Tutvustus
Süsteemid
Kasutusjuhendid
Tootekirjeldus
Värvitoonid
Värvikalkulaator
Safety Data Sheets
MED
 

Temaprime EUR

Kiiresti kuivav ühekomponentne roostevastaseid pigmente sisaldav kruntvärv teraskonstruktsioonidele, põllutöö-, ehitus- jm masinatele.

Värv on lahustipõhine
Värvi katvus karedal pinnal
8,5
m2/l
Värvi katvus siledal pinnal
12,7
m2/l

Sobib kiiretele tootmisliinidele

Temaprime EUR on kulutõhus kiiresti kuivav alküüdvärv, mis sobib eriti hästi kiirerütmilisse tootmisprotsessi.

Head roostevastased omadused

Temaprime EUR sisaldab korrosioonivastaseid pigmente ja tänu sellele võib seda kuivades sisetingimustes kasutada teraskonstruktsioonidel ilma pinnavärvita.


Temaprime EUR värvi peamised kasutuskohad:TOOTEKIRJELDUS
03.01.2006

Temaprime EUR - roostevastaseid pigmente sisaldav kruntvärv

 
Temaprime_EUR
MED
TÜÜP Kiiresti kuivav, ühekomponentne kruntvärv, mis sisaldab roostevastaseid pigmente.
SOBIVUS Alküüdkruntvärv teraspindadele välistingimustes. Sobib eriti hästi kiirerütmilisse tootmisprotsessi. Sisetingimustes võib kasutada teraskonstruktsioonide värvimiseks ka ilma pinnavärvita.
Kasutusobjektid Soovitatakse terasest tugikonstruktsioonidele, põllutöömasinatele ning muudele masinatele ja seadmetele.

TEHNILINE INFO
Toonid Punakaspruun (TVT 4000) ja hall (TVT 4001). TEMASPEED-toonimine.
Läikeaste Matt
Kulu

Soovitatavad kihi paksused

Teoreetiline kulu

kuiv

märg

 

40 µm

80 µm

12.7 m2/l

60 µm

120 µm

8.5 m2/l


Värvi kulu mõjutavad värvimisviis ja –tingimused, ka värvitava pinna kuju ning kvaliteet.
Vedeldi/lahusti 1006
Töövahendid Kõrgsurvega pihustamine või pintsliga värvimine.
Kuivamisaeg

Kuiva kihi paksus 50 µm

+ 10 ºC

+ 23 ºC

+ 35 ºC

Tolmukuiv, pärast

40 min

20 min

10 min

Puutekuiv, pärast

1½ h

40 min

30 min

Ülevärvitav, pärast

1½ h

40 min

30 min


Kuivamist mõjutavad kihipaksus, temperatuur, suhteline õhuniiskus ja ventilatsioon.

Kuivainesisaldus 51 ± 2 mahu-%. (ISO 3233)
70 ± 2 massi-%.
Erikaal 1.3 kg/l.
Tootekood 186-sari
MED Tunnistus VTT_C_11500_15_16

KASUTAMISJUHEND
Värvimistingimused Värvitav pind peab olema kuiv. Värvimise ja värvi kuivamise ajal peab olema õhu, pinna ja värvi temperatuur vähemalt +5 ºC ja õhu suhteline niiskus peab olema alla 80%. Pinna temperatuur peab olema vähemalt 3 ºC võrra kõrgem õhu kastepunkti temperatuurist.
Eeltöö Õli, rasvad, soolad ja mustus eemalda sobival viisil. (SFS-EN ISO 12944-4)

Teraspinnad: Pritspuhastus astmeni Sa2. Väiksemate värviparanduste tegemiseks piisab terasharjaga puhastamisest astmeni St2. (SFS-ISO 8501-1) Juhul, kui see ei ole võimalik, teostada fosfaatimine külmvaltsitud pindadele parema nakkuvuse saavutamiseks.

Krunditud pinnad: Eemalda õlid, rasvad, soolad ja mustus kasutades sobivat meetodit. Paranda kruntvärvi vigastused. Arvesta kruntvärvi kuivamisaega. (SFS-EN ISO 12944-4)
Kruntimine TEMAPRIME EUR.
Viimistlemine TEMALAC, FONTECRYL ja FONTELAC.
Värvimine Kõrgsurvega pihustamine või pintsliga värvimine. Sega värv hoolikalt enne kasutamist. Kõrgsurvega pihustamiseks vedelda värvi 0 – 15%. Kõrgsurvepüstoli düüsi soovitav läbimõõt 0,011” – 0,015” ja rõhk 120 – 180 bar-i. Pihustusnurk vali detaili kujust lähtuvalt.
Töövahendite puhastamine Lahusti 1006.
EL LOÜ (VOC) piirväärtused Lenduvate orgaaniliste ühendite (LOÜ) hulk on 440 g/l värvi kohta. Lenduvate orgaaniliste ühendite hulk vedeldatud värvis (vedeldatud 15 mahu-%) on 495 g/l.

TERVISE- JA KESKKONNAALANE MÄRGISTUS vastavalt ohtlike koostisosade klassifikatsioonile (EÜ) 1272/2008
Järgida ohutusetiketi nõudeid. Toote ohutuskaart kirjeldab täpsemalt aine kasutamisega ohte ja vajalikke kaitsevahendeid. Toote ohutuskaarte väljastab AS Tikkurila.
Toote kemikaali ohutuskaartTEMAPRIME EUR ohutuskaart
Vedeldi kemikaali ohutuskaartTemaprime EUR - roostevastaseid pigmente sisaldav kruntvärv
 
-


Tagasi

Värvikalkulaator

Töödeldav pind
m
m
Toote katvus, kui töödeldav pind on…
1L =
1L =
Pinna töötlus
Töötlemiskordi
korda
Toote kulu, kui töödeldav pind on…
liitrid
liitrid
Error!