Tutvustus
Süsteemid
Kasutusjuhendid
Tootekirjeldus
Värvitoonid
Värvikalkulaator
Safety Data Sheets
 

Temanyl PVB

Ühekomponentne nakkuv polüvinüülbutüraalkruntvärv erinevatele pindadele.

Värv on lahustipõhine
Värvi katvus karedal pinnal
11,5
m2/l
Värvi katvus siledal pinnal
23
m2/l

Väga kiiresti kuivav kruntvärv

Temanyl PVB on kiiresti kuivav nakkekruntvärv teras-, tsink-, roostevaba teras- ja alumiiniumpindadele. Kruntvärvi võib kasutada ”märg-märjale”-meetodil.

Ülevärvimiseks sobivad paljud pinnavärvid

Temanyl PVB värvi võib üle värvida erinevat tüüpi pinnavärvidega. Võib kasutada ka pulbervärvide all.


TOOTEKIRJELDUS
31.10.2014

Temanyl PVB - ühekomponentne nakkuv polüvinüülbutüraalkruntvärv

 
Temanyl_PVB
TÜÜP Ühekomponentne nakkuv polüvinüülbutüraalkruntvärv.
SOBIVUS Hea nakkuvusega kruntvärv teras-, tsink-, roostevaba teras- ja alumiiniumpindadele. Kiiresti kuivav, võib kasutada ”märg-märjale”-viimistlusmeetodit. Võib kasutada ka kruntvärvina pulbervärvide all. Tööstuslikuks värvimiseks vastavalt Direktiivile 1999/13/EC.
Kasutusobjektid Tera-, tsink-, roostevaba teras- ja alumiiniumpinnad.

TEHNILINE INFO
Toonid Hall, kollane ja must
Läikeaste Matt
Kulu

Soovitatavad värvikihi paksused

Teoreetiline kulu

kuiv

märg (vedeldamata värv)

 

10 µm

45 µm

23.0 m2/l

20 µm

90 µm

11.5 m2/l


Värvi kulu mõjutavad värvimisviis ja –tingimused, ka värvitava pinna kuju ning kvaliteet.
Vedeldi/lahusti 1031
Töövahendid Kõrgsurve- või õhkpihustamine või sissekastmine.
Kuivamisaeg

Kuiva värvikihi paksus 20 µm

+ 10 ºC

+ 23 ºC

+ 35 ºC

Tolmukuiv, pärast

20 min.

15 min.

5 min.

Puutekuiv, pärast

55 min.

45 min.

20 min.

Ülevärvitav, min. pärast

20 min.

10 min.

5 min.

Läbinsti kuiv, pärast 30 min. / 150 ºC


Kuivamist mõjutavad kihipaksus, temperatuur, suhteline õhuniiskus ja ventilatsioon.
Kuivainesisaldus 23 ± 2 %
Erikaal 1.1 - 1.2 kg / l olenevalt värvitoonist.
Tootekood 007 4485, 007 4486 ja 007 4488.

KASUTAMISJUHEND
Värvimistingimused Pind peab olema kuiv. Värvimise ja värvi kuivamise ajal peab olema õhu, pinna ja värvi temperatuur vähemalt +5 ºC ja õhu suhteline niiskus peab olema alla 80%. Terase pinna temperatuur peab olema vähemalt 3 ºC võrra kõrgem õhu kastepunkti temperatuurist.
Eeltöö Õlid, rasvad, soolad ja mustus kasutades sobivat meetodit. (ISO 12944-4)

Teraspinnad: Pritspuhastus astmeni Sa2½. (ISO 8501-1). Juhul, kui see ei ole võimalik, teosta fosfaatimine parema nakkuvuse saavutamiseks.

Tsingitud pinnad: Pinna ühtlaseks karestamiseks teha puhastus mineraalsete abrasiivmaterjalidega, nt kuiva kvartsliivaga (SaS, SFS 5873). Juhul, kui see ei ole võimalik, karesta pinnad lihvimise teel või pese PANSSARIPESU pesuvahendiga.

Roostevaba teraspinnad: Pinnad karesta lihvides või pritspihustuse teel. Karestamiseks kasuta mineraalsed abrasiive.

Alumiiniumpinnad: Pinna ühtlaseks karestamiseks tee pühkepuhastus mittemetallilise materjaliga (SaS, SFS 5873). Juhul, kui see ei ole võimalik, karesta pinnad lihvides või pese MAALIPESU pesuvahendiga.
Kruntimine TEMANYL PVB.
Viimistlemine DUASOLID ja TEMADUR.
Värvimine Kõrgsurve- või õhkpihustamine või sissekastmine. Tööviskoossus peab olema 20 sek. DIN4. Kõrgsurve püstoli düüs 0,011"- 0,013" ja düüsirõhk 120 – 160 bar-i.

NB! Ahjus kuivatamisel enne ülevärvimist ei tohi kuivatamise temperatuur olla üle 160 ºC kuna siis võib halvendada pinnaga nakkumine.
Töövahendite puhastamine Vedeldi 1031.
EL LOÜ (VOC) piirväärtused Lenduvate orgaaniliste ühendite (LOÜ) hulk on 690 g/l värvi kohta. Lenduvate orgaaniliste ühendite hulk valmis värvis (vedeldatud 30 mahu-%) on 740 g/l.

TERVISE- JA KESKKONNAALANE MÄRGISTUS vastavalt ohtlike koostisosade klassifikatsioonile (EÜ) 1272/2008
Järgida ohutusetiketi nõudeid. Toote ohutuskaart kirjeldab täpsemalt aine kasutamisega ohte ja vajalikke kaitsevahendeid. Toote ohutuskaarte väljastab AS Tikkurila.
Toote kemikaali ohutuskaartTemanyl PVB - ühekomponentne nakkuv polüvinüülbutüraalkruntvärv
Vedeldi kemikaali ohutuskaartTemanyl PVB - ühekomponentne nakkuv polüvinüülbutüraalkruntvärv
 
-


Tagasi

Värvikalkulaator

Töödeldav pind
m
m
Toote katvus, kui töödeldav pind on…
1L =
1L =
Pinna töötlus
Töötlemiskordi
korda
Toote kulu, kui töödeldav pind on…
liitrid
liitrid
Error!