Tutvustus
Süsteemid
Kasutusjuhendid
Tootekirjeldus
Värvitoonid
Värvikalkulaator
Safety Data Sheets
 

Temazinc 99

Kahekomponentne tsingiga rikastatud polüamiidkõvendiga epoksüüdvärv sildadele, kraanadele, seadmetele ja teraskonstruktsioonidele, mis asuvad karmides tingimustes.


Värv on lahustipõhineTöövahend pihustiTöövahend pintsel
Värvi katvus karedal pinnal
6,9
m2/l
Värvi katvus siledal pinnal
13,8
m2/l

Kahekomponentne tsingiga rikastatud epoksüüdvärv

Temazinc 99 on epoksüüdvärv, mis sisaldab tsinki määral, mis tuleneb ISO 12944-5 sertifikaadis sätestatud nõuetest. Krunti võib kasutada epoksüüd-, polüuretaan-, akrüül- ja kloorkautšuksüsteemides, mis on mõeldud karmides kliimatingimustes asuvatele teraspindadele.


Tunnustatud krunt NORSOK-süsteemis

Värvimissüsteem värviga Temazinc 99 annab kõige vastupidavama roostevastase lahenduse, funktsioneerimispõhimõtetest lähemalt allpool.  Tikkurila värvimissüsteem värviga Temazinc 99 on heaks kiidetud lähtuvalt Norsoki standardist ehitistele, mis asuvad kõige keerukamates merelistes oludes.

Mehhanism, kuidas tsingiga rikastatud krunt Temazinc kaitseb terast

Tsingirikas epoksüüdvärv täidab kõik värvikihi kriimustused ja kahjustused ning seega puudub elektrolüütide ja terase vahel kontakt, mis vastupidisel juhul põhjustaks korrosiooni. See keemiline reaktsioon toimub kuni krundis on piisavalt tsinki.


Anoodreaktsioon: Zn -> Zn + 2e
Katoodreaktsioon: H2O + ½O2 + 2e -> 2OH-


Värvi Temazinc 99 kasutatakse peamiselt järgmistel objektidel:TOOTEKIRJELDUS
17.03.2010

Temazinc 99 - kahekomponentne polüamiidkõvendiga tsinkepoksüüdvärv

 
Temazinc 99
TÜÜP Kahekomponentne, polüamiidkõvendiga tsinkepoksüüdvärv.
SOBIVUS Sobib epoksüüd-, polüuretaan-, akrüül- ja kloorkautšuksüsteemide kruntvärviks teraspindadele halbade ilmastikukoormuse tingimustes. Võib kasutada välistingimustes ilma pinnavärvita.
Kasutusobjektid Sobib sildade, tõstukite, teraskonstruktsioonide, samuti metsa- ja keemiatööstuse teraskonstruktsioonide ja seadmete värvimiseks.

TEHNILINE INFO
Omadused Kaitseb terast katoodselt.
Toonid Hall
Läikeaste Matt
Kulu

Soovitatavad kihi paksused

Teoreetiline kulu

kuiv

märg

 

40 µm

70 µm

13,8 m2/l

80 µm

145 µm

6.9 m2/l


Värvi kulu mõjutavad värvimisviis ja –tingimused, ka värvitava pinna kuju ning kvaliteet.
Vedeldi/lahusti 1031
Segamissuhe Värv 3 mahuosa 008 7400
Kõvendi 1 mahuosa 008 7440
Töövahendid Kõrgsurvega pihustamine või pintsliga värvimine.
Kasutusaeg ( 23 °C) 30 tundi
Kuivamisaeg

