Tutvustus
Süsteemid
Kasutusjuhendid
Tootekirjeldus
Värvitoonid
Värvikalkulaator
Safety Data Sheets
 

Temalac ML 90

Vastupidav kõrgläikega pinnavärv, mida kasutatakse põllutöömasinate ja seadmete ning väikemahutite värvimiseks.

Värv on lahustipõhineTöövahend pihustiTöövahend pintsel
Värvi katvus karedal pinnal
7,5
m2/l
Värvi katvus siledal pinnal
11,2
m2/l

Suurepärane läike ja värvitooni püsivus

Temalac ML 90 on vastupidav alküüdvärv, mida kasutatakse palju tööstuslikuks värvimiseks. 

Kvaliteetne lõpp-tulemus

Temalac ML moodustab ilusa läikiva värvipinna, mille läige ja värvitoon püsib väga hästi. Võib värvida "märg-märjale"-meetodil.


Temalac ML 90 värvi peamised kasutuskohad:TOOTEKIRJELDUS
17.05.2013

Temalac ML 90 - kõrgläikega ühekomponentne alküüdpinnavärv

 
Temalac_ML_90
TÜÜP Kõrgläikega ühekomponentne alküüdpinnavärv.
SOBIVUS Kõrgläikega alküüdsüsteemide pinnavärv teraspindadele. Võib värvida ”märg-märjale”- meetodil. Sobib tööstuslikuks värvimiseks.
Kasutusobjektid Kasutatakse nt väikemahutite, põllutöömasinate, transpordivahendite jmt masinate ning seadmete pinnavärvina.

TEHNILINE INFO
Omadused Säilitab väga hästi läiget ja värvitooni ilmastikutingimustes.
Värvikaardid RAL, NCS, SSG, BS, MONICOLOR NOVA ja SYMPHONY värvikaardid. TEMASPEED toonimine.
Läikeaste Täisläikiv
Kulu

Soovitatavad kihipaksused

Teoreetiline kulu

kuiv

märg

 

40 µm

90 µm

11.2 m2/l

60 µm

135 µm

7.5 m2/l


Värvi kulu mõjutavad värvimisviis ja –tingimused, ka värvitava pinna kuju ning kvaliteet.
Vedeldi/lahusti 1006 ja 1050
Töövahendid Kõrgsurve- või õhkpihustamine või pintsel.
Kuivamisaeg

Kuiva värvikihi paksus 40 µm

+ 10 ºC

+ 23 ºC

+ 35 ºC

Tolmukuiv, pärast

2 h

1 h

½ h

Puutekuiv, pärast

8 h

5 h

3 h

Ülevärvitav, pärast

36 h

24 h

16 h

Ülevärvitav “märg-märjale”-meetodil, pärast

 

½ - 1 h

 

Puutekuiv 1 h / 60 ºC, ½ h / 80 ºC

 

 

 


Kuivamist mõjutavad kihipaksus, temperatuur, suhteline õhuniiskus ja ventilatsioon.
Kuivainesisaldus 45±2 mahu-% (ISO 3233)
57±2 massi-%
Erikaal 0.9 - 1.1 kg / l olenevalt värvitoonist.
Tootekood 513-sari

KASUTAMISJUHEND
Värvimistingimused Pind peab olema kuiv. Värvimise ja värvi kuivamise ajal peab olema õhu, pinna ja värvi temperatuur vähemalt +5 ºC ja õhu suhteline niiskus peab olema alla 80%. Pinna temperatuur peab olema vähemalt 3 ºC võrra kõrgem õhu kastepunkti temperatuurist.
Eeltöö Krunditud pinnad: Eemalda õlid, rasvad, soolad ja mustus kasutades sobivat meetodit. Paranda kruntvärvi vigastused. Arvesta kruntvärvi kuivamisaega. (SFS-EN ISO 12944-4)
Kruntimine Temaprime EE, Temaprime EUR, Temaprime GF, Temaprime ML ja Fontecryl 10.
Viimistlemine Temalac ML 90.
Värvimine Kõrgsurvepihustamisel või pintsliga. Sega värvi hoolikalt enne kasutamist. Kõrgsurvepihustamisel vedelda värvi 0–10 mahu-%. Kõrgsurve püstoli düüs 0,011"- 0,015", düüsirõhk 140 -180 bar. Värvilehviku nurk valitakse vastavalt värvitavale konstruktsioonile. Parima tulemuse saavutamiseks kasuta ”märg-märjale” pihustusmeetodit, lastes esimest pinda aurustuda 5–30 minutit.
Töövahendite puhastamine Vedeldi 1006 või 1050.
EL LOÜ (VOC) piirväärtused Lenduvate orgaaniliste ühendite (LOÜ) hulk on 460 g/l värvi kohta. Lenduvate orgaaniliste ühendite hulk valmis töösegus (vedeldatud 10 mahu-%) on 500 g/l.
Toode on mõeldud ainult tööstuslikuks ja professionaalseks kasutamiseks.

TERVISE- JA KESKKONNAALANE MÄRGISTUS vastavalt ohtlike koostisosade klassifikatsioonile (EÜ) 1272/2008
Järgida ohutusetiketi nõudeid. Toote ohutuskaart kirjeldab täpsemalt aine kasutamisega ohte ja vajalikke kaitsevahendeid. Toote ohutuskaarte väljastab AS Tikkurila.
Toote kemikaali ohutuskaartTEMALAC ML 90 ohutuskaart
Vedeldi kemikaali ohutuskaartTemalac ML 90 - kõrgläikega ühekomponentne alküüdpinnavärv
 
-


Tagasi

Värvikalkulaator

Töödeldav pind
m
m
Toote katvus, kui töödeldav pind on…
1L =
1L =
Pinna töötlus
Töötlemiskordi
korda
Toote kulu, kui töödeldav pind on…
liitrid
liitrid
Error!