Tutvustus
Süsteemid
Kasutusjuhendid
Tootekirjeldus
Värvitoonid
Värvikalkulaator
Safety Data Sheets
 

Temazinc 77

Kahekomponentne tsingiga rikastatud polüamiidkõvendiga epoksüüdvärv sildadele, kraanadele, seadmetele ja teraskonstruktsioonidele, mis asuvad karmides tingimustes.  


Värv on lahustipõhineTöövahend pihustiTöövahend pintsel
Värvi katvus karedal pinnal
6,5
m2/l
Värvi katvus siledal pinnal
13
m2/l

Kahekomponentne tsingiga rikastatud epoksüüdvärv

Temazinc 77 on epoksüüdvärv, mis sisaldab tsinki määral, mis tuleneb ISO 12944-5 sertifikaadis sätestatud nõuetest. Värvimissüsteem tsingisisaldusega krundiga annab kõige vastupidavama roostevastase lahenduse, funkstioneerimispõhimõtetest lähemalt allpool.

Värvimissüsteemidele, mida kasutatakse keerukates oludes

Temazinc 77 on  krundiks epoksüüd-, polüuretaan-, akrüül- ja kloorkautšuksüsteemidele, mida kasutatakse teraspindadel, mis asuvad karmides kliimatingimustes. Võib kasutada ilma pinnavärvita.

Mehhanism, kuidas tsingiga rikastatud krunt Temazinc kaitseb terast

Tsingirikas epoksüüdvärv täidab kõik värvikihi kriimustused ja kahjustused ning seega puudub elektrolüütide ja terase vahel kontakt, mis vastupidisel juhul põhjustaks korrosiooni. See keemiline reaktsioon toimub kuni krundis on piisavalt tsinki.

Anoodreaktsioon: Zn -> Zn + 2e
Katoodreaktsioon: H2O + ½O2 + 2e -> 2OH-


Värvi Temazinc 77 kasutatakse peamiselt järgmistel objektidel:TOOTEKIRJELDUS
07.06.2017

Temazinc 77 - kahekomponentne polüamiidkõvendiga tsinkepoksüüdvärv

 
Temazinc 77
TÜÜP Kahekomponentne polüamiidkõvendiga tsinkepoksüüdvärv.
SOBIVUS Sobib epoksüüd-, polüuretaan-, akrüül- ja kloorkautšuksüsteemidele kruntvärviks teraspindadele rasketes ilmastikutingimustes. Välistingimustes võib kasutada ilma pinnavärvita.
Kasutusobjektid Sobib sildade, tõstukite, angaaride teraskonstruktsioonide, samuti metsa- ja keemiatööstuse teraskonstruktsioonide ja seadmete värvimiseks.

TEHNILINE INFO
Omadused Kaitseb terast katoodselt. Tsingisisaldus täidab standardi ISO 12944-5 nõuded.
Toonid Hall.
Läikeaste Matt
Kulu

Soovitatavad kihi paksused

Teoreetiline kulu

kuiv

märg

 

40 µm

75 µm

13.0 m2/l

80 µm

155 µm

6.5 m2/l


Värvi kulu mõjutavad värvimisviis ja –tingimused, ka värvitava pinna kuju ning kvaliteet.
Vedeldi/lahusti 1031
Segamissuhe Värv 3 mahuosa 008 7405
Kõvendi 1 mahuosa 008 7440
Töövahendid Kõrgsurvega pihustamine või pintsliga värvimine.
Kasutusaeg ( 23 °C) 16 tundi
Kuivamisaeg

Kuiva kihi paksus 40 µm

+5 ºC

+10 ºC

+23 ºC

+35 ºC

Tolmukuiv, pärast

50 min

20 min

10 min

5 min

Puutekuiv, pärast

2 h

1 h

30 min

15 min

Ülevärvitav, pärast

5 h

3 h

1 h

30 min


Kuivamist mõjutavad kihipaksus, temperatuur, suhteline õhuniiskus ja ventilatsioon.
Kuivainesisaldus 52±2 mahu-% (ISO 3233)
Erikaal 2.0 kg/l (kasutusvalmis töösegu)
Tootekood 008 7405

KASUTAMISJUHEND
Värvimistingimused Värvitav pind peab olema puhas ja kuiv. Värvimise ja värvi kuivamise ajal peab olema õhu, pinna ja värvi temperatuur vähemalt +5 ºC ja suhteline õhuniiskus alla 80%. Pinna temperatuur peab olema vähemalt 3 ºC võrra kõrgem õhu kastepunkti temperatuurist.
Eeltöö Õli, rasvad, soolad ja mustus eemalda sobival viisil. (SFS-EN ISO 12944-4)

Teraspinnad: Pritspuhastus astmeni Sa2½. (SFS-ISO 8501-1)
Viimistlemine Temacoat GPL-S Primer, Temacoat GF Primer, Temacoat GPL-S MIO, Temacoat GS 50, Temacoat RM 40, Temacoat HB 30, Temacoat SPA, Temabond, Temachlor 40, Temacryl AR 50 ja Temanyl MS Primer.
Värvimine Kõrgsurvega pihustamine või pintsliga värvimine.
Kõrgsurvega pihustamisel vedeldatakse värvi, sõltuvalt komponentide temperatuurist ja värvitava objekti kujust, 0-5%. Sega aeg-ajalt ka värvimise ajal. Kõrgsurvepüstoli düüsi soovitav läbimõõt 0,015”–0,021” ja rõhk 120–180 bar-i. Pihustusnurk vali detaili kujust lähtuvalt.
Pintsliga värvimisel vedelda värvi vastavalt vajadusele.
Teravad servad, nurgad, keevisõmblused jm. raskesti ligipääsetavad kohad värvi pintsliga enne pihustiga värvimist.
Koostisosade segamine Sega värv ja kõvendi eraldi hoolikalt enne kasutamist. Lisa kõvendi värvile õiges segamissuhtes ja sega hoolikalt. Segamiseks kasuta elektrilist mikserit. Hoolimatu segamine või vale segamissuhe võivad tekitada ebaühtlast kõvenemist ja värvipinna omaduste nõrgenemist.
Töövahendite puhastamine Vedeldi 1031.
EL LOÜ (VOC) piirväärtused Lenduvate orgaaniliste ühendite (LOÜ) hulk on 480 g/l värvi kohta. Lenduvate orgaaniliste ühendite hulk vedeldatud värvis (vedeldatud 5 mahu-%) on 495 g/l.
Toode on mõeldud ainult tööstuslikuks kasutamiseks.

TERVISE- JA KESKKONNAALANE MÄRGISTUS vastavalt ohtlike koostisosade klassifikatsioonile (EÜ) 1272/2008
Järgida ohutusetiketi nõudeid. Toote ohutuskaart kirjeldab täpsemalt aine kasutamisega ohte ja vajalikke kaitsevahendeid. Toote ohutuskaarte väljastab AS Tikkurila.
Toote kemikaali ohutuskaartTemazinc 77 - kahekomponentne polüamiidkõvendiga tsinkepoksüüdvärv
Vedeldi kemikaali ohutuskaartTemazinc 77 - kahekomponentne polüamiidkõvendiga tsinkepoksüüdvärv
Kõvendi kemikaali ohutuskaartTemazinc 77 - kahekomponentne polüamiidkõvendiga tsinkepoksüüdvärv
 
-


Tagasi

Värvikalkulaator

Töödeldav pind
m
m
Toote katvus, kui töödeldav pind on…
1L =
1L =
Pinna töötlus
Töötlemiskordi
korda
Toote kulu, kui töödeldav pind on…
liitrid
liitrid
Error!