Tutvustus
Süsteemid
Kasutusjuhendid
Tootekirjeldus
Värvitoonid
Värvikalkulaator
Safety Data Sheets
 

Temasil 90

Kahekomponentne tsinkpulbervärv, mille sideaineks on etüülsilikaat. Sobib sildade, torude, soojusvahetite ja keemiatööstuse mahutite jne värvimiseks.
Värv on lahustipõhineTöövahend pihustiTöövahend pintsel
Värvi katvus karedal pinnal
6.9
m2/l
Värvi katvus siledal pinnal
9.2
m2/l

Suurepärane vastupidavus korrosioonile ja kulutamisele

Temasil 90 on kahekomponentne tsinkpulbervärv, mida võib kasutada ühekihivärvina või kruntvärvina korrosioonikaitsesüsteemides.

Väga hea vastupidavus kõrgetele temperatuuridele kuni +480 ºC

Tänu etüülsilikaadi sisaldusele talub Temasil 90 väga hästi kõrgeid temperatuure.

Vastupidav uputustingimustes

Temasil 90 talub õlidesse ja erinevatesse lahustesse uputamist. Täpsema keemilise vastupidavuse kohta on saadaval tabel.


Temasil 90 värvi peamised kasutuskohad:TOOTEKIRJELDUS
04.11.2009

Temasil 90 - kahekomponentne etüülsilikaat sideainega tsinkpulbervärv

 
Temasil 90
TÜÜP Kahekomponentne tsinkpulbervärv, mille sideaineks on etüülsilikaat.
SOBIVUS Sobib kasutamiseks eraldi kogukihivärvina või värvisüsteemi kruntvärvina.
Kasutusobjektid Sobib sildade, torude , soojusvahetite ja keemiatööstuse mahutite jmt värvimiseks.

TEHNILINE INFO
Omadused Kaitseb terast katoodselt. Väga hea kulumis- ja ilmastikukindlus. Talub hästi kõrget kuiva temperatuuri kuni +480 ºC. Talub õlidesse ja erinevatesse lahustitesse uputamist. Täpsema keemilise vastupidavuse kohta on saadaval tabel.
Toonid Rohekas hall.
Läikeaste Matt
Kulu

Soovitatavad kihi paksused

Teoreetiline kulu

kuiv

märg

 

60 µm

120 µm

9.2 m2/l

80 µm

160 µm

6.9 m2/l


Värvi kulu mõjutavad värvimisviis ja –tingimused, ka värvitava pinna kuju ning kvaliteet.
Vedeldi/lahusti 1029
Segamissuhe Tsinkpasta 1 mahuosa 008 7381
Silikaat 1 mahuosa 008 7380
Töövahendid Kõrgsurvega ja lisaõhuga pihustamine või pintsliga värvimine.
Kasutusaeg ( 23 °C) 5 tundi
Kuivamisaeg

Kuiva kihi paksus 75 µm

+ 10 ºC

+ 23 ºC

+ 35 ºC

Tolmukuiv, pärast

½ h

15 min

10 min

Puutekuiv, pärast

1 h

½ h

15 min

Ülevärvitav, õhuniiskus 85% *vt järgm. leheküljel, pärast

36 h

5 h

2 h

Ülevärvitav, õhuniiskus 70%, pärast

48 h

24 h

7 h

Ülevärvitav, õhuniiskus 50%, pärast

-

48 h

24 h


Kuivamist mõjutavad kihipaksus, temperatuur, suhteline õhuniiskus ja ventilatsioon.
Kuivainesisaldus 55 ± 2 mahu-%
Erikaal 2.0 kg / l (kasutusvalmis töösegu)
Tootekood 008 7381

KASUTAMISJUHEND
Värvimistingimused Värvitav pind peab olema kuiv. Värvimise ja värvi kuivamise ajal peab olema õhu, pinna ja värvi temperatuur üle -15 ºC ja õhu suhteline niiskus 50-90%. Pinna temperatuur peab olema vähemalt 3 ºC võrra kõrgem õhu kastepunkti temperatuurist.
Eeltöö Õli, rasvad, soolad ja mustus eemalda sobival viisil. (SFS-EN ISO 12944-4)

Teraspinnad: Pritspuhastus astmeni Sa2½ - 3. (SFS-ISO 8501-1)
Viimistlemine Temachlor 40, Temacryl AR, Temacryl EA, Temal, Temacoat GPL-S Primer, Temacoat GPL-S MIO, Temacoat RM 40 ja Temacoat SPA.

TEMASIL 90 võib üle värvida eelpoolnimetatud värvidega kui kuivanud värvipind ei lahustu vedeldiga 1029. Enne ülevärvimist soovitatakse teha vahevärvimine õhukese TEMACOAT GS värvi kihiga (vedeldatud 25%).
Värvimine Kõrgsurve ja lisaõhuga pihustamine või pintsliga värvimine. Olenevalt värvimismeetodist vedelda värvi 0 – 5 mahu-%. Kõrgsurve püstoli düüs 0,018"- 0,021", düüsirõhk 120 – 180 bar. Pihustusnurk vali lähtuvalt detaili kujust.
Kemikaalimahutite sisekülgede värvimiseks kuivades tingimustes soovitatakse värvitud pindade niisutamist 1 – 24 tunni jooksul pärast värvimist. Teravad servad, nurgad, ääred, keevisõmblused jm. raskesti värvitavad kohad värvitakse kvalitteetse pinna saavutamiseks enne pihustusvärvimist pintsliga.

NB! Üle 100 μm kuivakihipaksusega värvimist on soovitav vältida lõhenemisohu tõttu.

Eraldi värvimisõpetus on saadaval.
Koostisosade segamine Esmalt segatakse värv ja kõvendi eraldi. Täpse segamissuhte saamiseks tuleb värv ja kõvendi vahetult enne kasutamist segada. Kasutage Temaspeed Squirrel Mixer’ it.
Töövahendite puhastamine Vedeldi 1029.
EL LOÜ (VOC) piirväärtused Lenduvate orgaaniliste ühendite (LOÜ) hulk on 470 g/l värvi kohta. Lenduvate orgaaniliste ühendite hulk vedeldatud värvis (vedeldatud 5 mahu-%) on 480 g/l.

TERVISE- JA KESKKONNAALANE MÄRGISTUS vastavalt ohtlike koostisosade klassifikatsioonile (EÜ) 1272/2008
Järgida ohutusetiketi nõudeid. Toote ohutuskaart kirjeldab täpsemalt aine kasutamisega ohte ja vajalikke kaitsevahendeid. Toote ohutuskaarte väljastab AS Tikkurila.
Toote kemikaali ohutuskaartTemasil 90 - kahekomponentne etüülsilikaat sideainega tsinkpulbervärv
Vedeldi kemikaali ohutuskaartTemasil 90 - kahekomponentne etüülsilikaat sideainega tsinkpulbervärv
Kõvendi kemikaali ohutuskaartTemasil 90 - kahekomponentne etüülsilikaat sideainega tsinkpulbervärv
 
-


Tagasi

Värvikalkulaator

Töödeldav pind
m
m
Toote katvus, kui töödeldav pind on…
1L =
1L =
Pinna töötlus
Töötlemiskordi
korda
Toote kulu, kui töödeldav pind on…
liitrid
liitrid
Error!