Tutvustus
Süsteemid
Kasutusjuhendid
Tootekirjeldus
Värvitoonid
Värvikalkulaator
Safety Data Sheets
 

Temal 400

Must kuumuskindel silikoonvärv kaminaustele, korstnatele, saunakeristele jne. Teraspindadel talub kuiva kuumust kuni + 400 ºC.

Värv on lahustipõhineTöövahend pihustiTöövahend pintsel
Värvi katvus karedal pinnal
12,7
m2/l
Värvi katvus siledal pinnal
12,7
m2/l
TOOTEKIRJELDUS
22.02.2010

Temal 400 - kuumuskindel silikoonvärv

 
Temal 400
TÜÜP Kuumuskindel silikoonvärv.
SOBIVUS Kasutatakse metallpindade värvimiseks sise- ja välistingimustes, kui soovitakse saada kuumakindlat värvipinda.
Kasutusobjektid Sobib ahjuuste, korstnate, summutite, saunakeriste ja muude kuumade pindade värvimiseks.

TEHNILINE INFO
Omadused Teraspindadel talub kuiva kuumust +400 ºC.
Toonid Black.
Läikeaste Matt
Kulu

Soovitatavad kihipaksused

Teoreetiline kulu

kuiv

märg

 

15 µm

75 µm

12,7 m2/l


Värvi kulu mõjutavad värvimisviis ja -tingimused, värvitava pinna kuju ning kvaliteet.
Vedeldi/lahusti 1031
Töövahendid Kõrgsurvepihustamine (soovitatav on airmix-süsteem), õhkpihustamine või pintsliga.
Kuivamisaeg

Kuiva värvikihi paksus 15 µm

+ 10 ºC

+ 23 ºC

+ 35 ºC

Tolmukuiv, pärast

30 min

15 min

5 min

Puutekuiv, pärast

1 h

30 min

15 min

Ülevärvitav, pärast

3 h

2 h

1 h

Täielikult kõvenenud, kui temperatuur on vähemalt +230 ºC, 1 h.


Värvi kulu mõjutavad värvimisviis ja –tingimused, ka värvitava pinna kuju ning kvaliteet.
Kuivainesisaldus 19 ± 2 mahu-% ISO 3233)
34 ± 2 massi-%
Erikaal 1.1 kg / l
Tootekood 006 7683

KASUTAMISJUHEND
Värvimistingimused Pind peab olema kuiv. Värvimise ja värvi kuivamise ajal peab olema õhu, pinna ja värvi temperatuur olema üle +10 ºC ja õhu suhteline niiskus peab olema alla 80%. Terase pinna temperatuur peab olema vähemalt 3 ºC võrra kõrgem õhu kastepunkti temperatuurist.
Eeltöö Õli, rasvad, soolad ja mustus eemalda sobival viisil. (SFS-EN ISO 12944-4)

Teraspinnad: Pritspuhastus astmeni Sa2½ (SFS-ISO 8501-1), kui soovite maksimaalset kuumakindlust. Juhul, kui see ei ole võimalik, teostada fosfaatimine külmvaltsitud pindadele parema nakkuvuse saavutamiseks.

Tsinksilikaatpinnad: Eemalda õlid, rasvad, soolad ja mustus kasutades sobivat meetodit. Paranda kruntvärvi vigastused. Arvesta kruntvärvi kuivamisaega. (SFS-EN ISO 12944-4)
Kruntimine Temasil 90.
Viimistlemine Temal.
Värvimine Kõrgsurvepihustamine (soovitatav on airmix-süsteem), õhkpihustamine või pintsliga. Sega värvi hoolikalt enne kasutamist. Sõltuvalt värvimisviisist vedelda värvi 0 - 10%. Kõrgsurve püstoli düüsi suurus 0,011"- 0,013" ja düüsirõhk 120-160 bar-i. Värvilehviku nurk vali vastavalt värvitavale konstruktsioonile
Töövahendite puhastamine Vedeldi 1031.
EL LOÜ (VOC) piirväärtused Lenduvate orgaaniliste ühendite (LOÜ) hulk on 700 g/l värvi kohta. Lenduvate orgaaniliste ühendite hulk valmis töösegus (vedeldatud 10 mahu-%) on 715 g/l.
Toode on mõeldud tööstuslikuks ja professionaalseks kasutamiseks.

TERVISE- JA KESKKONNAALANE MÄRGISTUS vastavalt ohtlike koostisosade klassifikatsioonile (EÜ) 1272/2008
Järgida ohutusetiketi nõudeid. Toote ohutuskaart kirjeldab täpsemalt aine kasutamisega ohte ja vajalikke kaitsevahendeid. Toote ohutuskaarte väljastab AS Tikkurila.
Toote kemikaali ohutuskaartTemal 400
Vedeldi kemikaali ohutuskaartTemal 400
 
-


Tagasi

Värvikalkulaator

Töödeldav pind
m
m
Toote katvus, kui töödeldav pind on…
1L =
1L =
Pinna töötlus
Töötlemiskordi
korda
Toote kulu, kui töödeldav pind on…
liitrid
liitrid
Error!