Tutvustus
Süsteemid
Kasutusjuhendid
Tootekirjeldus
Värvitoonid
Värvikalkulaator
Safety Data Sheets
 

Temalac FD 20

Ühekomponentne poolmatt ühekihi alküüdvärv, mis sobib teraskonstruktsioonidele sise- ja välistingimustes.

Värv on lahustipõhine
Värvi katvus karedal pinnal
6,3
m2/l
Värvi katvus siledal pinnal
12,5
m2/l

Sisaldab korossioonivastaseid pigmente

Tänu roostevastastele pigmentidele võib Temalac FD 20 kasutada ühekihisüsteemides nii kruntvärvina kui pinnavärvina.

Head värvimisomadused

Temalac FD 20 on ideaalne toode kiirerütmilisse tootmisprotsessi. Värvi on lihtne pinnale kanda ja see moodustab vastupidava värvikihi.


Temalac FD 20 värvi peamised kasutuskohad:TOOTEKIRJELDUS
02.01.2006

Temalac FD 20 - kiiresti kuivav, poolmatt ühekomponentne roostevastane alküüdvärv

 
Temalac_FD_20
TÜÜP Kiiresti kuivav poolmatt ühekomponentne roostevastaseid pigmente sisaldav alküüdvärv.
SOBIVUS Ühekihivärv teraspindadele. Head värvimisomadused. Sobib kiirerütmilisse tootmisprotsessi. Võib kasutada ka kruntvärvina alküüdsüsteemides.
Kasutusobjektid Teraspinnad.

TEHNILINE INFO
Värvikaardid RAL, NCS, SSG, BS, MONICOLOR NOVA ja SYMPHONY värvikaardid. TEMASPEED-toonimine.
Läikeaste Poolmatt
Kulu

Soovitatav kihipaksus

Teoreetiline kulu

kuiv

märg

 

40 µm

80 µm

12.5 m2/l

80 µm

160 µm

6.3 m2/l


Värvi kulu mõjutavad värvimisviis ja –tingimused, ka värvitava pinna kuju ning kvaliteet.
Vedeldi/lahusti 1006
Töövahendid Kõrgsurvepihustamine.
Kuivamisaeg

Kuiva värvikihi paksus 50 µm

+ 10 ºC

+ 23 ºC

+ 35 ºC

Tolmukuiv, pärast

40 min

15 min

10 min

Puutekuiv, pärast

5 h

1 - 2 h

½ - 1 h

Ülevärvitav, pärast

1½ h

30 min

20 min


Kuivamist mõjutavad kihipaksus, temperatuur, suhteline õhuniiskus ja ventilatsioon.
Kuivainesisaldus 50 ± 2 mahu-% (ISO 3233)
64 ± 2 massi-%
Erikaal 1.1 - 1.3 kg / l sõltuvalt värvitoonist
Tootekood 184-sari

KASUTAMISJUHEND
Värvimistingimused Pind peab olema kuiv. Värvimise ja värvi kuivamise ajal peab olema õhu, pinna ja värvi temperatuur vähemalt +5 ºC ja õhu suhteline niiskus peab olema alla 80%. Pinna temperatuur peab olema vähemalt 3 ºC võrra kõrgem õhu kastepunkti temperatuurist.
Eeltöö Õli, rasvad, soolad ja mustus eemalda sobival viisil. (SFS-EN ISO 12944-4)

Teraspinnad: Pritspuhastus astmeni Sa2½. (SFS-ISO 8501-1) Juhul, kui see ei ole võimalik, teostada külmvaltsitud pindadele fosfaatimine parema nakkuvuse saavutamiseks.

Krunditud pinnad: Eemalda õlid, rasvad ja soolad kasutades sobivat meetodit. Paranda kruntvärvi vigastused. Arvesta kruntvärvi kuivamisaega. (SFS-EN ISO 12944-4)
Kruntimine TEMALAC FD 20, TEMAPRIME EE, TEMAPRIME EUR, TEMAPRIME GF ja TEMAPRIME ML.
Viimistlemine TEMALAC FD 20, TEMALAC FD 50, TEMALAC FD 80, TEMALAC AB 70 ja TEMALAC ML 90.
Värvimine Kõrgsurvepihustamine. Sega värvi hoolikalt enne kasutamist. Kõrgsurvega pihustamisel vedelda värvi 5–15 mahu-%. Kõrgsurve püstoli düüs 0,011"- 0,015", düüsirõhk 120 -180 bar-i. Värvilehviku nurk vali vastavalt värvitavale konstruktsioonile.

Vedeldi 1006, suurte pindade puhul vedeldi 1053 (aeglane).
Töövahendite puhastamine Vedeldi 1006.
EL LOÜ (VOC) piirväärtused Lenduvate orgaaniliste ühendite (LOÜ) hulk on 440 g/l värvi kohta. LOÜ hulk valmis töösegus (vedeldatud 15 mahu-%) on 495 g/l.

TERVISE- JA KESKKONNAALANE MÄRGISTUS vastavalt ohtlike koostisosade klassifikatsioonile (EÜ) 1272/2008
Järgida ohutusetiketi nõudeid. Toote ohutuskaart kirjeldab täpsemalt aine kasutamisega ohte ja vajalikke kaitsevahendeid. Toote ohutuskaarte väljastab AS Tikkurila.
Toote kemikaali ohutuskaartTEMALAC FD 20 ohutuskaart
Vedeldi kemikaali ohutuskaartTemalac FD 20 - kiiresti kuivav, poolmatt ühekomponentne roostevastane alküüdvärv
 
-


Tagasi

Värvikalkulaator

Töödeldav pind
m
m
Toote katvus, kui töödeldav pind on…
1L =
1L =
Pinna töötlus
Töötlemiskordi
korda
Toote kulu, kui töödeldav pind on…
liitrid
liitrid
Error!