Tutvustus
Süsteemid
Kasutusjuhendid
Tootekirjeldus
Värvitoonid
Värvikalkulaator
Safety Data Sheets
 

Temafloor 150

Kahekomponentne lahustivaba epoksüüdvärv betoon- ja asfaltpõrandatale.

Värv sobib sisepõrandateleVärv on lahustipõhineTöövahend rullTool: trowel
Värvi katvus karedal pinnal
4
m2/l
Värvi katvus siledal pinnal
8
m2/l

Hea kattevõime

Temafloor 150 on väga hea kattevõimega epoksüüdvärv. Toodet kasutatakse uute ja juba kasutuses olevate betoonpõrandate puhul, mis peavad vastu pidama suurele keemilisele või mehhaanilisele kulumisele. 

Praktiliselt lõputu toonide valik

Temafloor 150 on toonitav värv ja seda saab toonida paljudesse värvitoonidesse. Värvi kasutatakse mh jäähallide, garaažide, rõdude ja ka teiste põrandate puhul, mis asuvad näiteks tööstus- või laoruumides. 


Temafloor 150 kasutatakse peamiselt järgmistel objektidel:TE79-C2-H (>15 years)-Sa2½-steel-EP

1. kiht: Temacoat Primer - kahekomponentne roostevastane epoksüüdvärv

DFT of the 1. coat (µm): 100

2. kiht: Temacoat GPL - kahekomponentne amiinaduktkõvendiga epoksüüdpinnavärv

DFT of the 2. coat (µm): 60

Kuiva värvikihi paksus (µm): 160

Toote tüüp: Solvent-borne

Standardid: ISO 12944-5 / A2.07

Standards class: ISO 12944-5

Hooldus: n

Segments: Steel structures, Storage tanks and reservoirs (exterior) ja Energy and telecommunication infrastructure

Kirjeldus: Epoxy system with glossy, chemical resistant topcoat and high-solids primer. 


TOOTEKIRJELDUS
13.01.2014

Temafloor 150 - kahekomponentne lahustivaba epoksüüdvärv

 
Temafloor_150
TÜÜP Kahekomponentne lahustivaba epoksüüdvärv.
SOBIVUS Lahustivaba epoksüüdvärv põrandatele nii sise- kui välistingimustes. Sobib uutele ja vanadele betoonpõrandatele ning eelnevalt betoonpõrandavärvidega töödeldud pindadele. Soovitatakse põrandatele, mis taluvad keskmist keemilist ja mehaanilist koormust tööstus-, remondi- ja laoruumides.
Kasutusobjektid Sobib tööstus-, töökoja- ja laoruumide põrandatele. Sobib ka asfaltpõrandatele, garaažide, trepikodade, rõdude, pesuruumide, keldrite jmt põrandatele.

TEHNILINE INFO
Omadused Talub +70 ºC kuiva temperatuuri ja +60 ºC uputustingimustes. Temafloor Flex kõvendi teeb värvipinna elastsemaks ja vastupidavamaks betooni lõhenemisele. Tuleohutusklass BFL-s1 vastavalt standardile EN 13501-1.
Värvikaardid Toonimine RAL, NCS, BS, MONICOLOR NOVA ja SYMPHONY värvikaardi järgi. TEMASPEED-toonimine.
Läikeaste Täisläikiv
Kulu

Kulu betoonpõrandale on keskmiselt:

Kruntvärv                           4-6 m2/l

Pinnavärv                           6-8 m2/l

 

Värvi kulu mõjutavad värvimisviis ja -tingimused, värvitava pinna kuju ning kvaliteet.
Vedeldi/lahusti 1029
Segamissuhe Värv 4 mahuosa 102-sari
Kõvendi 1 mahuosa 008 4151

või

Värv 2 mahuosa 102-sari
Flex-kõvendi 1 mahuosa 930 5002
Töövahendid Kanna pinnale teras- või kummilabidaga ja tasanda rulliga.
Kasutusaeg ( 23 °C) u. 20 min pärast segamist, põrandale kantuna.
Kuivamisaeg 23 °C ja 50%-lise suhtelise õhuniiskuse juures

Tolmukuiv, pärast 4 tundi

Ülevärvitav, pärast 8 tundi - 2 ööpäeva

Kerget liiklemist taluv, pärast 24 tundi

Täielikult kõvenenud, pärast 7 ööpäeva

 

Madalamal temperatuuril võtab kõvenemine rohkem aega.

Temafloor Flex kõvendiga on kõvenemisaeg pikem võrrelded standardkõvendiga.

