Tutvustus
Süsteemid
Kasutusjuhendid
Tootekirjeldus
Värvitoonid
Värvikalkulaator
Safety Data Sheets
 

Temathane 50

Kahekomponentne poolläikiv polüuretaanvärv, mida kasutatakse laialdaselt mahutite välispindade ja teraskonstruktsioonide värvimisel.

Värv on lahustipõhineTöövahend pihustiTöövahend pintsel
Värvi katvus karedal pinnal
9,2
m2/l
Värvi katvus siledal pinnal
13,7
m2/l

Moodustab tugeva pinna, millel säilib hästi läige ja värvitoon

Temathane 50 on kahekomponentne polüuretaanvärv, mis moodustab vastupidava värvipinna, millel säilib hästi läige ja värvitoon.

Kiiresti kuivav polüuretaanvärv

Temathane 50 kasutatakse epoksüüdi ja polüuretaani värvimissüsteemide pinnavärvina välistingimustes.


Temathane 50 värvi peamised kasutuskohad:TOOTEKIRJELDUS
04.09.2013

Temathane 50 - kahekomponentne, poolläikiv polüuretaanvärv

 
Temathane_50
TÜÜP Kahekomponentne, poolläikiv polüuretaanvärv, mille kõvendi on alifaatne isotsüanaat.
SOBIVUS Soovitatakse epoksüüd- ja polüuretaanvärvimissüsteemidele pinnavärviks välistingimustesse.
Kasutusobjektid Sobib mahutite välispindade, terasehitiste jm teraskonstruktsioonide värvimiseks.

TEHNILINE INFO
Omadused Ilmastiku- ja kulutuskindel pinnavärv. Moodustab vastupidava, kergesti puhastatava ja kriidistumatu värvipinna, millel säilib hästi läige ja värvitoon.
Värvikaardid RAL, NCS, SSG, BS, MONICOLOR NOVA, SYMPHONY, TEMASPEED toonimine.
Läikeaste Poolläikiv
Kulu

Soovitatavad värvikihi paksused

Teoreetiline kulu

kuiv

märg

 

40 µm

75 µm

13.7 m2/l

60 µm

110 µm

9.2 m2/l

 

Värvi kulu mõjutavad värvimisviis ja –tingimused, ka värvitava pinna kuju ning kvaliteet.
Vedeldi/lahusti 1048, 1067 ja 1061
Segamissuhe Värv 9 mahuosa 514-sari
Kõvendi 1 mahuosa 008 7620
Kasutusaeg ( 23 °C) 4 tundi.
Kuivamisaeg

Kuiva kihi paksus 50 µm

+ 5 ºC

+ 10 ºC

+ 23 ºC

+ 35 ºC

Tolmukuiv, pärast

45 min

30 min

15 min

10 min

Puutekuiv, pärast

8 h

6 h

4 h

2½ h

Ülevärvitav, pärast

Piiranguid ei ole.

 

Kuivamist mõjutavad kihipaksus, temperatuur, suhteline õhuniiskus ja ventilatsioon.
Kuivainesisaldus 55 ± 2 mahu-% (ISO 3233)
67 ± 2 massi-%
Erikaal 1.2 ± 0.1 kg / l (kasutusvalmis töösegu)
Tootekood 514-sari

KASUTAMISJUHEND
Värvimistingimused Värvitav pind peab olema kuiv. Värvimise ja värvi kuivamise ajal peab olema õhu, pinna ja värvi temperatuur vähemalt +5 ºC ja õhu suhteline niiskus peab olema alla 80%. Pinna temperatuur peab olema vähemalt 3 ºC võrra kõrgem õhu kastepunkti temperatuurist.
Eeltöö Krunditud pinnad: Eemalda õlid, rasvad, soolad ja mustus kasutades sobivat meetodit. Paranda kruntvärvi vigastused. Arvesta kruntvärvi kuivamisaega. (SFS-EN ISO 12944-4)
Kruntimine Temacoat GPL-S Primer, Temacoat GPL-S MIO, Temacoat RM 40, Temacoat SPA, Temabond ja Temadur 20.
Viimistlemine TEMATHANE ja TEMADUR.
Värvimine Kõrgsurve- või õhkpihustamine või pintsliga. Ühtlase ja valgumatu pinna saab ”märg märjale” meetodil – esimese õhukese värvikihi järel lase lahustitel 5-30 min aurustuda ning seejärel soorita lõplik värvimine. Sõltuvalt komponentide (värv, kõvendi ja lahusti) temperatuurist ja värvimismeetodist vedelda värvi 10–15 mahu-%. Viskoossus peab olema 30–60 s DIN4. Kõrgsurve püstoli düüs 0,011"-0,015", düüsirõhk 120-160 bar. Värvilehviku nurk vali vastavalt värvitavale konstruktsioonile.

Õhkpihustamisel peab viskoossus olema 20–25 s DIN4.

Pintsliga värvides vedelda värvi vastavalt vajadusele.
Koostisosade segamine Sega värv ja kõvendi eraldi hoolikalt enne kasutamist. Lisa kõvendi värvile õiges segamissuhtes ja sega hoolikalt. Segamiseks kasutada Temaspeed Squarrel Mixer’it.
Töövahendite puhastamine Vedeldi 1048, 1067 või 1061.
EL LOÜ (VOC) piirväärtused Lenduvate orgaaniliste ühendite (LOÜ) hulk on 425 g/l värvi (segu) kohta. Lenduvate orgaaniliste ühendite hulk valmis töösegus (vedeldatud 15 mahu-%) on 490 g/l.

TERVISE- JA KESKKONNAALANE MÄRGISTUS vastavalt ohtlike koostisosade klassifikatsioonile (EÜ) 1272/2008
Järgida ohutusetiketi nõudeid. Toote ohutuskaart kirjeldab täpsemalt aine kasutamisega ohte ja vajalikke kaitsevahendeid. Toote ohutuskaarte väljastab AS Tikkurila.
Toote kemikaali ohutuskaartTEMATHANE PC 50
Vedeldi kemikaali ohutuskaartTemathane 50 - kahekomponentne, poolläikiv polüuretaanvärv
Temathane 50 - kahekomponentne, poolläikiv polüuretaanvärv
Kõvendi kemikaali ohutuskaartTemathane 50 - kahekomponentne, poolläikiv polüuretaanvärv
 
-


Tagasi

Värvikalkulaator

Töödeldav pind
m
m
Toote katvus, kui töödeldav pind on…
1L =
1L =
Pinna töötlus
Töötlemiskordi
korda
Toote kulu, kui töödeldav pind on…
liitrid
liitrid
Error!