEND
Värvimistingimused Värvitav pind peab olema kuiv ja puhas. Puidu niiskus peab olema alla 20%. Värvimise ja kuivamise ajal peab õhu, pinna ja värvi temperatuur olema üle +18 °C ja suhteline õhuniiskus alla 70%. Parima lõpptulemuse saamiseks peab olema tagatud korralik ventilatsioon. Võib kuivatada ka ahjus.
Eeltöö Lihvi puitpind lihvimispaberiga (karedusega 150-240). Krunditud pinnad lihvi lihvimispaberiga (karedusega 240-400). Eemalda lihvimistolm enne värvimist.
Värvimine Kõrgsurvepihustamisel vedelda värvi 0-10% viskoossuseni 40-80s (DIN 4). Soovitatav düüsi suurus on 0,011"–0,015" ja rõhk 100-160 bar-i. Pihustamisnurk valida vastavalt värvitavale objektile.

Lisaõhuga kõrgsurvepihustamisel vedelda värvi 0-10% viskoossuseni 40-80s (DIN 4). Soovitatav düüsi suurus on 0,011"–0,015" ja rõhk 40-120 bar-i. Pihustusõhu rõhk 1-3 bar-i. Pihustamisnurk valida vastavalt värvitavale objektile.

Õhkpihustamisel vedelda värvi 0-10% viskoossuseni 40-80s (DIN 4). Soovitatav düüsi suurus on 1,4–1,8 mm ja rõhk 2-3 bar-i.
Pinnatöötlus Soovitatavad pinnavärvid: Akvi Top 30, Akvi Top 30 FD, Diccoplast 30 ja Luminol 25 N.
Koostisosade segamine Sega värvi hoolikalt enne kasutamist. Vedelda vajaliku viskoossuseni.
Töövahendite puhastamine Vesi või Akvi Thinner.
EL LOÜ (VOC) piirväärtused Maksimaalne LOÜ sisaldus värvis on 62 g/l. LOÜ sisaldus 10 mahu-% vedeldatud kasutusvalmis värvis on 57 g/l. EÜ LOÜ (VOC) sisalduse piirväärtus (alaliik A/d) 130 g/l (2010).

TERVISE- JA KESKKONNAALANE MÄRGISTUS vastavalt ohtlike koostisosade klassifikatsioonile (EÜ) 1272/2008
Järgida ohutusetiketi nõudeid. Toote ohutuskaart kirjeldab täpsemalt aine kasutamisega ohte ja vajalikke kaitsevahendeid. Toote ohutuskaarte väljastab AS Tikkurila. Toode on mõeldud ainult tööstuslikuks ja professionaalseks kasutamiseks.
Toote kemikaali ohutuskaartAkvi Primer Tix
 
-


Tagasi