Tutvustus
Süsteemid
Kasutusjuhendid
Tootekirjeldus
Värvitoonid
Värvikalkulaator
Safety Data Sheets
 

Temafloor P 300

Kahekomponentne lahustivaba isetasanduv epoksüüd-pinnakate. See suurepärane kõrgläikeline värv on mõeldud uutele ja juba kaustuses olevatele betoonpõrandatele tööstusruumides, samuti kaubanduspindadel ja ühiskondlikes hoonetes.Värv sobib sisepõrandateleTöövahend rullTool: trowel
Värvi katvus karedal pinnal
2
m2/l
Värvi katvus siledal pinnal
3
m2/l

Vastupidav epoksüüd-pinnakate

Temafloor P 300 peab vastu tugevale mehhaanilisele ja keemilisele koormusele tööstus-, kaubandus ja laopindadel, töökodades jne.   

Tuhanded värvid, sh metalliktoonid

Pinnakatet Temafloor P 300 on võimalik toonida paljudesse eri toonidesse, sealhulgas metalliktoonid lähtuvalt RAL Effect värvikaardist, kasutades alumiiniumpigmentidega alusvärvi.

Veatu ja kergesti teostatav

Temafloor P 300 on isetasanduv pinnakate, mida saab pinnale kanda reguleeritava terasspaatliga. 

Kasutades loovust ja erinevaid tehnikaid on võimalik luua omanäolisi ja värvikaid disain- põrandaid


Temafloor P300 kasutatakse peamiselt järgmistel objektidelTE79-C2-H (>15 years)-Sa2½-steel-EP

1. kiht: Temacoat Primer - kahekomponentne roostevastane epoksüüdvärv

DFT of the 1. coat (µm): 100

2. kiht: Temacoat GPL - kahekomponentne amiinaduktkõvendiga epoksüüdpinnavärv

DFT of the 2. coat (µm): 60

Kuiva värvikihi paksus (µm): 160

Toote tüüp: Solvent-borne

Standardid: ISO 12944-5 / A2.07

Standards class: ISO 12944-5

Hooldus: n

Segments: Steel structures, Storage tanks and reservoirs (exterior) ja Energy and telecommunication infrastructure

Kirjeldus: Epoxy system with glossy, chemical resistant topcoat and high-solids primer. 


TOOTEKIRJELDUS
13.01.2014

Temafloor P 300 - kahekomponentne lahustivaba epoksüüdpinnakate

 
Temafloor_P300
TÜÜP Kahekomponentne lahustivaba epoksüüdpinnakate.
SOBIVUS Suure keemilise ja mehaanilise koormuse tingimustes olevatele vanadele ja uutele betoonpõrandatele.
Kasutusobjektid Betoonpõrandad tööstus-, lao- ja remondiruumides, nt. protsessiruumid, paberimasinahallid, kärukoridorid jmt suure punktkoormuse all olevad põrandapinnad. Sobib ka parklate, garaažide, äripindade, kaubanduskeskuste põrandapindadele.

TEHNILINE INFO
Omadused Isetasanduv epoksüüdmass. Hea kulumiskindlusega. Talub vett, õlisid, rasvu, kemikaale, mitte-oksüdeeruvate hapete lahuseid, leeliste ja soolade lahuseid. Oksüdeeruvate hapete ja pleegitavate kemikaalide pritsmeid talub vaid ajutiselt. Saadaval on erinevatele kemikaalidele vastupidavuse tabel. Talub kuiva temperatuuri +70 ºC ja +60 ºC uputuskoormusel. Ei talu järske ja korduvaid temperatuurikõikumisi. Temafloor Flex kõvendi teeb värvikihi elastseks ja seega vastupidavaks betoonpinna pragunemisele. Tulekindlus: tuleohutusklass BFL-s1 vastavalt standardile EN 13501-1. Saadaval on ka RAL EFFECT metalliktoonid.
Toonid Samuti saadaval metalliktoonid.
Värvikaardid RAL, NCS, SSG, BS, MONICOLOR NOVA ja SYMPHONY värvikaardid. TEMASPEED-toonimine.
Läikeaste Täisläikiv
Kulu

Kulu betoonpõrandatele on keskmiselt:

Kihi paksusega 0.3 mm u. 3 m2/litre

Kihi paksusega 0.5 mm u. 2 m2/litre

 

Toote kulu mõjutavad töödeldava pinna poorsus ja tasasus ning pealekandmisviis.
Segamissuhe Värv 4 mahuosa 167-sari
Kõvendi 1 mahuosa 008 4514

või

Värv 2 mahuosa 167-sari
Flex-kõvendi 1 mahuosa 930 5002
Töövahendid Töösegu valatakse põrandale ja tasandatakse hammastatud teraslatiga ja rulliga.
Kasutusaeg ( 23 °C) 20-30 min. põrandale kantuna, u. 15 min. segamisnõus.
Kuivamisaeg 23 °C ja 50%-lise suhtelise õhuniiskuse juures

Tolmukuiv, pärast 6 tundi

Kerget liiklemist taluv, pärast 16 tundi

Täielikult kõvenenud, pärast 7 ööpäeva

 

Madalamal temperatuuril võtab kõvenemine rohkem aega.

