Tutvustus
Süsteemid
Kasutusjuhendid
Tootekirjeldus
Värvitoonid
Värvikalkulaator
Safety Data Sheets
 

Temaline EPL 100

Kahekomponentne epoksüüdfenoolvärv, mida kasutatakse  peamiselt mahutite sisepindadel.

Värv on lahustipõhineTöövahend pihusti
Värvi katvus karedal pinnal
5.0
m2/l
Värvi katvus siledal pinnal
7.7
m2/l

Sobib uputustingimustesse kuni +90 °C

Temaline EPL 100 on vastupidav mitteoksüdeeruvate hapete, leeliste, soolade, kütuste ja kemikaalide lahustele, vt eraldi tabelist. Värv sobib ka kuuma vee kuni +90 ºC uputustingimustesse.

Talub kuiva kuumust kuni +150°C

Tänu fenüülvaigule talub Temaline EPL 100 hästi kuiva kuumust.

Vastupidav erinevatele kütustele

Küsi eraldi tabelit Temaline EPL 100 kemikaalitaluvuse kohta.


Temaline EPL 100 värvi peamised kasutuskohad:TOOTEKIRJELDUS
09.04.2018

Temaline EPL 100 - kahekomponentne epoksüüdfenoolvärv

 
Temaline_EPL_100
TÜÜP Kahekomponentne epoksüüdfenoolvärv.
SOBIVUS

Vastupidav mitteoksüdeeruvatele hapetele, leelistele ja sooladele uputustingimustes.

Vastupidav kütustele ja kemikaalidele, loetelu on kirjas vastupidavustabelis.

Sobib kuuma vee +65 ºC- 90 ºC uputustingimustesse.

Vastupidav kuivale kuumusele kuni +150 ºC, kuid värvitoon võib muutuda.


Kasutusobjektid Temaline EPL 100 on CE-märgistusega toode ja sobib seetõttu betoonpindadele.

TEHNILINE INFO
Toonid Valge (u RAL 9010), beež (RAL 1015) ja helehall (RAL 7032 ja 7044).
Läikeaste Poolläikiv
Kulu

Soovitatavad värvikihi paksused

Teoreetiline kulu

kuiv

märg

 

100 µm

130 µm

7,7 m2/l

150 µm

200 µm

5,0 m2/l


Värvi kulu mõjutavad värvimisviis ja –tingimused, samuti ka värvitava pinna kuju ning kvaliteet.
Vedeldi/lahusti 1031
Segamissuhe Värv 5 mahuosa Temaline EPL 100
Kõvendi 1 mahuosa 008 5612
Töövahendid Kõrgsurvepihustamine.
Kasutusaeg ( 23 °C) 1 tund
Kuivamisaeg

Kuiva värvikihi paksus 125 µm

+10 ºC

+23 ºC

+35 ºC

Tolmukuiv, pärast

12 h

4 h

2 h

Puutekuiv, pärast

24 h

7 h

5 h

Ülevärvitav, pärast

30 h

10 h

8 h

Ülevärvitav, ilma lihvimata

 3 öp

 48 h

 24 h

 

Kuivamist mõjutavad kihipaksus, õhuniiskus, temperatuur ja ventilatsioon.

Kuivainesisaldus 72±2% (ISO 3233)
83±2%
Erikaal 1.45 kg/l (kasutusvalmis värvi töösegu).

KASUTAMISJUHEND
Värvimistingimused Värvitav pind peab olema kuiv ja puhas. Värvimistöö ja värvi kuivamise ajal peab õhu, pinna ja värvi temperatuur olema üle +10 ºC ja suhteline õhuniiskus alla 80%. Terase pinna temperatuur peab olema vähemalt 3 ºC võrra kõrgem õhu kastepunkti temperatuurist. Värvimise ja kuivamise ajal kinnistes ruumides peab olema tagatud korralik ventilatsioon ja piisav õhu liikumine.
Eeltöö Õlid, rasvad, soolad ja mustus eemalda sobival viisil. (ISO 12944)

Teraspinnad: Pritspuhastus astmeni Sa2½ (ISO 8501-1). Pinnaprofiil peab olema vähemalt keskmine (G). (ISO 8503-2)
Kruntimine Temaline EPL 100.
Viimistlemine Temaline EPL 100.
Värvimine Kõrgesurvepihustamisel vedelda värvi 0-5%. Soovitatav düüsi suurus 0.015"-0.019" ja rõhk 160-200 bar-i. Pihustusnurk vali vastavalt värvitavale konstruktsioonile.
Koostisosade segamine Sega värv ja kõvendi enne kasutamist eraldi hoolikalt läbi. Lisa kõvendi värvile õiges segamissuhtes ja sega hoolikalt. Kasuta segamiseks elektrilist mikserit. Ebapiisav segamine võib põhjustada ebaühtlast kuivamist ja pinnaomaduste nõrgenemist.
Töövahendite puhastamine Vedeldi 1031.
EL LOÜ (VOC) piirväärtused Lenduvate orgaaniliste ühendite (LOÜ) hulk on 240 g/l värvi kohta. LOÜ hulk valmis töösegus (vedeldatud 5 mahu-%) on 270 g/l.

TERVISE- JA KESKKONNAALANE MÄRGISTUS vastavalt ohtlike koostisosade klassifikatsioonile (EÜ) 1272/2008
Järgida ohutusetiketi nõudeid. Toote ohutuskaart kirjeldab täpsemalt aine kasutamisega kaasnevaid ohte ja vajalikke kaitsevahendeid. Toote ohutuskaarte väljastab AS Tikkurila.
Toote kemikaali ohutuskaartTEMALINE EPL 100 ohutuskaart
Vedeldi kemikaali ohutuskaartTemaline EPL 100
Kõvendi kemikaali ohutuskaartTemaline EPL 100
 
-


Tagasi

Värvikalkulaator

Töödeldav pind
m
m
Toote katvus, kui töödeldav pind on…
1L =
1L =
Pinna töötlus
Töötlemiskordi
korda
Toote kulu, kui töödeldav pind on…
liitrid
liitrid
Error!