Tutvustus
Süsteemid
Kasutusjuhendid
Tootekirjeldus
Värvitoonid
Värvikalkulaator
Safety Data Sheets
 

Temaprime EE

Kiiresti kuivav ühekomponentne roostevastaseid pigmente sisaldav kruntvärv mahutite välispindadele, põllutöömasinatele jmt.

Värv on lahustipõhineTöövahend pihustiTöövahend pintsel
Värvi katvus karedal pinnal
7,8
m2/l
Värvi katvus siledal pinnal
11,7
m2/l

Väga hea nakkuvus erinevate pindadega

Temaprime EE kuivab kiiresti ja nakkub väga hästi erinevate pindadega nagu teras-, alumiinium- ja tsink.

Väga head roostevastased omadused

Temaprime EE sisaldab roostevastaseid pigmente ja seda võib kuivades sisetingimustes kasutada ka ilma pinnavärvita.

Sobib hästi tsingitud katustele 

Temaprime EE värvi kastutatakse tsingitud katustel kruntvärvina alküüdpinnavärvi süsteemides.


Temaprimer EE värvi peamised kasutuskohad:TOOTEKIRJELDUS
03.05.2006

Temaprime EE - kiiresti kuivav, ühekomponentne roostevastaseid pigmente sisaldav kruntvärv

 
Temaprime_EE
TÜÜP Kiiresti kuivav, ühekomponentne kruntvärv, mis sisaldab roostevastaseid pigmente.
SOBIVUS Sobib krundiks teras-, alumiinium- ja tsingitud pindadele. Sobib hästi pindadele, mida tuleb pärast kruntimist keevitada või leegiga lõigata. Värvikahjustus keevitus- või lõikekoha ümber on minimaalne ja söestunud värvi on terasharjaga kerge eemaldada. Eriti head korrosioonikaitselised omadused. Kuivades sisetingimustes võib kasutada teraskonstruktsioonide värvimiseks ka ilma pinnavärvita.
Kasutusobjektid Kasutatakse kruntvärvina laevade sise- ja välispindadel pealpool veepiiri, mahutite välispindadel, põllutöömasinatel jm.

TEHNILINE INFO
Omadused Eriti hea korrosioonikindlus ja nakkuvus aluspinnaga.
Toonid Punakaspruun (TVT 4000) ja hall (TVT 4001). TEMASPEED-toonimine.
Läikeaste Matt
Kulu

Soovitatavad kihi pahksused

Teoreetiline kulu

kuiv

märg

 

40 µm

85 µm

11.7 m2/l

60 µm

130 µm

7.8 m2/l


Vedeldi/lahusti 1006
Töövahendid Kõrgsurvega pihustamine või pintsliga värvimine.
Kuivamisaeg

Kuiva kihi paksus 50 µm

+ 10 ºC

+ 23 ºC

+ 35 ºC

Tolmukuiv, pärast

1 h

15 min

10 min

Puutekuiv, pärast

3 h

1 h

30 min

Ülevärvitav, pärast

4 h

45 min

30 min

Täielikult kuivanud 30 min. 120 ºC juures

 

 

 


Kuivainesisaldus 47 ± 2 mahu-%. (ISO 3233)
65 ± 2 massi-%.
Erikaal 1.3 kg / l
Tootekood 390-sari

KASUTAMISJUHEND
Värvimistingimused Värvitav pind peab olema kuiv. Värvimise ja värvi kuivamise ajal peab olema õhu, pinna ja värvi temperatuur vähemalt +5 ºC ja õhu suhteline niiskus peab olema alla 80%. Pinna temperatuur peab olema vähemalt 3 ºC võrra kõrgem õhu kastepunkti temperatuurist.
Eeltöö Õli, rasvad, soolad ja mustus eemalda sobival viisil. (SFS-EN ISO 12944-4)

Teraspinnad: Pritspuhastus astmeni Sa2. Väiksemate värviparanduste tegemiseks piisab terasharjaga puhastamisest astmeni St2. (SFS-ISO 8501-1) Juhul, kui see ei ole võimalik, teostada fosfaatimine külmvaltsitud pindadele parema nakkuvuse saavutamiseks.

Tsingitud pinnad: Pinna ühtlaseks karestamiseks soovitatakse kerget liivapesu (SaS). Puhastusmaterjalina kasuta näiteks kuiva kvartsliiva. (SFS 5873) Juhul, kui see ei ole võimalik, karesta pinnad lihvides või pese PANSSARIPESU-pesuvahendiga.

Kuumtsingitud pindu soovitatakse värvida vedeldatud värviga (25 – 30%) enne lõplikku kruntimist.

Alumiiniumpinnad: Tee pühkepuhastus (SaS), pinna ühtlaseks karestamiseks, kasutades mittemetallilisi materjale. (SFS 5873) Kui pühkepuhastus ei ole võimalik, karesta pind lihvides või pese MAALIPESU-pesuvahendiga.

Krunditud pinnad: Eemalda õlid, rasvad, soolad ja mustus kasutades sobivat meetodit. Paranda kruntvärvi vigastused. Arvesta kruntvärvi kuivamisaega. (SFS-EN ISO 12944-4)
Kruntimine TEMAPRIME EE.
Viimistlemine TEMALAC, TEMACRYL, FONTELAC ja FONTECRYL.
Värvimine Kõrgsurvega pihustamine või pintsliga värvimine. Komponentide temperatuurist olenevalt vedelda värvi kuni 0 - 5%. Kõrgsurvepüstoli düüsi soovitav läbimõõt 0,011” – 0,015” ja rõhk 120 – 160 bar-i. Pihustusnurk vali detaili kujust lähtuvalt.
Töövahendite puhastamine Lahusti 1006.
EL LOÜ (VOC) piirväärtused Lenduvate orgaaniliste ühendite (LOÜ) hulk on 470 g/l värvi (segu) kohta. Lenduvate orgaaniliste ühendite hulk valmis töösegus (vedeldatud 5 mahu-%) on 500 g/l.

TERVISE- JA KESKKONNAALANE MÄRGISTUS vastavalt ohtlike koostisosade klassifikatsioonile (EÜ) 1272/2008
Järgida ohutusetiketi nõudeid. Toote ohutuskaart kirjeldab täpsemalt aine kasutamisega ohte ja vajalikke kaitsevahendeid. Toote ohutuskaarte väljastab AS Tikkurila.
Toote kemikaali ohutuskaartTemaprime EE - kiiresti kuivav, ühekomponentne roostevastaseid pigmente sisaldav kruntvärv
Vedeldi kemikaali ohutuskaartTemaprime EE - kiiresti kuivav, ühekomponentne roostevastaseid pigmente sisaldav kruntvärv
 
-


Tagasi

Värvikalkulaator

Töödeldav pind
m
m
Toote katvus, kui töödeldav pind on…
1L =
1L =
Pinna töötlus
Töötlemiskordi
korda
Toote kulu, kui töödeldav pind on…
liitrid
liitrid
Error!