Kuiva kihi paksus 40 µm

+ 5 ºC

+ 10 ºC

+ 23 ºC

+ 35 ºC

Tolmukuiv, pärast

50 min

20 min

10 min

5 min

Puutekuiv, pärast

2 h

1 h

30 min

15 min

Ülevärvitav, pärast

5 h

3 h

1 h

30 min


Kuivamist mõjutavad kihipaksus, temperatuur, suhteline õhuniiskus ja ventilatsioon.
Kuivainesisaldus 55 ± 2 % volume (ISO 3233)
Erikaal 2.6 kg / l (kasutusvalmis töösegu)
Tootekood 008 7400

KASUTAMISJUHEND
Värvimistingimused Värvitav pind peab olema kuiv. Värvimise ja värvi kuivamise ajal peab olema õhu, pinna ja värvi temperatuur vähemalt +5 ºC ja õhu suhteline niiskus peab olema alla 80%. Pinna temperatuur peab olema vähemalt 3 ºC võrra kõrgem õhu kastepunkti temperatuurist.
Eeltöö Õli, rasvad, soolad ja mustus eemalda sobival viisil. (SFS-EN ISO 12944-4)

Teraspinnad: Pritspuhastus astmeni Sa2½. (SFS-ISO 8501-1)
Viimistlemine Temacoat GPL-S Primer, Temacoat GF Primer, Temacoat HB Primer, Temacoat GPL-S MIO, Temacoat GS 50, Temacoat RM 40, Temacoat HB 30, Temacoat SPA, Temabond, Temachlor 40, Temacryl AR 50 ja Temanyl MS Primer.
Värvimine Kõrgsurvega pihustamine või pintsliga värvimine. Värvimise kestel on soovitatav värvi töösegu aeg-ajalt segada, kasuta elektrilist mikserit. Olenevalt värvimismeetodist vedelda värvi 0 – 10 mahu-%. Kõrgsurve püstoli düüs 0,015"- 0,021", düüsirõhk 120 – 180 bar. Pihustusnurk vali lähtuvalt detaili kujust. Teravad servad, nurgad, keevisõmblused jm. raskesti ligipääsetavad kohad värvi pintsliga. Pintsliga värvimisel vedelda värvi töösegu vastavalt vajadusele.
Koostisosade segamine Sega värv ja kõvendi eraldi hoolikalt enne kasutamist. Lisa kõvendi värvile õiges segamissuhtes ja sega hoolikalt. Segamiseks kasuta Temaspeed Squarrel Mixer’it. Hoolimatu segamine või vale segamissuhe võivad tekitada ebaühtlast kõvenemist ja värvipinna omaduste nõrgenemist.
Töövahendite puhastamine Vedeldi 1031.
EL LOÜ (VOC) piirväärtused Lenduvate orgaaniliste ühendite (LOÜ) hulk on 430 g/l värvi kohta. Lenduvate orgaaniliste ühendite hulk vedeldatud värvis (vedeldatud 5 mahu-%) on 473 g/l.
Toode on mõeldud ainult tööstuslikuks ja professionaalseks kasutamiseks.

TERVISE- JA KESKKONNAALANE MÄRGISTUS vastavalt ohtlike koostisosade klassifikatsioonile (EÜ) 1272/2008
Järgida ohutusetiketi nõudeid. Toote ohutuskaart kirjeldab täpsemalt aine kasutamisega ohte ja vajalikke kaitsevahendeid. Toote ohutuskaarte väljastab AS Tikkurila.
Toote kemikaali ohutuskaartTemazinc 99 - kahekomponentne polüamiidkõvendiga tsinkepoksüüdvärv
Vedeldi kemikaali ohutuskaartTemazinc 99 - kahekomponentne polüamiidkõvendiga tsinkepoksüüdvärv
Kõvendi kemikaali ohutuskaartTemazinc 99 - kahekomponentne polüamiidkõvendiga tsinkepoksüüdvärv
 
-


Tagasi

Värvikalkulaator

Töödeldav pind
m
m
Toote katvus, kui töödeldav pind on…
1L =
1L =
Pinna töötlus
Töötlemiskordi
korda
Toote kulu, kui töödeldav pind on…
liitrid
liitrid
Error!