Tutvustus
Süsteemid
Kasutusjuhendid
Tootekirjeldus
Värvitoonid
Värvikalkulaator
Safety Data Sheets
 

Temalac SC-F 80

Suure kuivainesisaldusega alküüdvärv, mida kasutatakse peamiselt ühekihisüsteemides erinevate masinate, seadmete ja konstruktsioonide värvimiseks.

Värv on lahustipõhineTöövahend pihusti
Värvi katvus karedal pinnal
5.6
m2/l
Värvi katvus siledal pinnal
7.1
m2/l

Sisaldab roostevastaseid pigmente

Temalac SC-F 80 on läikiv alküüdvärv, mis sisaldab korrosioonivastaseid pigmente ning seda kasutatakse peamiselt ühekihisüsteemides.

Võimaldab värvida pakse kihte

Temalac SC-F 80 värvil on head värvimisomadused ja seda võib pinnale kanda kuni 180 µm märja kihina ilma, et värvikiht kortsuks.


Temalac SC-F 80 värvi kasutuskohad:TOOTEKIRJELDUS
10.03.2010

Temalac SC-F 80 - kõrge kuivainesisaldusega läikiv roostevastaseid pigmente sisaldav alküüdvärv

 
Temalac_SC-F_80
TÜÜP Kõrge kuivainesisaldusega alküüdvärv, mis sisaldab roostevastaseid pigmente.
SOBIVUS
Kasutusobjektid Kasutatakse teraskonstruktsioonide, teenindusplatformide ning erinevate masinate ja seadmete värvimiseks.

TEHNILINE INFO
Omadused Ühekihivärv matistatud teraspindadele sise- ja välistingimustes. Head värvimisomadused. Võimaldab värvida pakse kihte.
Värvikaardid RAL, NCS, SSG, BS, MONICOLOR NOVA ja SYMPHONY värvikaardid Toode on osa TEMASPEED toonimissüsteemist
Läikeaste Läikiv
Kulu

Soovitatavad värvikihi paksused

Teoreetiline kulu

kuiv

märg

 

80 µm

140 µm

7,1 m2/l

120 µm

180 µm

5,6 m2/l

 

Värvi kulu mõjutavad värvimissüsteem ja –tingimused, ka värvitava konstruktsiooni kuju ja pinna kvaliteet.
Vedeldi/lahusti 1006
Töövahendid Õhuta kõrgsurvepihustamine, küttekehaga varustatud kõrgsurvepihustamine või õhkpihustamine.
Kuivamisaeg

 

Kuiva kihi paksus 80 µm

+ 10 ºC

+ 23 ºC

+ 35 ºC

Tolmukuiv, pärast

30 min

20 min

10 min

Puutekuiv, pärast

12 h

6 h

3 h

Ülevärvitav, pärast

2 nädalat

1 nädal

1 nädal

Kõrgema temperatuuri juures 1 h/+ 60 ºC

 

 

 

 

 Kuivamist mõjutavad värvikihi paksus, õhuniiskus, temperatuur ja ventilatsioon.kõrge kuivainesisaldusega poolläikiv roostevastaseid pigmente sisaldav alküüdvärv

Kuivainesisaldus 56 ± 2 mahu-%. (ISO 3233)
72 ± 2 massi-%.
Erikaal 1.4 kg/l, olenevalt värvitoonist.
Tootekood 623-sari

KASUTAMISJUHEND
Värvimistingimused Pind peab olema kuiv. Värvimistöö ja värvi kuivamise ajal peab õhu, pinna ja värvi temperatuur olema üle +5 ºC ja õhu suhteline niiskus alla 80%. Terase pinna temperatuur peab olema vähemalt 3 °C võrra kõrgem õhu kastepunkti temperatuurist.
Eeltöö Õli, rasvad, soolad ja mustus eemalda eemalda sobival viisil. (SFS-EN ISO 12944-4)

Teraspinnad: Pritspihustus astmeni Sa2½. (SFS-ISO 8501-1).

Krunditud pinnad: Õlid, rasvad ja soolad eemalda sobival viisil. Kruntvärvi vigastused paranda. Arvestada kruntvärvi kuivamisaega. (SFS-EN ISO 12944-4).
Kruntimine Temalac SC-F 80
Viimistlemine Temalac SC-F 80
Värvimine Sega värvi hoolikalt enne kasutamist. Kõrgsurvega õhuta ja koos lisaõhuga pihustamine (AIRMIX). Kõrgsurvega õhuta pihustamisel vedeldatakse värvi 5 – 15% ja konventsionaalsel pihustusel vedeldatakse värvi 15-20%. Kõrgsurve püstoli düüs 0,011"- 0,013", düüsirõhk 160 -200 bar. Värvipihusti nurk vali vastavalt värvitavale konstruktsioonile. Parima tulemuse saavutamiseks kasuta ”märg-märjale” pihtusmeetodit.
Töövahendite puhastamine Lahusti 1006.
EL LOÜ (VOC) piirväärtused Lenduvate orgaaniliste ühendite hulk on 400 g/l värvi kohta. Lenduvate orgaaniliste ühendite hulk valmis töösegus (vedeldatud 20 mahu-%) on 480 g/l.
Ainult professionaalseks kasutamiseks.

TERVISE- JA KESKKONNAALANE MÄRGISTUS vastavalt ohtlike koostisosade klassifikatsioonile (EÜ) 1272/2008
Järgida ohutusetiketi nõudeid. Toote ohutuskaart kirjeldab täpsemalt aine kasutamisega kaasnevaid ohte ja vajalikke kaitsevahendeid. Toote ohutuskaarte väljastab AS Tikkurila.
Toote kemikaali ohutuskaartTemalac SC-F 80 - kõrge kuivainesisaldusega läikiv roostevastaseid pigmente sisaldav alküüdvärv
Vedeldi kemikaali ohutuskaartTemalac SC-F 80 - kõrge kuivainesisaldusega läikiv roostevastaseid pigmente sisaldav alküüdvärv
 
-


Tagasi

Värvikalkulaator

Töödeldav pind
m
m
Toote katvus, kui töödeldav pind on…
1L =
1L =
Pinna töötlus
Töötlemiskordi
korda
Toote kulu, kui töödeldav pind on…
liitrid
liitrid
Error!