Kuivainesisaldus u. 100 mahu-%
Erikaal 1.7 kg/l (kasutusvalmis segu)
Tootekood 102-sari

KASUTAMISJUHEND
Värvimistingimused Betoonpinna suhteline niiskus ei tohiks ületada 97%. Värvimise ja värvi kuivamise ajal ei tohi õhu, pinna ja värvi temperatuur langeda alla +15 ºC ja õhu suhteline niiskus alla 80%.

NB! Epoksüüdpindadel on kalduvus välistingimustes kriidistuda ja muuta värvitooni!
Eeltöö Uus betoonpind:
Eemalda tsemendiliimi kiht pinnalihvimise või soolhappega söövitades. Vali konkreetsetele ruumidele sobivaim puhastusmeetod. Puhastuse järel eemalda tsemenditolm hoolikalt tolmuimejaga. Söövita lahjendatud soolhappelahusega (1 osa kanget soolhapet ja 4 osa vett). Töödeldud põrand loputa rohke veega ja kuivata.

Vana betoonpind:
Eemalda rasv, õli, kemikaalid jmt mustus Maalipesu pesuvahendiga. Eemalda vana, lahtine värvikiht lihvides. Vali konkreetsetele ruumidele sobivaim puhastusmeetod. Puhasta põranda praod ja augud kuni terve puhta betoonini. Ava praod nt. nurklihvijaga. Eemalda lahtine mustus ja tolm.

Kui teete tasandusseguga kihi, siis kontrollige materjalide sobivust.
Kruntimine Krundi 10-30% vedeldatud Temafloor 150 epoksüüdvärviga. Vala segu kohe põrandale ja aja laiali teras- või kummilabidaga ning tasanda rulliga.
Parandamine Tasanda augud ja praod Colofill pahtliga või vedeldamata Temafloor 150 või Temafloor 200 Primer või 210 epoksüüdlaki ja kuiva, puhta liiva seguga. Segamissuhe on nt. 1 mahuosa värvi- või lakisegu ja 1-2 mahuosa 0,1-0,6 mm jämedust liiva. Lihvi paigatud kohad üle enne värvimist.
Viimistlemine Värvi mitte varem kui 8 tundi pärast kruntimist. Kui krunditud pinda ei värvita 48 tunni jooksul, tuleb pinda enne värvimist lihvida. Vedelda värvi 5-20%. Vala segu põrandale, aja teras- või kummilabidaga laiali ning tasanda rulliga.
Koostisosade segamine Sega värv ja kõvendi hoolikalt (u. 2 min.) enne kasutamist elektrilise mikseriga. Segu kogust arvutades tuleb arvesse võtta värvitava pinna suurust ja segu kasutusaega. Vähene segamine ja vale segamissuhe võivad põhjustada värvi ebaühtlast kõvenemist, pinnaomaduste halvenemist ning ohustab töö õnnestumist.
Töövahendite puhastamine Vedeldi 1029.
EL LOÜ (VOC) piirväärtused (Alaliik A/j) 500 g/l (2010). Temafloor 150 sisaldab LOÜ maksimaalselt < 500 g/l.


TERVISE- JA KESKKONNAALANE MÄRGISTUS vastavalt ohtlike koostisosade klassifikatsioonile (EÜ) 1272/2008
Järgida ohutusetiketi nõudeid. Toote ohutuskaart kirjeldab täpsemalt aine kasutamisega ohte ja vajalikke kaitsevahendeid. Toote ohutuskaarte väljastab AS Tikkurila.
Toote kemikaali ohutuskaartTemafloor 150 - kahekomponentne lahustivaba epoksüüdvärv
Vedeldi kemikaali ohutuskaartTemafloor 150 - kahekomponentne lahustivaba epoksüüdvärv
Kõvendi kemikaali ohutuskaartTemafloor 150 - kahekomponentne lahustivaba epoksüüdvärv
 
-


CE
CE logo
Tikkurila Oyj
Kuninkaalantie 1
FI-01300 Vantaa
13
TIK-0102-5001
EN 1504-2:2004
Product for protection and repair of concrete structures – Coating
Abrasion resistance
< 3000 mg
Adhesion after thermal compatibilityTagasi

Värvikalkulaator

Töödeldav pind
m
m
Toote katvus, kui töödeldav pind on…
1L =
1L =
Pinna töötlus
Töötlemiskordi
korda
Toote kulu, kui töödeldav pind on…
liitrid
liitrid
Error!