Tutvustus
Süsteemid
Kasutusjuhendid
Tootekirjeldus
Värvitoonid
Värvikalkulaator
Safety Data Sheets
 

Temalac SC-F 40

Kõrge kuivainesisaldusega alküüdvärv, mida kasutatakse ühekihivärvina teraskonstruktsioonidel sise- ja välistingimustes.

Värv on lahustipõhineTöövahend pihusti
Värvi katvus karedal pinnal
5.1
m2/l
Värvi katvus siledal pinnal
6.1
m2/l

Sisaldab roostevastaseid pigmente

Temalac SC-F 40 on alküüdvärv, mis sisaldab korrosioonivastaseid pigmente ja võib kasutada ühekihi süsteemides.

Võimaldab värvida pakse kihte

Temalac SC-F 40 värvil on head värvimisomadused ja seda võib pinnale kanda kuni 160 µm märja kihina ilma, et värvikiht kortsuks.


Temalac SC-F 40 värvi kasutuskohad:TOOTEKIRJELDUS
11.03.2013

Temalac SC-F 40 - kõrge kuivainesisaldusega poolläikiv roostevastaseid pigmente sisaldav alküüdvärv

 
Temalac_SC-F_40
TÜÜP Kõrge kuivainesisaldusega poolläikiv alküüdvärv, mis sisaldab roostevastaseid pigmente.
SOBIVUS Ühekihivärv teraspindadele sise- ja välistingimustes.
Kasutusobjektid Soovitatakse teraskonstruktsioonide, teenindusplatformide ja erinevate seadmete värvimiseks.

TEHNILINE INFO
Omadused Head värvimisomadused. Võimaldab värvida pakse kihte.
Värvikaardid RAL, NCS, SSG, BS, MONICOLOR NOVA ja SYMPHONY värvikaardid Toode on osa TEMASPEED toonimissüsteemist
Läikeaste Poolläikiv
Kulu

Soovitatavad kihi paksused

Teoreetiline kulu

kuiv

märg

 

100 µm

160 µm

6,1 m2/l

120 µm

200 µm

5,1 m2/l

 

Värvi kulu mõjutavad värvimisviis ja –tingimused, ka värvitava pinna kuju ning kvaliteet.
Vedeldi/lahusti 1006
Töövahendid Kõrgsurvepihustus ja õhkpihustus.
Kuivamisaeg

Kuiva kihi paksus 80 µm

+ 10 ºC

+ 23 ºC

+ 35 ºC

Tolmukuiv, pärast

30 min

20 min

10 min

Puutekuiv, pärast

8 h

5 h

3 h

Ülevärvitav, pärast

2 nädalat

1 nädal

1 nädal

 

Kuivamist mõjutavad kihipaksus, temperatuur, suhteline õhuniiskus ja ventilatsioon.
Kuivainesisaldus 61 ± 2 mahu-%. (ISO 3233)
76 ± 2 massi-%.
Erikaal 1.5 kg/l olenevalt värvitoonist.
Tootekood 617-sari

KASUTAMISJUHEND
Värvimistingimused Värvitav pind peab olema kuiv. Värvimise ja värvi kuivamise ajal peab olema õhu, pinna ja värvi temperatuur vähemalt +5 ºC ja õhu suhteline niiskus peab olema alla 80%. Pinna temperatuur peab olema vähemalt 3 ºC võrra kõrgem õhu kastepunkti temperatuurist.
Eeltöö Õli, rasvad, soolad ja mustus eemalda sobival viisil. (SFS-EN ISO 12944-4)

Teraspinnad: Pritspuhastus astmeni Sa2½. (SFS-ISO 8501-1)

Krunditud pinnad: Eemalda õlid, rasvad, soolad ja mustus kasutades sobivat meetodit. Paranda kruntvärvi vigastused. Arvesta kruntvärvi kuivamisaega. (SFS-EN ISO 12944-4)
Kruntimine TEMALAC SC-F 40
Viimistlemine TEMALAC SC-F 40
Värvimine Kõrgsurvega ja õhkpihustamine. Sega värvi hoolikalt enne kasutamist. Kõrgsurvega pihustamisel vedelda värvi 0 – 5% ja õhkpihustamisel 5 – 10%. Kõrgsurve püstoli düüs 0,011"- 0,015", düüsirõhk 160 -200 bar. Värvilehviku nurk valitakse vastavalt värvitavale konstruktsioonile. Parima tulemuse saavutamiseks kasutada ”märg-märjale” pihtusmeetodit.
Töövahendite puhastamine Lahusti 1006.
EL LOÜ (VOC) piirväärtused Lenduvate orgaaniliste ühendite (LOÜ) hulk on 360 g/l värvi (segu) kohta. Lenduvate orgaaniliste ühendite hulk valmis töösegus (vedeldatud 10 mahu-%) on 410 g/l.
Toode on mõeldud ainult tööstuslikuks ja professionaalseks kasutamiseks.

TERVISE- JA KESKKONNAALANE MÄRGISTUS vastavalt ohtlike koostisosade klassifikatsioonile (EÜ) 1272/2008
Järgida ohutusetiketi nõudeid. Toote ohutuskaart kirjeldab täpsemalt aine kasutamisega ohte ja vajalikke kaitsevahendeid. Toote ohutuskaarte väljastab AS Tikkurila.
Toote kemikaali ohutuskaartTemalac SC-F 40 - kõrge kuivainesisaldusega poolläikiv roostevastaseid pigmente sisaldav alküüdvärv
Vedeldi kemikaali ohutuskaartTemalac SC-F 40 - kõrge kuivainesisaldusega poolläikiv roostevastaseid pigmente sisaldav alküüdvärv
 
-


Tagasi

Värvikalkulaator

Töödeldav pind
m
m
Toote katvus, kui töödeldav pind on…
1L =
1L =
Pinna töötlus
Töötlemiskordi
korda
Toote kulu, kui töödeldav pind on…
liitrid
liitrid
Error!