TOOTEKIRJELDUS
17.09.2015

Akvi Primer DS - veepõhine akrülaatkruntvärv

 
Tikkurila Industry 9L
TÜÜP Veepõhine akrülaatkruntvärv.
SOBIVUS MDF- ja puitpindadele sisetingimustes.
Kasutusobjektid Sobib ustele, mööblile liistudele, paneelidele, jmt puitpindadele.

TEHNILINE INFO
Omadused Kiiresti kuivav ja heade lihvimisomadustega kruntvärv sisetingimustesse. Väga hea kattevõimega ja täitev. Võib üle värvida nii veepõhiste kui lahustipõhiste värvidega.
Toonid Valge.
Läikeaste Matt
Kulu

Soovitatav pihustuskogus (vedeldamata)

Teoreetiline kulu

kuiv

märg

 

30-45 µm

100–150 g/m²

9–14 m2/l


Värvi kulu mõjutavad värvimisviis ja –tingimused, ka värvitava pinna kuju ning kvaliteet.
Vedeldi/lahusti Vesi
Töövahendid Kõrgsurvepihustamine, lisaõhuga kõrgsurvepihustamine ja õhkpihustamine.
Kuivamisaeg

120–130 g/m2 märg kiht

+23 ºC

+ 50 ºC

Tolmukuiv, pärast

20 min

5–10 min

Lihvimiskuiv, pärast

30 min

5-10 min


Virnastamistemperatuur alla +35 °C.

Kuivamist mõjutavad kihipaksus, temperatuur, suhteline õhuniiskus ja ventilatsioon.
Kuivainesisaldus 42±2 mahu-%,
59±2 massi-%.
Erikaal 1,4 kg/l
Tootekood 006 5026

KASUTAMISJUHEND
Värvimistingimused Värvitav pind peab olema kuiv ja puhas, nii värvimise kui kuivamise ajal peab temperatuur olema üle +18 °C ja suhteline õhuniiskus alla 70%.
Eeltöö Lihvi puitpind lihvimispaberiga (karedusega 150-240). Krunditud pinnad lihvi lihvimispaberiga (karedusega 240-600). Eemalda lihvimistolm enne värvimist.
Värvimine Kõrgsurvepihustamisel vedelda värvi 0-5% viskoossuseni 70-90s (DIN 4). Soovitatav düüsi suurus on 0,011–0,015" ja rõhk 100-160 bar-i. Pihustamisnurk valida vastavalt värvitavale objektile.

Lisaõhuga kõrgsurvepihustamisel vedelda värvi 0-5% viskoossuseni 70-90s (DIN 4). Soovitatav düüsi suurus on 0,011–0,015" ja rõhk 40-120 bar-i. Pihustamise rõhk peaks olema u 1-3 bar-i. Pihustamisnurk valida vastavalt värvitavale objektile.

Õhkpihustamisel vedelda värvi 0-5% viskoossuseni 70-90s (DIN 4). Soovitatav düüsi suurus on 1.4 – 1.8 mm ja rõhk 2-3 bar-i.
Pinnatöötlus Soovitatavad pinnavärvid: Akvi Top DS 25, Akvi Top FD 30, Diccoplast 30 ja Luminol 25.
Koostisosade segamine Sega värvi hoolikalt. Vedelda soovitud viskoossuseni.
Töövahendite puhastamine Vesi.
EL LOÜ (VOC) piirväärtused Maksimaalne LOÜ sisaldus värvis on 55 g/l. LOÜ sisaldus kasutusvalmis värvis (vedeldatud 5 mahu-%) on 55 g/l. EÜ LOÜ (VOC) sisalduse piirväärtus (alaliik A/d) 130 g/l (2010).

TERVISE- JA KESKKONNAALANE MÄRGISTUS vastavalt ohtlike koostisosade klassifikatsioonile (EÜ) 1272/2008
Järgida ohutusetiketi nõudeid. Toote ohutuskaart kirjeldab täpsemalt aine kasutamisega ohte ja vajalikke kaitsevahendeid. Toote ohutuskaarte väljastab AS Tikkurila. Toode on mõeldud ainult tööstuslikuks ja professionaalseks kasutamiseks.
Toote kemikaali ohutuskaartAkvi Primer DS
 
-


Tagasi