Temafloor Flex kõvendiga on kõvenemisaeg pikem võrreldes standardkõvendiga.
Kuivainesisaldus u. 100 mahu-%
Erikaal 1.4 kg/l (kasutusvalmis segu)
Tootekood 167-sari

KASUTAMISJUHEND
Värvimistingimused Betoonpinna suhteline niiskus ei tohi ületada 97%. Lakkimise ja laki kuivamise ajal ei tohi õhu, pinna ja laki temperatuur langeda alla +15 ºC ja õhu suhteline niiskus alla 80%.

NB! Epoksüüdpindadel on kalduvus välistingimustes kriidistuda ja muuta värvitooni!
Eeltöö Uus betoonpind: Eemalda tsemendiliimi kiht pinnalihvimise või soolhappega söövitades. Vali konkreetsetele ruumidele sobivaim puhastusmeetod. Puhastuse järel eemalda tsemenditolm hoolikalt tolmuimejaga. Söövita lahjendatud soolhappelahusega (1 osa kanget soolhapet ja 4 osa vett). Töödeldud põrand loputa rohke veega ja kuivata.

Vana betoonpind: Eemalda rasv, õli, kemikaalid jmt mustus MAALIPESU pesuvahendiga. Eemalda vana, lahtine värvikiht lihvides või haavelpihustusega. Vali konkreetsetele ruumidele sobivaim puhastusmeetod. Puhasta põranda praod ja augud kuni terve puhta betoonini. Ava praod nt. nurklihvijaga. Eemalda lahtine mustus ja tolm.

Kui teha tasandusseguga kiht, siis tuleb kontrollida materjalide sobivust.
Kruntimine Krundi 30-50% vedeldiga 006 1029 (või 006 1031) vedeldatud Temafloor 200 või 400 epoksüüdlakiga. Vala segu põrandale piisavas koguses, et betoonpind küllastuks. Vajadusel krundi veel kord, et saada poorideta pind. Järgmise töötluse võib teha 2 tunni pärast, "märg-märjale"-meetodil. Kui kruntimispind jääb poorseks, põhjustab see valmis kattes auke ja õhumulle.
Parandamine Paranda augud ja praod Colofill pahtli või vedeldamata Temafloor 200 epoksüüdlaki või Temafloor P 300 epoksüüdpinnakatte ja puhta liiva seguga. Segamissuhe on nt. 1 mahuosa epoksüüdisegu ja 1-2 mahuosa 0.1-0.6 mm jämedust liiva. Lihvi parandatud kohad üle enne värvimist.
Vedeldamine NB! Temafloor P 300 epoksüüdpinnakatet ei vedeldata.
Katmine Värvi mitte varem kui 6 tundi ja mitte hiljem kui 24 tundi peale kruntimist ja parandamist. Kui krunditud pinda ei värvita 24 tunni jooksul, tuleb pinda enne töötlemist lihvida. Vala töösegu põrandale ja aja laiali hammastatud teraslatiga või spaatliga. Tasanda rulliga. Soovitatav kihipaksus on 0.3-0.5 mm.

Metalliktoonidega katmisel kanna epoksüüdpinnakate harja, rulli või pihustiga pinnale.
Koostisosade segamine Lisa kõvendi õiges suhtes (u. 2 min.) vispliga varustatud aeglasekäigulist trelli kasutades. Segu kogust arvutades tuleb arvesse võtta lakitava pinna suurust ja segu kasutusaega. Vähene segamine ja vale segamissuhe võivad põhjustada ebaühtlast pinna kuivamist, pinnaomaduste halvenemist ning ohustab töö õnnestumist.
Töövahendite puhastamine Vedeldi 1029 või 1031.
EL LOÜ (VOC) piirväärtused (Alaliik A/j) 500 g/l (2010). Temafloor P300 sisaldab LOÜ maksimaalselt < 500 g/l.

TERVISE- JA KESKKONNAALANE MÄRGISTUS vastavalt ohtlike koostisosade klassifikatsioonile (EÜ) 1272/2008
Järgida ohutusetiketi nõudeid. Toote ohutuskaart kirjeldab täpsemalt aine kasutamisega ohte ja vajalikke kaitsevahendeid. Toote ohutuskaarte väljastab AS Tikkurila.
Toote kemikaali ohutuskaartTemafloor P 300 - kahekomponentne lahustivaba epoksüüdpinnakate
Vedeldi kemikaali ohutuskaartTemafloor P 300 - kahekomponentne lahustivaba epoksüüdpinnakate
Kõvendi kemikaali ohutuskaartTemafloor P 300 - kahekomponentne lahustivaba epoksüüdpinnakate
 
-


Tagasi

Värvikalkulaator

Töödeldav pind
m
m
Toote katvus, kui töödeldav pind on…
1L =
1L =
Pinna töötlus
Töötlemiskordi
korda
Toote kulu, kui töödeldav pind on…
liitrid
liitrid
Error!