Tutvustus
Süsteemid
Kasutusjuhendid
Tootekirjeldus
Värvitoonid
Värvikalkulaator
Safety Data Sheets
 

Temalac FD 80

Kiiresti kuivav ühekomponentne läikiv alküüdpinnavärv erinevat tüüpi masinatele, seadmetele ja konstruktsioonidele.

Värv on lahustipõhineTöövahend pihusti
Värvi katvus karedal pinnal
7,4
m2/l
Värvi katvus siledal pinnal
11,1
m2/l

Hea läike ja värvitooni püsivus

Temalac FD 80 on läikiv alküüdpinnavärv, millel on hea läike ja värvitooni püsivus ilmastikutingimustes.

Pikk kasutusajalugu

Temalac FD 80 on laialdaselt kasutusel erinevate masinate, seadmete ja teraskonstruktsioonide värvimisel nii töökodades kui ehitusplatsidel.TOOTEKIRJELDUS
23.06.2016

Temalac FD 80 - kiiresti kuivav, läikiv ühekomponentne alküüdpinnavärv

 
Temalac_FD_80
TÜÜP Kiiresti kuivav ühekomponentne läikiv alküüdpinnavärv.
SOBIVUS Läikiv alküüdsüsteemide pinnavärv teraspindadele. Säilitab väga hästi läiget ja värvitooni ilmastikutingimustes. Sobib kiirerütmilisse tootmisprotsessi ja elektrostaatiliseks värvimiseks.
Kasutusobjektid Kasutatakse terasest kere- ja tugikonstruktsioonide, samuti erinevate masinate ja seadmete pinnavärvina.

TEHNILINE INFO
Värvikaardid RAL, NCS, SSG, BS, MONICOLOR NOVA ja SYMPHONY värvikaardid. TEMASPEED-toonimine.
Läikeaste Läikiv
Kulu

Soovitatav kihi paksus

Teoreetiline kulu

kuiv

märg

 

40 µm

90 µm

11.1 m2/l

60 µm

135 µm

7.4 m2/l


Värvi kulu mõjutavad värvimisviis ja –tingimused, ka värvitava pinna kuju ning kvaliteet.
Vedeldi/lahusti 1006
Töövahendid Kõrgsurve ja lisaõhuga pihustamine.
Kuivamisaeg

Kuiva värvikihi paksus 40 µm

+10 ºC

+23 ºC

+35 ºC

Tolmukuiv, pärast

40 min

15 min

10 min

Puutekuiv, pärast

3 h

1½ h

1 h

Ülevärvitav, pärast

12 öp

6 öp

4 öp

Ülevärvitav “märg-märjale”-meetodil, pärast

1-4 h

½-2 h

30 min


Kuivamist mõjutavad kihipaksus, temperatuur, suhteline õhuniiskus ja ventilatsioon.
Kuivainesisaldus 45±2 mahu-%. (ISO 3233)
60±2 massi-%.
Erikaal 1.0 - 1.2 kg/l olenevalt värvitoonist.
Tootekood 180-sari

KASUTAMISJUHEND
Värvimistingimused Pind peab olema kuiv ja puhas. Värvimise ja värvi kuivamise ajal peab olema õhu, pinna ja värvi temperatuur vähemalt +5 ºC ja suhteline õhuniiskus peab olema alla 80%. Pinna temperatuur peab olema vähemalt 3 ºC võrra kõrgem õhu kastepunkti temperatuurist. Kinnises ruumis värvides peab olema tagatud korralik ventilatsioon ja õhu liikumine.
Eeltöö Krunditud pinnad: Eemalda õlid, rasvad, soolad ja mustus kasutades sobivat meetodit. Paranda kruntvärvi vigastused. Arvesta kruntvärvi kuivamisaega. (SFS-EN ISO 12944-4)
Kruntimine TEMAPRIME EE, TEMAPRIME EUR, TEMAPRIME GF, TEMAPRIME ML ja FONTECRYL 10.
Viimistlemine TEMALAC FD 80.
Värvimine Sega värvi hoolikalt enne kasutamist. Kõrgsurvepihustamisel vedelda värvi 15–20 mahu-% viskoossuseni 30–40 s (DIN4). Soovitatav düüsi suurus on 0,011"-0,015" ja rõhk 120-180 bar-i. VPihustamisnurk vali vastavalt värvitava objekti kujule.

Õhkpihustamisel vedelda värvi 20-30% viskoossuseni 20-25s (DIN4). Soovitatav düüsi suurus on 1.4-1.8 mm ja rõhk 3-4 bar-i.

Soovitame kasutada ”märg-märjale” pihustusmeetodit.
Töövahendite puhastamine Lahusti 1006.
EL LOÜ (VOC) piirväärtused Lenduvate orgaaniliste ühendite (LOÜ) hulk on 480 g/l värvi (segu) kohta. Lenduvate orgaaniliste ühendite hulk valmis töösegus (vedeldatud 30 mahu-%) on 570 g/l.

TERVISE- JA KESKKONNAALANE MÄRGISTUS vastavalt ohtlike koostisosade klassifikatsioonile (EÜ) 1272/2008
Järgida ohutusetiketi nõudeid. Toote ohutuskaart kirjeldab täpsemalt aine kasutamisega ohte ja vajalikke kaitsevahendeid. Toote ohutuskaarte väljastab AS Tikkurila. Toode on mõeldud ainult tööstuslikuks ja professionaalseks kasutamiseks.
Toote kemikaali ohutuskaartTemalac FD 80 - kiiresti kuivav, läikiv ühekomponentne alküüdpinnavärv
Vedeldi kemikaali ohutuskaartTemalac FD 80 - kiiresti kuivav, läikiv ühekomponentne alküüdpinnavärv
 
-


Tagasi

Värvikalkulaator

Töödeldav pind
m
m
Toote katvus, kui töödeldav pind on…
1L =
1L =
Pinna töötlus
Töötlemiskordi
korda
Toote kulu, kui töödeldav pind on…
liitrid
liitrid
Error!