Tutvustus
Süsteemid
Kasutusjuhendid
Tootekirjeldus
Värvitoonid
Värvikalkulaator
Safety Data Sheets
 

Temalac FD 50

Ühekomponentne poolläikiv roostevastaseid pigmente sisaldav alküüdpinnavärv, mis sobib erinevatele teraskonstruktsioonidele sise- ja välistingimustes.

Värv on lahustipõhineTöövahend pihusti
Värvi katvus karedal pinnal
7,7
m2/l
Värvi katvus siledal pinnal
11,8
m2/l

Hea valik kiiretele tootmisliinidele

Temalac FD 50 alküüdvärv sobib kasutamiseks töökodades ja kiirerütmilistes tootmisprotsessides. Sobib elektrostaatiliseks värvimiseks.

Hea läike ja värvitooni püsivus

Värvitud pinnal püsib hästi läige ja värvitoon ilmastikutingimustes. Tänu roostevastastele pigmentidele võib värvi kasutada ühekihisüsteemides.


Temalac FD 50 värvi peamised kasutuskohad:TOOTEKIRJELDUS
21.04.2010

Temalac FD 50 - kiiresti kuivav, poolläikiv ühekomponentne roostevastane alküüdvärv

 
Temalac_FD_50
TÜÜP Kiiresti kuivav poolläikiv ühekomponentne alküüdvärv, mis sisaldab roostevastaseid pigmente.
SOBIVUS Sobib kiirerütmilisse tootmisprotsessi ja elektrostaatiliseks värvimiseks. Säilitab väga hästi läiget ja värvitooni ilmastikutingimustes.
Kasutusobjektid Poolläikiv alküüdsüsteemide pinnavärv teraspindadele. Kasutatakse terasest kere- ja tugikonstruktsioonide, samuti erinevate masinate ja seadmete pinnavärvina.

TEHNILINE INFO
Värvikaardid RAL, NCS, SSG, BS, MONICOLOR NOVA ja SYMPHONY värvikaardid. TEMASPEED-toonimine.
Läikeaste Poolläikiv
Kulu

Soovitatav kihipaksus

Teoreetiline kulu

kuiv

märg

 

40 µm

85 µm

11.8 m2/l

60 µm

130 µm

7.7 m2/l


Värvi kulu mõjutavad värvimisviis ja –tingimused, ka värvitava pinna kuju ning kvaliteet.
Vedeldi/lahusti 1006
Töövahendid Kõrgsurvega pihustamine.
Kuivamisaeg

Kuiva värvikihi paksus 40 µm

+ 10 ºC

+ 23 ºC

+ 35 ºC

Tolmukuiv, pärast

40 min

15 min

10 min

Puutekuiv, pärast

3 h

1½ h

1 h

Ülevärvitav, pärast

12 d

6 d

4 d

Ülevärvitav “märg-märjale”-meetodil, pärast

1 - 4 h

½ - 2 h

30 min


Kuivamist mõjutavad kihipaksus, temperatuur, suhteline õhuniiskus ja ventilatsioon.
Kuivainesisaldus 47 ± 2 mahu-%. (ISO 3233)
64 ± 2 massi-%.
Erikaal 1.0 - 1.2 kg / l olenevalt värvitoonist
Tootekood 181-sari

KASUTAMISJUHEND
Värvimistingimused Pind peab olema kuiv. Värvimise ja värvi kuivamise ajal peab olema õhu, pinna ja värvi temperatuur vähemalt +5 ºC ja õhu suhteline niiskus peab olema alla 80%. Pinna temperatuur peab olema vähemalt 3 ºC võrra kõrgem õhu kastepunkti temperatuurist.
Eeltöö Õli, rasvad, soolad ja mustus eemalda sobival viisil. (SFS-EN ISO 12944-4)

Teraspinnad: Pritspuhastus astmeni Sa2½. (SFS-ISO 8501-1) Juhul, kui see ei ole võimalik, teostada fosfaatimine külmvaltsitud pindadele parema nakkuvuse saavutamiseks.

Krunditud pinnad: Eemalda õlid, rasvad ja soolad kasutades sobivat meetodit. Paranda kruntvärvi vigastused. Arvesta kruntvärvi kuivamisaega. (SFS-EN ISO 12944-4)
Kruntimine Temaprime EE, Temaprime EUR, Temaprime GF, Temaprime ML ja Fontecryl 10.
Viimistlemine Temalac FD 50.
Värvimine Kõrgsurvega pihustamine. Sega värvi hoolikalt enne kasutamist. Kõrgsurvega pihustamisel vedelda värvi 5 – 8 mahu-%. Kõrgsurve püstoli düüs 0,011"- 0,015", düüsirõhk 120 -180 bar. Värvilehviku nurk valitakse vastavalt värvitavale konstruktsioonile. Lahusti 1006, suurte pindade puhul lahusti 1053 (aeglane).
Töövahendite puhastamine Lahusti 1006.
EL LOÜ (VOC) piirväärtused Lenduvate orgaaniliste ühendite (LOÜ) hulk on 470 g/l värvi (segu) kohta. Lenduvate orgaaniliste ühendite hulk valmis töösegus (vedeldatud 8 mahu-%) on 500 g/l.
Toode on mõeldud ainult tööstuslikuks ja professionaalseks kasutamiseks.

TERVISE- JA KESKKONNAALANE MÄRGISTUS vastavalt ohtlike koostisosade klassifikatsioonile (EÜ) 1272/2008
Järgida ohutusetiketi nõudeid. Toote ohutuskaart kirjeldab täpsemalt aine kasutamisega ohte ja vajalikke kaitsevahendeid. Toote ohutuskaarte väljastab AS Tikkurila.
Toote kemikaali ohutuskaartTEMALAC FD 50 ohutuskaart
Vedeldi kemikaali ohutuskaartTemalac FD 50 - kiiresti kuivav, poolläikiv ühekomponentne roostevastane alküüdvärv
 
-


Tagasi

Värvikalkulaator

Töödeldav pind
m
m
Toote katvus, kui töödeldav pind on…
1L =
1L =
Pinna töötlus
Töötlemiskordi
korda
Toote kulu, kui töödeldav pind on…
liitrid
liitrid
Error!